Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Sahih Series » Wetschool Series » 1. Waarom een wetschool volgen? – Wetschool Series

1. Waarom een wetschool volgen? – Wetschool Series

Het volgen van een wetschool betekent dat je de Sunnah van de Profeet Mohammed niet chaotisch volgt, maar met meer helderheid en precisie volgt. Een wetschool is niet het werk van één persoon, maar het is het werk van honderden als niet duizenden van de grootste geleerden. De basisrichtlijnen van de wetschool zijn echter opgezet door één persoon. Ons advies is dat je de wetschool volgt van de moslims die je kent, zodat je samen kunt leren over de religie. Als je er over uit bent dat je een wetschool volgt, zoek dan naar actuele lessen: Sahih evenementen.

Dit artikel hoort in fase 1 van je islamontwikkeling;
dat wil zeggen dat het gaat over noodzakelijke kennis van praktische Islam.

Allah Islam bidden gebed vasten ramadan bekeren shahada wetschool madhab hanafi maliki shafii

1. Ben ik Hanafi, Maliki of gewoon moslim?

Een wetschool geeft antwoord op de vraag hoe je het beste de Profetische leiding kan volgen en de Sunnah kan praktiseren in je leven.

Behoefte aan een extra introductie voor een beter overzicht? Lees onze korte beschrijving van de Islam waarin staat dat de Islam een intellectuele, een praktische en spirituele dimensie heeft. Een wetschool heeft betrekking op de praktische dimensie van de Islam. Oftewel, het leert ons hoe we bidden, hoe we vasten, hoe we zakat geven etc.

Door een wetschool te volgen, volg je vakspecialisten

Het volgen van een wetschool wordt taqlied genoemd. Taqlied is het volgen van de uitspraak van een ander zonder zijn bewijzen daarvoor te kennen. In het geval van wetscholen worden niet zomaar mensen gevolgd, maar worden alleen vakkundige geleerden gevolgd. Het is dus het volgen van een vakkundige. Het volgen van iemand die vakkundig is, is deel van het leven net zoals wij een dokter vertrouwen op zijn vakkundigheid.

Een wetschool volgen is de Profeet  volgen via de metgezellen

Het volgen van een wetschool is niet het verlaten van de leiding van de Profeet . Dit is om twee redenen:

 1. De grondleggers van de wetscholen baseerden hun uitspraken juist op de Profetische leiding. Zij hebben een goed gedefinieerde set van kaders bepaald zodat je niet op een chaotische manier de Sunnah volgt. Je volgt dus met meer helderheid.
 2. Het is niet slechts het werk van één geleerde, maar duizenden op duizenden top geleerden. De grondleggers hebben juridische principes bepaald en andere geleerden hebben dit verder uitgewerkt en ingevuld.

De vier soennitische wetscholen

Er zijn vier bekende wetscholen:

 • De Hanafi school met als oprichter Imam Abu Hanifa (d. 150 AH / 767 AD)
 • De Maliki school met als oprichter Imam Malik ibn Anas (d. 179 AH / 795 AD)
 • De Shaf’i school met als oprichter Imam al-Shafi’i (d. 204 AH / 820 AD)
 • De Hanbali school met als oprichter Imam Ahmad bin Hanbal (d. 241 AH / 855 AD)

2. De grootste geleerden volgden wetscholen

In elke generatie zien we dat de grootste geleerden altijd één van de vier wetscholen hebben gevolgd terwijl sommigen van hen zelfs van dusdanig niveau waren dat zij zelf hun eigen wetschool konden te beginnen. Dit is het geval bij alle vier wetscholen maar ter illustratie volgt een overzicht per generatie van geleerden van de wetschool van Imam al-Shafi’i (moge Allah tevreden met hem zijn).

Een voorbeeld van grote geleerden die de Shafi’i wetschool volgden

Imam al-Shafi’i leefde in de beginperiode van de Islam en de werkwijze van wetschool gaat uiteindelijke terug naar de metgezel Abdullah ibn Abbaas. De volgende zeven geleerden zijn van zeven opeenvolgende generaties. Al deze geleerden volgen een set van stelregels van Imam Shafi’i om de Profetische leiding beter te begrijpen.

 • Imam al-Bayhaqi (d. 458 AH / 1066 AD) was zelf in staat om een wetschool te beginnen, maar toch volgde hij Imam Shafi’i
 • Imam al-Baghawi (d. 516 AH / 1122 AD)
 • Imam al-Juwayni (d. 478 AH / 1085 AD)
 • Imam al-Ghazali (d. 505 AH / 1111 AD)was een grote jurist en zijn boek al-Wajiz is een primaire tekst in de Shafi’i wetschool
 • Imam al-Rafi’i (d. 623 AH / 1226 AD)
 • Imam al-Nawawi (d. 676 AH / 1277 AD)
 • Imam al-Ramli (d. 957 AH / 1550 AD)

Een wetschool is het collectieve werk van honderden als niet duizenden van de grootste geleerden! Maar de leidende stelregels zijn afkomstig van de metgezellen en zijn verzameld door één persoon bijv. Imam Shafi’i, Imam Abu Hanifa of Imam Malik.

Veertig Hadith geleerden die studeerden bij Imam Abu Hanifa

Zelfs bij de oprichting van de Hanafi wetschool is het bekend dat Imam Abu Hanifa werd ondersteund door veertig studenten die zelf grote Hadith geleerden waren. Dit is wederom een bewijs dat het volgen van een wetschool niet slechts het volgen is van slechts één persoon.

muslimer_i_boen

3. De metgezellen hebben ook een wetschool gevolgd

Een belangrijke reden om een wetschool te volgen is omdat de metgezellen en de generaties na hun dit ook hebben gedaan.

In de tijd van de metgezellen (sahaba)

Van de 120.000 metgezellen waren er slechts negen metgezellen die door de andere metgezellen vertrouwd werden inzake juridische oordelen. Dit waren – en moge Allah tevreden met hun zijn:

 1. Abu Bakr (d. 13 AH / 634 AD)
 2. Umar ibn al-Khattab (d. 23 AH / 644 AD)
 3. Othman ibn Affaan (d. 35 AH / 656 AD)
 4. Ali ibn Abi Talib (d. 40 AH / 661 AD)
 5. Abdullah Ibn Mas’ud (d. 32 / 653 AD)
 6. Abdullah Ibn Abbaas (d. AH 68 / 687 AD)
 7. Abdulllah Ibn Umar (d. AH 73 / 693 AD)
 8. Zayd bin Thabit (d. AH 45/ 665 AD)
 9. Onze moeder Aa’ishah bint Abu Bakr (d. 58 AH / 678 AD)

De wetscholen onder de metgezellen in de praktijk

Als iemand een vraag had over het gebed dan werd deze gesteld aan de Profeet . Maar na het fysiek overlijden van de Profeet ﷺ gingen dezelfde metgezellen (sahaba) met hun vragen naar één of meerdere van deze negen metgezellen. Deze negen sahaba hadden verschillende studenten. Zij hadden op hun beurt ook weer studenten en daaruit zijn de oprichters van de wetscholen voortgekomen. Daarom kunnen we stellen dat elk van de vier wetscholen terug gaat naar deze negen metgezellen!

Wetscholen in de tweede generatie: de studenten van de metgezellen

De tweede generatie moslims, na de metgezellen, worden ook wel de volgers (al-taabi’oen) genoemd. Net zo was er in deze tijd een aantal uitmuntende persoonlijkheden waar iedereen naar toe ging voor juridische oordelen. We noemen enkelen:

 1. Sa’id ibn al-Musayyib (d. 94 AH / 715 AD)
 2. Hassan al-Basri (d. 110 AH / 728 AD)
 3. Garidja bin Zayd bin Thabit (d. 99 AH / 650 AD)

Wetscholen in de derde generatie: de studenten van de studenten van de metgezellen

De moslims uit de derde generatie, na de metgezellen en hun volgers, worden ook wel de ‘volgers van de volgers’ genoemd (tabi’ taabi’ien).

 • Imam Abu Hanifa (d. 150 AH / 767 AD) [heeft metgezel Anas ibn Malik ontmoet volgens sommige bronnen]
 • Imam Malik ibn Anas (d. 179 AH / 795 AD)
 • Lays bin Sa’d (d. 175 AH / 791 AD)
 • Soefyan al-Thawri (d. 161 AH / 161 AD)
 • Soefyan ibn ‘Oeyayna (d. 198 AH / 815 AD)

Na tabi al-taabi’in

 • Imam al-Shafi’i (d. 204 AH / 820 AD)
 • Muhammad ibn Hassan al-Shaybani (d. 198 AH / 805 AD)
 • Abu Yusuf (d. 181 AH / 798 AD)

Studenten van Imam Shafi’i

 • Imam al-Rabi’a ibn Sulayman (d. 270 AH / 884 AD)
 • Imam al-Muzani (d. 264 AH / 878 AD)
 • Imam Abu Thawr (d. 246 AH /854 AD)
  Hij had zijn eigen wetschool in Iraq en was docent onder anderen van de illustere Imam al-Junaid al-Baghdadi d. 297 AH / 910 AD)
 • Imam Dawoed al-Dhahiri (d. 270 AH / 883 AD)
  Hij had zijn eigen wetschool genaamd de Dhahiri school die bekend stond om de letterlijke interpretatie van bronteksten. Deze school werd vele jaren later nieuw leven ingeblazen door de Ibn Hazm al-Andalus (d. 456 AH / 1064 AD). Ibn Hazm wordt bekritiseerd voor het zichzelf aanleren van de Dhahiri school (zonder de tussenkomst van docenten met een directe keten naar Imam Dawoed). De moderne salafisten citeren vaak uit het boek van Ibn Hazm genaamd al-Muhalla.
 • Ibn Jarir al-Tabari (d. 310 AH / 923 AD)
  Hij had zijn eigen wetschool en was één van de eerste die een tafsirboek schreef (Tafsir al-Tabari).

4. Er waren meer dan 11 wetscholen, maar 4 bleven over

De bovenstaande geleerden waren allemaal op het niveau van onafhankelijk regels uit de Qoran en Sunnah herleiden (mudjtahid mutlaq). Dit betekent dat zij allemaal een eigen wetschool hadden! De reden waarom er nu nog maar vier wetscholen over zijn, zal verder uitgelegd worden in deel twee (in shaa Allah).

Artikels in deze reeks

Auteursprofiel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags: