Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Sahih Series » Seerah Series » 10. De jongvolwassen Mohammed ﷺ en de oriëntalisten– Seerah Series

10. De jongvolwassen Mohammed ﷺ en de oriëntalisten– Seerah Series

De vorige keer hebben we het gehad over het uiterlijk van de Profeet ﷺ als volwassen man. We gaan vandaag even een stapje terug vanaf jaar 6 tot 24 á 25 jaar oud.

Bron: Sacred Footsteps
Bron: Sacred Footsteps

10.1 Abdulmuttalibs bijzondere zorg voor de Profeet ﷺ

Baraka Ummi Ayman nam de Profeet ﷺ op zesjarige leeftijd van Madinah terug naar Mekka toen zijn moeder overleed. Zij nam hem mee naar Abdulmuttalib. Hij had verschillende aanwijzingen gehad dat de Profeet ﷺ een bijzondere persoon zou worden. Daarom maak hij zich erg zorgen om zijn veiligheid.

Vanwege zijn status had hij een speciale zitplek in de schaduw van de Kaaba. Ibn Hashim zei dat uit respect voor S. Muttalib geen van zijn tien zonen daar durfde te zitten. Als de Profeet ﷺ daar kwam, kon hij zitten. Zijn ooms probeerde hem weg te halen van die plaats. Hij zei: “Laat mijn zoon met rust, want ik zweer bij Allah, hij heeft een hele hoge status”. Hij liet hem op die plaats zitten en wreef over zijn rug met zijn hand.

Zijn verwachtingen werden – door de gebeurtenissen met Aminah – alleen maar versterkt. Een goede vriend van Abdulmuttalib was een priester. Deze vriend zei dat de tijdperiode is aangebroken dat de laatste Profeet ﷺ geboren wordt en dat deze te herkennen was aan de zegel van nubuwwa en een kleine rode gloed in zijn ogen. Toen de Profeet ﷺ langskwam en hij was nog een kind, keek de priester hem diep in de ogen aan. Hij heeft al deze kenmerken in zich, alleen over hem wordt geschreven dat hij een wees is. Abdulmuttalib zei dat hij eigenlijk zijn kleinzoon was. De priester adviseerde hem goed te zorgen voor hem en ervoor te zorgen dat hem niks overkomt. Abdulmuttalib adviseerde zijn zonen ook om goed om te gaan met hem ﷺ.

Dit adviseerde Abdulmuttalib ook Barakah Ummi Ayman, zij heeft de Profeet ﷺ meegemaakt vanaf zijn geboorte tot zijn overlijden.

Een derde voorval wat Abdulmuttalib bevestigde in zijn overtuiging dat de Profeet ﷺ de laatste Profeet was, was het verhaal van Saif bin dhi Jazan al-Humayri. Zij kwamen naar Mekka als gast van Abdulmuttalib. Hij wilde een geheim delen met Abdulmuttalib omdat hij hem waardig genoeg vond. ‘Wij hebben een boek met daarin kenmerken van een Profeet tot het einde der tijd’. Abdulmuttalib werd hier blij van. Deze overlevering is opgenomen door Abu nu’aym en Bayhaqi in zijn Dala’il al-Nubuwa.

Dit soort verhalen worden door westerse oriëntalisten als onwaar bestempeld. Dit is spijtig voor jongeren die hun kennis met name halen uit boeken van de oriëntalisten. Echter, deze verhalen worden overgeleverd door hadithgeleerden. Iemand die maar een beetje weet wat de criteria omtrent Hadith zijn, die weet dat geen enkel argument daar tegenin te brengen is. Ons antwoord daarop is dat dit niet de eerste keer is dat de kenmerken werden omschreven van de Profeet ﷺ. Dit kwam vaker voor bij de joodse geleerden, de monnik etc.

Toen de Profeet ﷺ acht jaar oud was, was Abdulmuttalib 110 jaar oud en hij voelde zijn gezondheid verslechteren. Hij bekommerde zich over de zorg van de Profeet ﷺ na zijn eigen overlijden. Hij koos Abu Talib om zorg te dragen voor de Profeet ﷺ.

Hij adviseerde hem in dichtvorm wat neerkomt op het volgende:

 • Zorg dat hij zich nooit alleen voelt
 • Bescherm hem
 • Zorg goed voor hem

Acht jaar na het jaar van de olifant – waarin de Kaaba werd aangevallen door een leger bestaande uit olifanten – overleed de opa van de Profeet ﷺ. Abu Talib nam de Profeet ﷺ op in zijn huishouden en hij had het niet breed.

10.2 De nieuwe gast bij Abu Talib

Net als bij Halima, was het zo dat de Profeet ﷺ zorgde voor degene die voor hem probeerde te zorgen. Dit komt tot uiting in de volgende zaken:

 • Daar waar eten eerst nooit voldoende was, was evenveel eten nu meer dan voldoen. Dit was vanwege de zegeningen van het eten door de Profeet ﷺ.
 • Baraka Ummi Ayman levert over dat de Profeet ﷺ in de ochtend wat zamzam dronk. Als in de middag werd geroepen om te eten gaf hij aan dat hij vol zat. Deze overlevering wordt gevonden in de khasā’is al kubra van Imam Suyuti.
 • Als de Profeet ﷺ in de ochtend wakker werd, leek het alsof hij van nature kohl op had en zijn haren al gekamd waren dus niemand hoefde hem te verzorgen.

Abu Talib begon de bijzonderheden mee te maken die Abdulmuttalib had meegemaakt.

 • In Mekka was een droogte en de mensen stelden voor om regen te vragen aan Laat, ᶜUzza of Manaat (afgoden). Iemand adviseerde om naar de nakomelingen van Ismaᶜil te gaan. Zo kwam de vraag bij Abu Talib en hij nam vervolgens zijn familie mee. Dhurhuma levert over: ‘er liep een kleine jongen mee met Abu Talib, (en hij was) als een schijnende zon. Alsof de wolken net wegtrekken en die stralen van de zon net begonnen te schijnen. Abu Talib zette de Profeet met zijn rug naar de Kaaba’. De overleveraar vertelt dat de kleine jongen (de Profeet ﷺ) toen du’a deed en het begon te regenen terwijl vlak daarvoor geen wolken waren.
 • Ibn Asakir en Ibn Jawzi leveren over dat de Profeet ﷺ met Abu Talib op reis was toen Abu Talib werd getroffen door een hevige dorst. Zo erg dat hij begon te praten over zijn nalatenschap. De Profeet ﷺ – die toen niet ouder dan 12 jaar was – sloeg met zijn hiel op het zand. De overleveraar vertelt dat daar toen een zoetwaterbron is ontstaan. Dit hoeft niet moeilijk te zijn. Want wat is Zamzam? Het is ontstaan als gevolg van het slaan van de voetjes van de Profeet Ismael op de grond. Waarom zou de Profeet ﷺ dat niet kunnen doen?

10.3 De Profeet ﷺ ontmoet de christelijke priester Bahira

Toen de Profeet ﷺ twaalf was, ging hij op handelsreis richting Syrië. Dit heeft de Profeet ﷺ ongetwijfeld veel ervaringen opgeleverd. Zij stopten bij Busra waar een klooster stond van de monnik genaamd Bahira. Dat was in die tijd gewoonlijk, maar het was ongewoon dat hun handelskaravaan uitgenodigd werd om daar te komen eten.

 Bron foto’s: De Enige Levende Metgezel (Engels).

 We hebben overgeleverd gekregen dat hij Serius of Gorius heette maar hij werd Bahira genoemd: iemand die geaccepteerd is bij Allah. Salman al Farisi was jaren later ook student van deze Bahira. Alle leden van de karavaan gingen naar binnen om te eten behalve de Profeet ﷺ. Terwijl de mensen aten, liep Bahira rondom hen. “Hebben jullie iedereen meegenomen?”, vroeg hij. Ze zeiden: “Ja, behalve een jongen van 12”. De Profeet ﷺ zat buiten onder een boom om zicht te houden op de goederen en bezittingen van de karavaan.  Bahira vroeg hen hem naar binnen te brengen. Toen de Profeet ﷺ werd gebracht, onderzocht Bahira hem. Toen vertelde hij dat hij in de Profeet ﷺ de kenmerken zag van de laatste Profeet die in hun geschriften stonden. Dit was de tweede keer dat Abu Talib zoiets hoorde. Bahira wist het vanwege de wolk boven de karavaan en de boom die zijn takken liet hangen over de Profeet om hem schaduw te geven. Vanwege deze tekenen nodigde hij het gezelschap uit voor een maal. Achteraf kwamen er zeven ruiters bij Bahira om te weten waar de Profeet ﷺ was. Zij wilden hem vermoorden, maar Bahira liet hen tot inkeer komen.

Bahira en de oriëntalisten

Bron: Sacred Footsteps
De laatste levende Sahabi: de boom waar de Profeet vzmh onder heeft gezeten. De Bron: Sacred Footsteps

Sommige oriëntalisten bouwen de these dat de Profeet ﷺ alles leerde van Bahira. Dit heeft zelfs onze geleerden geraakt waaronder Shibli No’mani. Hij is de auteur van een groot sirah werk in India. Hij zei dat de sanad (keten van overlevering) van deze Hadith zwak en de matn (de tekst) niet realistisch is. Echter, grote hadithgeleerden zoals Imam Thirmidhi, Imam Hakim, Imam Bazaar, Imam Bayhaqi (met iets meer detail), Abu Nu’aymn sahih, Ibn Hajar Asqalani met sanad van Imam Thirmidhi, Imam Jalal udin Suyuti in Khasais al Kubra en Imam Jawzi  hebben deze Hadith betrouwbaar verklaard, behalve één zin welke stelt dat de Profeet kwam met Abu Bakr en met Bilal terugging. Abu Bakr was toen tien jaar oud en Bilal kende men toen niet, dus deze informatie kan niet kloppen. Dit noemen wij wahm, dat houdt in dat de feiten zijn omgewisseld.  De overleveraar haalt deze laatste zin per ongeluk uit een andere Hadith.

Verwerping van de theorie van de oriëntalisten

Ons argument is dat het ondenkbaar is dat een kind van twaalf jaar in twee á drie uur alles heeft geleerd over een religie en een religie heeft opgezet die eeuwen later nog steeds leeft en mensen raakt. Als je hier over nadenkt zie je de reflectie van hun eigen kwaadwilligheid en onproffesionaliteit. Dit gaat niet zo zeer over de overlevering maar meer over hun zienswijze: hoe gaan zij om met de hadith. Daarom is het belangrijk dat je je kennis haalt van klassieke geleerden, wiens eigen iman onbewist is.

Universiteiten in Nederland

Het grote probleem met universiteiten zoals de Universiteit in Leiden is dat jongeren daar heen gaan om hun Deen te bestuderen. Maar bij wie bestudeer je die?! Bij niet-moslims die je leren over Tafsir Baydawi. De woorden van verschillende geleerden: ‘de Deen is iets heel belangrijks, het is kennis, pas op van wie jij je kennis aanneemt’. Want dat bepaalt de stevigheid en hevigheid van je eigen kennis. Die persoon bepaalt dat!

Imam Malik nam lange tijd geen lessen van een bepaalde Shaykh todat hij hoorde dat de Shaykh hevig moest huilen bij het horen van de naam van de Profeet ﷺ. Toen pas begon Imam Malik zijn studie bij hem. Op basis van welk bewijs? Huilen bij het horen van de naam van de Profeet ﷺ getuigt van zijn hoogstaande imaan.

10.4 De Profeet ﷺ hielp in en om het huis

Hij hielp in en om het huis. Daarnaast was hij een herder die de geiten hoedde van de familie. Hadith: Allah heeft nooit Profeten gestuurd zonder het feit dat zij geiten hebben gehoed. Zij vroegen: “U ook?” Hij ﷺ: “Ja ik ook, op Qararit heb ik geiten gehoed van de mensen van Mekka.” In de meest geaccepteerde opinie verwijst dit naar een plek waar hij geiten hoedde. Nu kan je vragen waarom geiten hoeden? Eén van de wijsheiden die o.a. Ibn Hajar Asqalani schrijft in zijn werk Fath al Bari is dat er lessen in zitten voor de Profeten en leiders van de Ummah: waakzaamheid en bewustzijn.

 • Waakzaamheid omdat iedere geit afzonderlijk eet en je moet constant waakzaam zijn. Dit is belangrijk voor de eigen Ummah.
 • Bewustzijn van de omgeving om te zien of er ergens een wolf of dief loopt.

Er zijn meerdere Hadith die prijzen dat iemand met zijn eigen inzet zijn brood verdient.

10.5 Jongvolwassen jaren: drie andere belangrijke gebeurtenissen

Drie gebeurtenissen die van belang zijn:

1. Harb al-Fujjaar: Mekka is altijd al vanaf de tijd van Ibrahim en Isma’il een heilig gebied geweest. Er mag niet gevochten worden en er mag geen bloed vloeien. De laatste strijd in dat gebied was Harb al-Fujjaar. Deze oorlogen gingen vaak alleen om eigen eer. Quraysh werd aangevallen door Banu Qays. Ze gingen naar de Kaaba om bloedvergieten te voorkomen. Qays zag het door hun bloeddorstigheid als een zwakte. Zij hadden toen veel jonge mannen vermoord. Een aantal dagen later werden ze verdreven. Iedere stam vaardigde iemand af van hun stam om te vechten. De Profeet ﷺ werd ook door zijn oom gevraagd om te vechten. Maar hij wilde niet want de Profeten vechten alleen om Haq en Batil. Hij zei: ik heb daarin meegedaan, maar het enige wat ik deed was dat ik de pijlen aangaf aan mijn ooms. Dit is weer een weerspiegeling van het karakter van de Profeet ﷺ. Hij was  niet bang uitgevallen en gehoorzaamde de leider en zijn oom zonder zijn principes overboord te gooien.

2. Deze oorlog zorgde voor heel veel onrust. Waarom voeren wij oorlog met elkaar voor niks? Deze vraag verspreidde in de regio. Zij wilden elkaar niet meer uitmoorden voor niks. Een aantal maanden later kwam er een reiziger met een karavaan die werd bestolen door iemand in Mekka. De schuldige (Aas bin Wail) weigerde te betalen. Hij ging naar verschillende leiders van stammen. Zijn oom Zubayr gaf de opdracht om alle stamhoofden te verzamelden bij het huis van de zachtmoedige ibn Djoed’ah. Alle leiders waren het erover eens dat de reizger onrecht is aangedaan en spraken drie dingen af:

 1. Tegenover een uitbuiter zal iedereen één lijn trekken
 2. In Mekka is het niemand toegestaan om het recht van anderen met voeten te betreden
 3. Iedere reiziger die naar Mekka toekomt is verzekerd dat zijn leven en bezit beschermd is
  Deze afspraak staat bekend als hilf al-fudool en hier was de Profeet ﷺ aanwezig. Hij ﷺ zei zelf: “Als ik weer wordt opgeroepen om een zelfde soort contract als hilf op te stellen, zal ik de eerste zijn die daar aanwezigheid is om mijn aandeel te leveren. Zelfs als iemand nu op basis van die afspraak mij zal oproepen, zal ik als eerste naar hem toe gaan om hem te helpen”. De Profeet ﷺ was daar trots op.

3. Een derde belangrijke gebeurtenis was de bouw van de Kaaba en dit verhaal is reeds behandeld in ‘4. Waarom Allah het Arabisch Schiereiland uitkoos – Seerah Series. Klik op de onderstaande afbeelding om het artikel te lezen.

 

4. Waarom Allah het Arabisch Schiereiland uitkoos – Seerah Series
4. Waarom Allah het Arabisch Schiereiland uitkoos – Seerah Series

Dit zijn belangrijke aspecten die een inspiratiebron zijn voor ons in ons leven. Natuurlijk was hij ﷺ (in tegenstelling tot ons) een Profeet. Maar er zijn heel veel aspecten in zijn leven die ook belangrijk zijn voor ons: altijd streven naar balans, vredelievendheid, een sfeer waar vrede en rust gecultiveerd kan worden en kan groeien. Dit zijn de belangrijkste zaken in de jongvolwassen jaren van Profeet ﷺ. Dit moeten wij ook cultiveren als zijn Ummah (gemeenschap). Wat voor Ummah ben je als je niet een beetje je Profeet ﷺ kan reflecteren in je karakter? Wat voor waarde heb jij dan als onderdeel van zijn Ummah? Als je niet iets daarvan kan weerspiegelen richting je naasten en omgeving? Moge Allah ons de kracht en aspiratie (himmah) schenken om ons in lijn te brengen met het grootse karakter van de Profeet ﷺ.

Seerah Series – De Biografie van de Profeet Mohammed ﷺ

Een unieke en inspirerende reis door het leven van Mohammed ﷺ, de laatste Profeet van God.

Wat nu?

Deze levende band met de Profeet ﷺ wordt niet verkregen uit boeken of op het internet. Dit wordt ontwikkeld in gezegend gezelschap. Bekijk de Sahih Islamagenda voor actuele Islam lessen, cursussen en lezingen van Ustadh Tasneem en andere klassiek geschoolde geleerden.

Auteursprofiel

1 reactie op “10. De jongvolwassen Mohammed ﷺ en de oriëntalisten– Seerah Series”

 1. Pingback: 18. ‘Vrees niet. Allah is met ons.’ – Seerah Series - Sahih.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *