Home » Sahih's Bibliotheek » Sahih Series » Wetschool Series » 1.Waarom moeten we een wetschool volgen? – Wetschool Series

1.Waarom moeten we een wetschool volgen? – Wetschool Series5 min lezen

Wetschool Islam lessen Islam cursus Den Haag Utrecht Hanafi Maliki Bidden Wassing Moslim

Ons advies is dat je bij voorkeur de wetschool volgt van de moslims die je kent zodat je samen kunt leren over de religie. Als je er over uit bent dat je een wetschool volgt, zoek dan naar actuele lessen: Sahih Agenda. Het volgen van een wetschool betekent dat je de Sunnah van de Profeet niet chaotisch volgt, maar met meer helderheid en precisie volgt. Een wetschool is niet het werk van één persoon. Het is het werk van honderden als niet duizenden van de grootste geleerden die hebben bijgedragen aan de wetschool. De basisrichtlijnen zijn echter opgezet door één persoon.

Dit artikel hoort in fase 1 van je islamontwikkeling;
dat wil zeggen dat het gaat over noodzakelijke kennis van praktische Islam.

Allah Islam bidden gebed vasten ramadan bekeren shahada wetschool madhab hanafi maliki shafii

Deze post…

1. Hanafi, Maliki of gewoon moslim
2. De grootste geleerden volgden wetscholen
3. Waarom moeten we een wetschool volgen?

1. Ben ik Hanafi, Maliki of gewoon moslim?

Een wetschool geeft antwoord op de vraag hoe je het beste de Profetische leiding kan volgen en de Sunnah kan praktiseren in je leven.

Behoefte aan een extra introductie voor een beter overzicht? Lees onze korte beschrijving van de Islam waarin staat dat de Islam een intellectuele, een praktische en spirituele dimensie heeft. Een wetschool heeft betrekking op de praktische dimensie van de Islam. Oftewel, het leert ons hoe we bidden, hoe we vasten, hoe we zakat geven etc.

Wat is Taqlied? Het is vakkundigheid volgen!

Het volgen van een wetschool wordt taqlied genoemd. Taqlied is het volgen van de uitspraak van een ander zonder zijn bewijzen daarvoor te kennen. In het geval van wetscholen worden niet zomaar gevolgd, maar worden alleen vakkundige geleerden gevolgd. Het is dus het volgen van een vakkundige.  Het volgen van iemand die vakkundig is, is  deel van het leven net zoals wij een dokter vertrouwen op zijn vakkundigheid.

Een wetschool volgen is de Profeet  volgen

Het volgen van een wetschool is niet het verlaten van de leiding van de Profeet . Dit is om twee redenen:

 1. De grondleggers van de wetscholen baseerden hun uitspraken juist op de Profetische leiding. Zij hebben een goed gedefinieerde set van kaders bepaald zodat je niet op een chaotische manier de Sunnah volgt. Je volgt dus met meer helderheid.
 2. Het is niet slechts het werk van één geleerde, maar duizenden op duizenden top geleerden. De grondleggers hebben juridische principes bepaald en andere geleerden hebben dit verder uitgewerkt en ingevuld.

2. De grootste geleerden volgden wetscholen

In elke generatie zien we dat de grootste geleerden altijd één van de vier wetscholen hebben gevolgd terwijl sommigen van hen zelfs van dusdanig niveau waren dat zij zelf hun eigen wetschool konden te beginnen. Dit is het geval bij alle vier wetscholen maar ter illustratie volgt een overzicht per generatie van geleerden van de wetschool van Imam al-Shafi’i (moge Allah tevreden met hem zijn).

Generaties van geleerden na Imam al-Shafi’i

Deze zeven geleerden zijn van zeven opeenvolgende generaties. Al deze geleerden volgen een set van stelregels van Imam Shafi’i om de Profetische leiding beter te begrijpen.

 • Imam al-Bayhaqi was zelf in staat om een wetschool te beginnen, maar toch volgde hij Imam Shafi’i
 • Imam al-Baghawi
 • Imam al-Juwayni
 • Imam al-Ghazali was een grote jurist en zijn boek al Wajiz is een primaire tekst in de Shafi’i wetschool
 • Imam al-Rafi’i
 • Imam al-Nawawi
 • Imam al-Ramli

Een wetschool is het collectieve werk van honderden als niet duizenden van de grootste geleerden! Maar de leidende stelregels zijn bepaald door één persoon bijv. Imam Shafi’i, Imam Abu Hanifa of Imam Malik.

De 40 Hadith geleerden die studeerden bij Imam Abu Hanifa

Zelfs bij de oprichting van de Hanafi wetschool is bekend dat Imam Abu Hanifa werd ondersteund door 40 studenten die zelf grote Hadith geleerden waren. Dit is wederom een bewijs dat het volgen van een wetschool niet slechts het volgen is van slechts één persoon.

muslimer_i_boen

3.Waarom moeten we een wetschool volgen? Omdat de metgezellen dit ook deden!

In de tijd van de metgezellen (sahaba)

Van de 120.000 metgezellen waren er slechts 7 metgezellen die door de andere metgezellen vertrouwd werden inzake juridische oordelen. Dit waren – en moge Allah tevreden met hun zijn:

 1. Umar
 2. Ali
 3. Ibn Mas’ud
 4. Ibn Abbaas
 5. Ibn Umar
 6. Zayd bin Thabt
 7. Onze moeder Aa’ishah

Als iemand een vraag had over het gebed dan werd deze gesteld aan de Profeet . Maar daarna gingen dezelfde sahaba met hun vragen naar één of meerdere van déze zeven sahaba. Deze zeven sahaba hadden verschillende studenten. Zij hadden op hun beurt ook weer studenten en daaruit zijn de oprichters van de wetscholen voortgekomen. Daarom kunnen we stellen dat elk van de vier wetscholen teruggaan naar deze zeven metgezellen!

De eerste generatie: de studenten van de metgezellen

De eerste generatie na de metgezellen worden ook wel de volgers (al-taabi’oen) genoemd. Net zo waren er in deze tijd een aantal uitmuntende persoonlijkheden waar iedereen naar toe ging voor juridische oordelen.

 1. Sa’id ibn al-Musayyib
 2. Hassan al-Basri
 3. Garidja bin Zayd bin Thabit

De tweede generatie: de studenten van de studenten van de metgezellen

De moslims uit de tweede generatie na de metgezellen worden ook wel de ‘volgers van de volgers’ genoemd (tabi’ taabi’ien).

 • Imam Abu Hanifa [heeft metgezel Anas ibn Malik ontmoet volgens sommige bronnen]
 • Imam Malik
 • Lays bin Sa’d
 • Soefyan al-Thawri
 • Soefyan ibn ‘Oeyayna

Deze geleerden waren allemaal op het niveau van onafhankelijk regels uit de Qoran en Sunnah herleiden (mudjtahid mutlaq). Dit betekent dat zij allemaal een eigen wetschool hadden! De reden waarom er nu nog maar vier wetscholen over zijn, zal verder uitgelegd worden in deel 2 (insha Allah).

De generatie na tabi taabi’in

 • Imam al-Shafi’i
 • Muhammad ibn Hassan al-Shaybani
 • Abu Yusuf

Studenten van Imam Shafi’i

 • Imam Rabi’a
 • Imam Muzani
 • Imam Abu Thawr
  Had zijn eigen school in Iraq en was docent onder anderen van Imam Junaid)
 • Imam Dawoed al-Dhahiri
  Had zijn eigen wetschool genaamd de Dhahiri school die bekend stond om alles letterlijk te nemen. Deze school werd nieuw leven ingeblazen door Ibn Hazm al-Andalus. De moderne salafi’s gebruiken het boek al-Muhalla.
 • Ibn Jarir al-Tabari
  Hij had zijn eigen wetschool en was één van de eersten die een tafsirboek schreef.

Artikels in deze reeks

Bekijk de Sahih Agenda voor actuele lessen bij betrouwbare geleerden over dit onderwerp.

Het bovenstaande is grotendeels gebaseerd op een lezingenreeks van Imam Zaid Shakir genaamd: Following a Madhab part 1 (Het volgen van een Wetschool deel 1). 

12 reacties op “1.Waarom moeten we een wetschool volgen? – Wetschool Series<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> min lezen</span>”

 1. Pingback: Sahih.nl > Nieuwe maan gezien! Jumada al-Awwal is begonnen

 2. Pingback: Shaykh Mohammed al-Yacoubi - Sahih.nl

 3. Pingback: Shaykh Abdal Hakim Murad - Sahih.nl

 4. Pingback: 1. Het Belang van Tawhied – Geloofsleer Series – Sahih.nl

 5. Pingback: Ramadan Special – De Tijden van Isha & Fajr in de Ramadan – deel 1 – Sahih.nl

 6. Pingback: Het leven van Imam Malik – Ar-Risaalah Publicaties – Sahih.nl

 7. Pingback: [Liveblog] Islamitische Boeken in Nederland en België – Sahih.nl

 8. Pingback: 3. ‘Madhab-loosheid’, de gevaarlijkste innovatie – Shaykh Ramadan al-Bouti – Wetschool Series – Sahih.nl

 9. Pingback: 5. De Etiquette van de Student – Imam al-Nawawi – Betrouwbare Kennis Series – Sahih.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *