Mawlid: Een Innovatie? – Ustadh Mohammed Aarab

Leestijd: 9 minuten

 Is de Mawlid een innovatie (bid’ah)
omdat de Profeet ﷺ het niet heeft gedaan?

Ustadh Mohammed Aarab heeft de 10 argumenten tegen de Mawlid (viering van de geboorte van de Profeet ﷺ) gedurende een lezing onder de loep genomen. Dit verslag gaat over het eerste en meest gebruikte argument tegen de Mawlid, namelijk dat de Profeet ﷺ zelf zijn geboorte nooit heeft gevierd. Dit argument zal Ustadh Aarab met veel detail beantwoorden aan de hand van vijf weerleggingen. Een samenvatting van dit artikel is:

 1. We weten dat er minimaal zes redenen zijn waarom de Profeet ﷺ bepaalde daden niet deed
 2. Slechts op basis van vier dingen kan iets verboden verklaard worden en dat de Profeet ﷺ ‘iets laat’ valt daar niet onder
 3. De Qoran draagt ons op om te laten wat de Profeet ﷺ ons ‘verbiedt’ en niet wat de Profeet ﷺ ‘liet/niet deed’ 
 4. Het laten van de Profeet ﷺ is geen onderdeel van de definitie van de ‘Sunnah’
Geboorte Profeet Mohammed vzmh Ustadh Mohammed Aarab Ustadh Tasneem Sadiq Minhaj ul Quran

Is de Mawlid een innovatie (bid’ah)
omdat de Profeet ﷺ het niet heeft gedaan?

Het eerste en belangrijkste argument waar de tegenstanders van het vieren van de Mawlid (viering van de geboorte van de Profeet ﷺ) zich op focussen is het standpunt dat handelingen die door de Profeet (v.z.m.h.) nagelaten zijn per definitie bewijs zijn voor haraam-verklaring. Het eerste argument dat zij gebruiken formuleren zij als volgt:

“De Profeet ﷺ heeft het niet gedaan (lam jafᶜalha RasoelAllah ﷺ)”

Vervolgens gaan ze bewijzen dat je de Profeet ﷺ moet volgen. We moeten de Profeet ﷺ volgen en dat doen we allemaal. Dus daar verschillen we niet in.  Maar het is belangrijk om argumenten niet door elkaar te halen want slechts dit is het argument: ‘de Profeet ﷺ heeft het niet gedaan en het nalaten van een daad is bewijs dat die daad haraam is’.

De vier weerleggingen op het argument ‘De Profeet ﷺ heeft het niet gedaan’

Is alles wat de Profeet ﷺ niet heeft gedaan verboden (haraam)? Nee, dit hoeft er niet toe te leiden dat de daad haraam is.  Daarom kan het argument (dat de Profeet ﷺ het niet gedaan heeft) op vier manieren weerlegd worden:

Ustadh Mohamed Aarab Mawlid

Weerlegging 1: er zijn minimaal zes redenen waarom de Profeet ﷺ iets liet

We kunnen welgeteld vijf redenen terugvinden in de Sunnah waarbij de Profeet ﷺ iets niet deed.

# 1.1 – Eerste reden waarom de Profeet ﷺ iets liet:  tegen persoonlijke of culturele gewoonte
Het kan zijn dat de Profeet ﷺ een daad heeft nagelaten vanwege zijn persoonlijke voorkeur (ᶜaadah). Neem bijvoorbeeld de Hadith in Sahih Bukhari waarin de Profeet ﷺ geen hagedis at toen Khalid ibn Walid dit opdiende. De Sahaba vroegen: “O Boodschapper van Allah, is hagedis verboden?” De Profeet ﷺ gaf aan dat het niet verboden is maar dat hij het niet vond bij zijn volk (la yuᶜafoenahu).  Maar hij ﷺ liet andere metgezellen het toch eten.  Er is een regel in usul al Fiqh (principes van fiqh waarmee zaken haraam en halal verklaard worden):

تَرْكُ النَّبِيِّ مِنْ شيء لَا يَدُلُّ عَلى التَحْرِيمِ

Tarku Nabi mien shai’in la yadullu ala tahriem.
Het laten van de Profeet ﷺ van iets duidt niet op een verbod.

Het nalaten van een daad is dus niet automatisch haraam, want het kan zijn dat de Profeet iets nalaat om culturele gewoonten.

# 1.2 – Tweede reden waarom de Profeet ﷺ iets liet: om zijn Oemmah iets te leren
Het kan zijn dat hij ﷺ iets nalaat uit (ogenschijnlijke) vergeetachtigheid net zoals de sadjda sahu [extra sadjda ter correctie van het gebed]. Maar let op: dat de Profeet ﷺ iets vergeet is eigenlijk dat Allah het wil zodat wij iets leren. De Profeet ﷺ  vergeet namelijk niet, want Allah zegt in de Qoran:

“6. Wij zullen jou onderwijzen zodat jij het niet vergeet – 7. Behalve wat Allah wilt.”
– De Glorieuze Qoran, Surah al-Aᶜlaa (De Allerhoogste).

Allah doet hem ﷺ vergeten voor ons, zodat hij de Oemmah leert. De Profeet ﷺ slaapt niet (en dit vinden we terug in Hadith) en niet-slapen is moeilijker dan niet vergeten. Er is een bekende overlevering waarbij de Profeet het gebed te vroeg afrondde (twee rak’at in plaats van vier rak’at). Nadat de Sahabi de Profeet ﷺ hierover vroeg zei hij ﷺ: ‘Nee, het is niet ingekort, ook ben ik het niet vergeten’. Daarop leerde de Profeet ﷺ zijn Oemma hoe het gebed te verbeteren (Sujud Sahu).

Het nalaten van een daad is dus niet automatisch haraam, want het kan zijn dat de Profeet iets nalaat omdat Allah hem deed vergeten zodat zijn Oemmah kon leren.

# 1.3 – Derde reden waarom de Profeet ﷺ iets liet: bang dat het verplicht zou worden
Soms liet de Profeet ﷺ iets na omdat hij zich zorgen maakte dat Allah die handelingen verplicht zou stellen. Daardoor zouden de moslims belast worden met meer gebeden bijvoorbeeld. Een goed voorbeeld hiervan is Salaat al-Tarawih (de vrijwillige gebeden in de maand Ramadan). De Profeet ﷺ verrichte dit gebed in het begin alleen. Vervolgens sloten de Sahaba zich hierbij aan en uiteindelijk werd de groep zo groot dat de moskee volliep. De Profeet ﷺ liet het gebed die avond na en vertelde dat hij niet wenste te komen opdat dit gebed niet een verplicht onderdeel van de religie (al-deen) zou worden.

Het nalaten van een daad is dus niet automatisch haraam, want het kan zijn dat de Profeet ﷺ  iets nalaat omdat hij ﷺ bang is dat het verplicht zou worden voor de Oemmah.

De Profeet Mohammed vzmh

# 1.4 – Vierde reden waarom de Profeet ﷺ iets liet: niet aan gedacht
Het kan ook zijn dat de Profeet ﷺ ergens niet aan had gedacht zoals (het verhaal omtrent) de minbar. De Profeet ﷺ kwam niet met het idee dat de minbar hoger geplaatst kon worden.

Het nalaten van een daad is dus niet automatisch haraam, want het kan zijn dat de Profeet iets nalaat omdat hij ﷺ er niet aan heeft gedacht.

# 1.5 – Vijfde reden waarom de Profeet ﷺ iets liet: algemene regel van de Shariᶜa
Misschien heeft de Profeet  ﷺ iets nagelaten omdat het valt onder de algemeenheid van de Islamitische Wetgeving (ᶜoemoemaat van de Shari’ah). Bepaalde dingen bestaan namelijk in de algemene regel van de Shari’a. Allah zegt in de Qoran:

’77- …en doe goed [al-khayra], opdat jullie mogen slagen ’.
– De Glorieuze Qoran, Surah al-Hadj (De Bedevaart).

Doordat het woord ‘goed’ (al-khayr)’ bepaald is gemaakt met een lidwoord heeft het betrekking op ál het goede in alle tijden. Dit vers houdt dus in dat er vanaf het begin tot het einde der tijden vele goede daden zullen zijn, maar dat de Profeet ﷺ niet al deze goede daden kon verrichten.

Sommige goede aanbevolen daden waren simpelweg niet aanwezig in zijn ﷺ tijd waardoor de Profeet ﷺ het niet kon verrichten. Een aantal van die goede daden zijn: het opzetten van ziekenhuizen, het drukken van Qoran en het drukken van boeken. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een weeshuis voor wezen. Hoewel deze daad niet in de tijd van de Profeet ﷺ verricht is, valt niet te ontkennen dat deze daad juist in die algemeenheid van ‘het goede’ valt. De mandoebaat (aanbevolen zaken in de shariᶜa) vallen onder ‘het goede in het algemeen’ voor alle tijden, ook al is een handeling niet in de tijd van de Profeet ﷺ verricht.

Anders zou men moeten beweren dat de Profeet ﷺ alle zeer aangeraden zaken heeft verricht gedurende zijn levensperiode. Dan zou dat betekenen dat goede daden beperkt zijn tot de daden die de Profeet ﷺ – letterlijk – heeft verricht. Alle daden die daar niet mee overeenkomen, of daarbuiten vallen zouden dan niet als een goede daad gekenmerkt mogen worden.

Een ander voorbeeld is dat er een  sadaqa kan zijn die de Profeet ﷺ niet heeft gedaan. De reden hiervoor is dat er zoveel verschillende soorten sadaqa zijn. Maar ondanks dat hij ﷺ het niet heeft gedaan vallen al deze vormen van sadaqa onder de algemene regel van ‘doe goed’.

Het nalaten van een daad is dus niet automatisch haraam, want het kan zijn dat de Profeet iets nalaat omdat die specifieke daad (niet als specifieke daad maar) in zijn algemeenheid valt onder de regel van de Shari’a.

# 1.6 Zesde reden waarom de Profeet ﷺ iets liet: gedachten nieuwe Sahaba
De Profeet ﷺ was bang dat nieuwe metgezellen [sahaba] andere gedachten hadden van een bepaalde daad. Het bewijs hiervoor is dat de Profeet ﷺ de Kabah nog een keer wilde verbouwen vanuit de fundamenten. Maar dat deed hij niet omdat hij bang was voor (de reactie van) bepaalde nieuwe sahaba. De volledige Hadith wordt opgenomen in Sahih Muslim:

“De Profeet ﷺ zei een keer tegen (onze moeder) Aisha:  ‘als jouw volk niet pas moslim was geworden dan zou ik de Kabah afbreken en vanaf het fundament van Profeet Ibrahiem (v.z.m.h.) opnieuw gaan bouwen. Ik ben bang dat het verkeerd zou vallen bij de nieuwe Moslims.”

Dit is zo omdat de liefde voor de Kabah zelfs al heel groot was vóór de komst van de Islam.

Het nalaten van een daad is dus niet automatisch haraam, want het kan zijn dat de Profeet ﷺ iets nalaat omdat hij ﷺ rekening hield met de gedachten van (relatief) nieuwe Sahaba.

Conclusie
De Oelama (geleerden) hanteren een stelregel:

الدَّلِيلُ إِذَا تطرق إلَيْهِ الإِحْتِمَالُ سَقَطَ الإِسْتِدْلُالُ بِهِ
Als een bewijs meervoudig interpreteerbaar is,
dan is de glans van het bewijs (daleel) weg!

Het argument ‘de Profeet ﷺ  deed het niet‘ is meervoudig interpreteerbaar.  Het is bewezen dat de Profeet iets laat om verschillende redenen. Daarom kan niet beargumenteerd worden dat de Mawlid (viering van de geboorte van de Profeet ﷺ)  verboden is omdat de Profeet ﷺ het zelf niet vierde. Wat zijn de redenen dat de Profeet ﷺ iets niet doet? Het kan zijn vanwege: persoonlijke voorkeur of voorkeur van zijn  ﷺ volk, Allah liet hem ﷺ vergeten als lering voor ons, misschien is het iets waar hij ﷺ niet over heeft nagedacht, het valt onder een algemene regel van de Shari’a of de Profeet ﷺ was bang dat iets te zwaar zou zijn voor ons. Dit zijn de redenen waarom de Profeet ﷺ iets liet.

Want (we kunnen net zo goed zeggen) ‘de Profeet ﷺ liet de Mawlid omdat hij bang was dat het verplicht zou worden’.

Weerlegging 2: wanneer mag je dingen verboden (haraam) verklaren?

Iets mag je pas haraam verklaren bij vier dingen:

Ten eerste (2.1) als het een duidelijk verbod [nahi] in taal [lugha] is zoals: La taqrabu (nader niet!). Dit bestaat uit een partikel dat een verbod aanduidt en een gebiedende wijs [la nahiya en fiᶜl mudari]. Want al-nahi jufiedu at-tahriem (verbod in taal geeft een verbod aan). Ten tweede (2.2) als het woord haraam duidelijk wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: hurrima alaikoem (het is verboden voor jullie). Ten derde (2.3) als de daad heel negatief wordt aangegeven (dham al-fiᶜl). Zoals de Hadith:

‘Wie ons bedriegt is niet van ons’.

Staan één van deze vier dingen ergens in de Shariᶜa over de Mawlid? Nee. Daarom kunnen de tegenstanders Mawlid niet zomaar haraam verklaren. De salafi shuyukh hebben geen pilaar (funderend werk) in de usul al fiqh geschreven (om te kunnen bewijzen dat het haraam is). Dus als er een vijfde conditie is (om iets haraam te verklaren waarmee zij kunnen aantonen dat de Mawlid haraam is), dan is dat welkom.

Weerlegging 3: De Qoran leert ons wat anders

Allah de Verhevene zegt:

‘Wat hij (Profeet ﷺ) jullie ook verbiedt, onthoud jullie daarvan’.
– De Glorieuze Qoran Surah al Hasjr Vers 7.

Er staat niet in de Qoran:  ‘Wat hij (de Profeet ﷺ ) heeft nagelaten, laat het dan’. Allah gebruikt het woord ‘verbiedt’ en niet ‘laat’.

Durood salawat Mawlid

Afbeelding: “Oh Allah, stuur vrede en zegeningen op onze leider Mohammed (ﷺ)”

Weerlegging 4: Definitie van de Sunnah bevat niet ‘wat de Profeet ﷺ liet’

Wat is de definitie van de Sunnah? We praten niet over de geleerden van Sirah (Profetische biografie) en Hadith. Maar we praten over de geleerden van usul (prinicipes van wetgeving, want dit zijn de geleerden die uitspraken doen over of dingen haraam of halal zijn).

السُّنَّةُ: قَوْلٌ، فِعْلٌ، تَقْرِيرٌ
Sunnah zijn de woorden, de daden en het toestemmen van de Profeet ﷺ.
Al-Sunnah: qawl, fiᶜl of taqreer (Profeet ﷺ keurt een daad goed van een sahabi).

Staat hier iets over het laten van de Profeet ﷺ (al-tark)?

Conclusie Team Sahih.nl

Dit is een kort verslag van het eerste argument tegen de Mawlid (viering van de geboorte van de Profeet ﷺ) . Om het kort te houden is ervoor gekozen om het eerste argument te delen en de andere negen argumenten achterwege te laten. Degene die dit goed leest en erop reflecteert zal tot de conclusie komen dat bij een dergelijke behandeling van het eerste tegenargument, de andere negen argumenten net zo beantwoord kunnen worden. Daartegenover staan tevens 10 argumenten vóór het vieren van de Mawlid.  Deze zijn allemaal te vinden in het officiële artikel van Ustadh Mohammed Aarab genaamd ‘De verjaardagsviering van de Profeet ﷺ- Ongepermitteerde toevoeging of verrijking?’ (nog niet uitgegeven).

Wij hopen dat dit artikel niet nog meer discussie veroorzaakt maar dat het duidelijkheid verschaft in een kwestie die altijd al duidelijk is geweest voor de moslims.

Bronnen

 • Lezing: ‘Fiqh van Mawlid’ van Ustadh Mohammed in Minhaj ul Quran Den Haag, 2013.
 • Artikel:  ‘De verjaardagsviering van de Profeet ﷺ- Ongepermitteerde toevoeging of verrijking?’, Ustadh Mohammed Aarab , niet uitgegeven.
 • Qoranverzen: ‘De Glorieuze Qoran’ vertaald door Rafiq Ahmed Fris, Mehmet Fatih Özberk en Mohammed Aarab.

– Het bovenstaande is een klein gedeelte van de aantekeningen van de lezing ‘Fiqh van Mawlid’ en er is voor de referenties gebruik gemaakt van ‘De verjaardagsviering van de Profeet’. De referenties van de Hadith zijn opgezocht door Team Sahih.nl. Daarom kan Ustadh Aarab niet verantwoordelijk gehouden worden voor foutieve referenties en eventuele fouten in formuleringen.

Dit vind je misschien ook leuk...

6 reacties

 1. 31 december 2014
 2. 14 december 2015

  […] vorig jaar een uitgebreid artikel (tevens één van Sahih.nl’s best gelezen artikelen): Mawlid: Een Innovatie? – Ustadh Mohammed Aarab. Hierbij de kern van dat […]

 3. 20 mei 2016

  […] Lees hier een uitgebreid artikel over of de Mawlid een innovatie is: Mawlid: Een innovatie? – Ustadh Mohammed Aarab. […]

 4. 21 juni 2016

  […] Het jaar waarin de gebeurtenis met de olifanten plaatsvond, wordt het jaar van de Olifant genoemd. Dat jaar is tevens ook het jaar waarin de Profeet Mohammed ﷺ werd geboren : […]

 5. 25 november 2016

  […] Klik op de onderstaande foto om het artikel te lezen of klik hier. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *