Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Sahih Series » Seerah Series » 14. Het anti-Islam sentiment: beproevingen van de eerste moslims – Seerah Series

14. Het anti-Islam sentiment: beproevingen van de eerste moslims – Seerah Series

Dit is de 14e les die in het teken staat van de biografie van de Profeet ﷺ . We hebben de afgelopen lessen behandeld wat het effect, het resultaat en het gevolg was van de eerste openbaringen. In eerste instantie bleef de Profeet ﷺ  daarmee in verborgenheid. De afkeer van de Mekkanen begon met verbale uitingen en veranderde al gauw in fysieke aanvallen. We hebben het gehad over de verschillende methoden waarmee men probeert de stem van de waarheid te onderdrukken.

Een aantal van deze methoden van de onderdrukker is a) angst aanjagen b) opvoeren van sociale druk en c) karaktermoord. Karakatermoord is iemands karakter op een dusdanige manier presenteren dat iemand daar haat tegen krijgt. De Qurayshieten probeerden de Profeet ﷺ  eerst op diplomatieke manier om te praten, vervolgens probeerden ze hem ﷺ  om te kopen. Toen ze zagen dat omkopen niet werkte, schakelden zij over op verbale en fysieke aanvallen.

IMG_0229

14.1 De eerste anti-Islam campagne (van de Qurasyh)

Walid bin Mughira, de meest ervaren en slimme leider van de Quraysh, bracht de Quraysh bij elkaar met één agendapunt. De periode van Hadj is aangebroken en zij dachten na over de mogelijke strategieën van een campagne tegen de Profeet ﷺ.

  • Deze open vraag werd als eerst opgepakt door iemand die het idee naar voren bracht om de Profeet ﷺ af te schilderen als een waarzegger. Walid bin Mughira zei dat dit niet klopte omdat de woorden van de Profeet ﷺ  duidelijk waren en vol met wijsheid en lessen waren. Dit is heel wat anders dan de onsamenhangende uitspraken van waarzeggers.
  • Een tweede idee was om hem ﷺ af te schilderen als een gek. Walid bin Mughira was het er niet mee eens omdat de Profeet ﷺ  heel netjes was en geen enkele eigenschap heeft van gekken.
  • De derde persoon zei laten we hem dan neerzetten als een dichter. Hier was Walid bin Mughira het er ook niet mee eens. Want zij zijn allemaal dichters en iedereen wist dat de Qoran niet is wat zij kenden als dichtkunst.
  • De volgende persoon zei: “Laten wij hem als een tovenaar neerzetten”. Walid zei: “Dat zal ook niet werken, want wij weten hoe tovenaars te werk gaan. Hun leugenachtigheid komt altijd na een bepaalde tijd tot uiting. Maar we kennen Mohammed ﷺ als een waarachtige persoon en als hij God iets vraagt dan komt het uit.”

Iemand vroeg Walid – aangezien hij hun senior was – ‘Vertel jij wat jij in gedachte hebt?’. Walid bin Mughira zei: “Alles wat jullie hebben gezegd daarvan weten jullie dat het op incorrecte informatie is gebaseerd. Maar het meest dichtbij (een halve leugen is immers effectiever dan een hele leugen) is dat wij hem een tovenaar noemen. Maar dusdanig dat hij met zijn magische krachten ervoor zorgt dat er een breuk ontstaat tussen de relatie van een persoon met zijn vader, broer, familie en/of vrouw. Dat echtelieden uit elkaar vallen en dat broers ruzie met elkaar krijgen. Dit zag Walid bin Mughira als het meest effectief. Abu Jahl en andere leiders vonden dit een acceptabel voorstel. Zij spraken af dat als de pelgrims zouden aankomen zij allemaal doelgericht hen zouden proberen weg te houden van de Profeet ﷺ . Dit was de afspraak.

14.2 Ongeloof om eigen status en aanzien te behouden

Toen de nacht eenmaal inviel, liepen Abu Sufyan, Abu Jahl en Akhan bin Jurayh apart langs de Profeet ﷺ . Hij ﷺ was de Quran aan het reciteren op een diep emotionele wijze. Zij hoorden dit aan, zonder dat zij dit van elkaar wisten. Ze vonden het zo mooi dat ze de hele nacht bleven luisteren. Zij accepteerden in hun harten dat er wijsheid en waarheid in de Qoran zat. Toen de ochtend aanbrak gingen zij weer naar huis zonder dat zij dit van elkaar wisten. Zij kwamen elkaar tegen en vroegen waar zij vandaan kwamen. Zij zeiden allemaal dat ze van Mohammed ﷺ  kwam. Ze spraken af het niet meer te doen. De volgende nacht gebeurde hetzelfde omdat ze zich niet konden inhouden. Zij brachten de hele nacht door luisterend naar de Qoran die de Profeet ﷺ  reciteerde tijdens zijn gebed. De volgende ochtend kwamen ze elkaar weer tegen en maakten de afspraak dat het écht de laatste keer was. Toen de derde nacht inviel konden ze zich weer niet inhouden en gingen zij weer luisteren. Akhnas ging de volgende nacht naar Abu Jahl en zei: “Laat het geloven en dergelijke even los, maar vertel wat jij denkt over de woorden die de Profeet ﷺ uit. Denk jij dat daar waarheid in zit?”. Abu Jahl zei: “Tussen jou en mij verzwegen, zijn woorden zijn de waarheid. Maar als wij dat toegeven dan betekent dat, dat de Banu Hashim (directe familie en stam) van de Profeet ﷺ  meer respect en eer zal krijgen dan ons”. Dit is de enige reden waarom Abu Jahl en de zijne de booschap van de Profeet ﷺ  niet accepteerden. Het enige wat hun tegenhield was zelfgemaakte eer. Allah zegt niet voor niks:

“Allah is het die eer en respect schenkt aan iemand in de Dunya en Hij is het die disrespect geeft aan iemand in de Dunya”.

Wat mensen zullen zeggen is hun probleem

Allah geeft deze eer en dit respect. Dit is niet gebonden aan je huis, auto, afkomst etc. Eer en respect zijn afkomstig van Allah! Wereldse eer en respect zijn gelinked aan materiële zaken en maatschappelijke posities. Zodra dat weg wordt gehaald van jou, kijkt niemand meer naar jou om. Rijken krijgen respect. Maar zodra zij arm worden, kijkt niemand meer naar hen om. Wereldse eer en respect zijn gelinked aan zulke vluchtige zaken.

Maar eer en respect van Allah kan niemand afnemen. We zullen dit zien bij Bilal Habashi. Een Ethiopische slaaf die vanwege zijn maatschappelijke positie geen respect had in de samenleving. Maar Allah heeft hem de Adhan (oproep tot het gebed) laten doen op de Ka’aba en dit is iets wat de Quraysh nooit ten beurt is gevallen. Een belangrijke les is daarom: wijs nooit de waarheid af op basis van een eigen gecreëerde waarde of concept van eer en respect. Als iets de waarheid is, is het laatste wat jij zou moeten denken ‘wat zullen de mensen denken?’. Als iets de waarheid is, dan is dat de waarheid. Wat mensen zullen zeggen, is hun probleem. En in negen van de tien keer zeggen de mensen niks, want het is zelf-gecreëerd. Het is een zelfgecreëerde waan!

14.3 De beproeving van de jonge Islamitische gemeenschap

Rabi’a bin Imaad die moslim was geworden zei: “Toen ik Mekka binnen kwam, zag ik een man, knap van verschijning, het leek een edelman. Hij zei: Oh mensheid, zeggen jullie: ‘er is geen god dan God’ en jullie zullen succesvol zijn. Achter hem zag ik een persoon aankomen met één oog die blind was. Hij zei tegen de mensen: “niet luisteren naar hem, hij is een leugenaar en hij heeft geen enkel geloof”.” Rabi’a bin Imaad vroeg wie dit waren. De mensen van Mekka zeiden dat de man voorop Mohammed ﷺ  was en de man achter hem was zijn oom Abu Jahl.

Ummayh bin Khalaf en Walid bin Mughira waren de belangrijkste personen die bezig waren met karaktermoord van de Profeet ﷺ . Ummayyah deed dit altijd als hij de Profeet ﷺ  zag en ook als de Profeet ﷺ  weg was. Iemand die het openlijk doet noem je ‘humaza’ en wie het achter zijn rug doet ‘lumazah’. Allah zegt:

“Moge elke humaza en lumaza vergaan, (dat is die persoon) die zijn geld heeft gespaard en zijn geld elke keer telt. Hij denkt dat zijn geld hem het eeuwige leven zal geven. Zeer zeker niet, hij zal in het hellevuur gegooid worden! Enig idee wat het hellevuur is? Dat is het vuur van Allah, hoog opgelaaid, dat niet alleen het lichaam verbrandt maar (het is zo intens en hevig dat het) direct ook het hart raakt.”

Werelds vuur veroorzaakt maximaal derdegraads verbranding, maar Allahs vuur zal direct het hart raken. In het Qoranvers wordt verder vermeld dat het niet alleen gaat om iemand die alleen spaart, maar ook constant (zijn geld) aan het tellen is.

Nadhr bin Haris was heel sterk in verhalen vertellen en mensen daarmee geboeid houden. Als de Profeet ﷺ  ergens voorbij een groep mensen kwam, ging Nadhr direct achter hem aan om de effecten van de woorden van de Profeet ﷺ  te verminderen. Hij zei: ‘deze Quran is niks anders dan verhalen van vroegere volkeren zoals ik die vertel. Het zijn verhalen die hij heeft opgeschreven en zij zijn die verhalen dag en nacht aan het oplezen. Dat is alles, verder is er helemaal geen openbaring’.  Allah zegt:

“Vervloeking is voor elke leugenachtige zondaar, hij luistert naar de Verzen van Allah die gereciteerd worden op hem, dan wendt hij zich hooghartig af. Alsof hij het in eerste instantie niet heeft gehoord. Voor mensen met zo’n mentaliteit is een hele intense en vernederende bestraffing.”

14.4 Het wapen van de moslims tegen karaktermoord

Het enige wapen dat de Profeet ﷺ  had om dit soort aanvallen op zijn karakter en zijn boodschap te weren was zijn karakter. Wat ze ook deden, hij heeft zich nooit verlaagd tot hun niveau. Hij is nooit een haat-campagne gestart. Het enige wat hij had was zijn zachtaardig en liefdevol karakter. Mensen accepteerden de boodschap vanwege de boodschapper. Dat deed hen de boodschap aannemen!

Jullie kennen het verhaal wel van de oude vrouw die op straat stond om te vertrekken uit Mekka. De Profeet ﷺ  vroeg haar: “Waar gaat u heen?” Zij zei: “Ik ga weg, ver weg hier vandaan.”  Hij zei: “Moet ik u helpen?” Ze zei: “Ja, want ik heb niemand.” Hij bracht haar tot waar ze zijn moest en hier was zij dankbaar voor. Daarom wilde zij hem behoeden. Ze zei onder andere: “Ik hoorde dat er een man is in Mekka die Mohammed heet en die breuken veroorzaakt tussen families.” De Profeet ﷺ  bedankte haar (voor haar advies) en liep weg. Zij riep hem terug en vroeg zijn naam. Hij zei: “Ik ben Mohammed.” In de seerah bronnen komen we tegen dat zij moslim is geworden.

Islamofobie en Moslims in Europa

Het enige en eeuwige karakter is jouw karakter! Wij hebben niet meegemaakt wat de metgezellen hebben meegemaakt. Wie zijn wij dan om haat met haat te beantwoorden? Maar de vraag is: hoe sterk is jouw karakter? Als deze (anti-Islam) dingen gebeuren, dient dit element in jou op te komen. Wat is ons collectieve karaker en hoe benaderen wij daarmee het karakter van de Profeet ﷺ ?

Dit dient een les en een inspiratie te zijn om jezelf te veranderen. Want dat kun je wél veranderen en daar heb je wél grip op: jouw karakter in lijn brengen met het karakter van de Profeet ﷺ .

14.5 Oh stam van Abdal Manaf, wat voor burenrechten zijn dit?

Toen de Quraysh zag dat deze haat-campagne geen vruchten afwierp, begon zij de Profeet ﷺ  steeds meer persoonlijk aan te vallen. Verschillende personen verzamelden allerlei huisvuil en gooide dit voor de deur van de Profeet ﷺ . Ook slachtafval werd op zijn drempel gegooid. Van de Profeet ﷺ  is alleen bekend dat hij dan heel af en toe zei: ‘Oh stam van Abdal Manaf, wat voor burenrechten zijn dit die jullie tentoonspreiden?’

Abdullah bin Amr ibn al-Aas levert over dat de Kufaar op zoek waren naar de Profeet ﷺ  in Mekka om hun emoties te uiten. Hun strategie was om hem mentaal zo te belasten dat hij zich niet meer buiten wilde vertonen. De Profeet ﷺ  kwam bij de Kaaba, kuste de zwarte steen en begon met de omcirkeling van de Kaaba. Ubay bin Khalaf maakte een kwetsende opmerking. Abdullah, de overleveraar, zei hierover: “Ik zag het gelaat van de Profeet ﷺ en zijn gelaat betrok (want hij voelde zich gekwetst).” Ubay maakt in de tweede ronde weer een erg kwetsende opmerking. Abdullah zei: “Ik zag de Profeet ﷺ  rood worden. Maar hij ﷺ  hield zich in en vervolgde zijn tawaf.” Na de derde opmerking werd de Profeet ﷺ echt boos en zei: “Horen jullie oh Quraysh, diegene in wiens handen mij leven is, ik ben gezonden om oorlog te voeren met jullie.” Toen hij dit zei, werd iedereen stil en vrees kwam in hun harten. Want zij wisten dat in de 40 jaar dat ze hem kenden de Profeet ﷺ  altijd de waarheid sprak. Toen begonnen zij langzaamaan te vervallen in excuses.

De volgende dag kwamen ze weer bij elkaar en begonnen elkaar weer op te hitsen: ‘Gisteren hadden we Mohammed moeten pakken, het was onze kans!’

Uqbah ibn Abi Mu’eed pakte een kleed om de Profeet ﷺ te laten stikken. Abu Bakr kwam langs en duwde de mensen weg en er ontstond een gevecht. Zij vergaten de Profeet ﷺ en concentreerden zich op Abu Bakr. Abu Bakr zei alleen de woorden van Allah uit Surah Mu’imin – 24:

“Willen jullie zo’n persoon vermoorden, het enige wat hij zegt is: mijn Heer is Allah. En hij heeft al reeds een heleboel tekenen laten zien van zijn Heer. En als hij inderdaad leugenachtig is, dan zal zijn leugen naar hem toekomen. Als hij de waarheid spreekt, dan zal er inderdaad een bestraffing komen naar jullie zoals hij reeds heeft verteld en overgebracht.”

Zij pakten Abu Bakr zo hard bij zijn hoofd- en baardharen dat het haar in hun handen achterbleef. Openlijke terreur was op een gegeven moment het wapen dat de Kuffar en Mushrikien gebruikten tegen de Profeet ﷺ .

Abdullah ibn Abbas levert over: “De Kuffar en Mushrikien gingen plannen maken en spraken af de Profeet ﷺ  te doden op het eerstvolgende moment dat hij zou komen.” Fatima, de dochter van de Profeet ﷺ was nog jong en hoorde dat. De geleerden zeiden dat de Mekkanen dat expres deden om haar bang te maken of dat zij het echt toevallig hoorde. Zij rende naar huis en vertelde dit aan de Profeet ﷺ. De Profeet ﷺ – onbevreesd – stelde haar gerust en liep direct naar de Kaaba. Zij vielen stil en durfde niks te zeggen, ze waren onder de indruk van zijn charisma. De Profeet ﷺ  pakte wat zand en gooide het voor hun neer en ging weer weg.

Op het moment dat haat jegens iemand heel intens wordt, dan is de persoon ook het enige waar je dan mee bezig bent. Zij dachten alleen na over de Profeet ﷺ  en de richting waarop zij deze nieuwe religie op konden veranderen.

De Profeet ﷺ  was aan het bidden bij de Kaaba. Iemand zei: “Zien jullie hoe hooghartig hij hier aan het bidden is? Wie is er die naar de wijk van de slagers gaat om darmen van kamelen te halen?” Uqbah ibn abi Mu’id stond op en ging allerlei vuil halen. Hij wachtte tot de Profeet ﷺ  in sadja ging en gooide dit op hem. Fatima rende naar de Profeet ﷺ  en zij veegde met haar eigen handen deze viezigheid van hem af. Toen hij klaar was met het gebed, hief hij zijn handen op en zei tot drie maal toe: “Oh Allah, bestraf de Quraysh”. Hij ﷺ  noemde hen bij naam, waaronder Amr bin Hisham, Utbah bin Rabiá, Shayba bin Raibia en de andere namen. Toen de mensen dit hoorden – want dit was de eerste keer dat de mensen de Profeet ﷺ  zoiets hoorden zeggen – schrokken zij enorm. Want zij wisten dat elk woord dat de Profeet ﷺ  uitsprak altijd tot uiting kwam. Abdullah bin Mas’ud zei dat hij iedereen van hen heeft zien liggen  bij de slag van Badr. Zij werden op één hoop begraven.

Het is niet voor niks dat de Profeet ﷺ  zei:

“De meest beproefde personen zijn de Profeten en te midden van de Profeten ben ik het meest beproefd.”

14.6 De zwakkeren in Mekka

Maar ook de zwakkeren (mustaḍᶜafien) hadden het erg moeilijk in deze periode. Zij waren arm, hadden geen invloed en hadden geen stam om op terug te vallen. Deze personen waren makkelijk prooi voor de Qurasyh en zij warden dan ook als één van de eerste aangevallen.

Degenen die als eerst hun islam in het openbaar tot uiting brachten waren er zeven: de Profeet ﷺ, Abu Bakr, Ammar bin Yasir, zijn moeder Sumayyah, Suhayb al-Rumi, Bilal Habashi en Miqdaad.

Allah heeft de bescherming van de Profeet ﷺ  tot uiting gebracht middels zijn oom Abu Talib. Allah heeft Abu Bakr bescherming gegeven middels zijn stam. De rest zijn door de mushrikien gepakt en in ijzeren ketens gewikkeld. Vervolgens werden zij neergelegd op het zand in de hete zon. Zo werden zij gekweld. De ijzeren ketens verbrandden hun lichaam. Waarom? Omdat zij nergens op konden terugvallen.

Surah al- An’aam’:

“Zijn dat de (arme) personen die Allah heeft gezegend te midden van ons? (Zeg hen) En is Allah niet meer welingelicht over degene die dankbaarheid tot uiting brengen.”

Bilal Habashi: Hij is Eén!

Dankbaarheid heeft niks te maken met rijkdom of armoede. Sterker nog, dankbaarheid zul je meer tegenkomen bij de armen. De vijanden van de moslims probeerden de armen te breken met straffen en onthouding van eten en drinken. De meest bekende van hen is Bilal Habashi, die ook nog eens de slaaf was van Umayyah bin Khalaf, één van de personen die de meeste haat koesterde jegens de Profeet ﷺ . S. Urbah bin Zubair levert over dat Bilal tot deze zwakken behoorde. Hij werd heel erg pijn gedaan, geterroriseerd en geslagen om hem zo zijn nieuwe religie, de islam, te doen verlaten. Ongeacht wat zij hem aandeden, hij bleef maar één ding herhalen: ‘Hij is de Enige.’  Toen de bestraffing heel intens werd zei hij alleen: ‘Hij is de Enige’.  Toen ze zeiden: “Zeg wat wij zeggen (over hubal en andere afgoden)”, zei hij: “Het lukt mijn tong niet.”

Er werd een touw gelegd om zijn nek en deze werd aan kinderen gegeven om hem in de bergen van Mekka heen en weer te slepen. Hij bleeft zeggen: “Hij is de Enige”. Umayyah bin Khalaf trok Bilal mee toen de zon op het hoogste punt stond en nam hem mee naar de vallei van Mekka (waar geen schaduw was). Hij legde een grote, zware, hete steen op zijn borst en zei: “Dit zal niet weggehaald worden tot je overlijdt óf Mohammed verlaat en je weer terugkeert naar het aanbidden van Laat en Uzza”. Tijdens deze momenten van marteling was het enige wat hij zei ‘Ahad, ahad (Hij is de Enige, Hij is de Enige)’. Waraqa bin Nawfal kwam een keer langs en hij zag dat Bilal op die manier gemarteld werd. Waraqa zei: “Zeker Bilal, Hij is Één”. Hij keerde zich naar Umayyah en zei: “Ik zweer bij Allah, als jij hem vermoord op deze manier dan zal ik zijn graf als een bedevaartsoord bezoeken (e.a. als een heilige).”

Abu Bakr kwam langs en zei: “Heb jij geen enkele vrees voor God inzake deze arme man? Hoe lang wil je nog doorgaan?” Ummayah zei: “Jij bent degene die hem zover hebt gebracht, jij mag hem verlossen.” Abu Bakr zei: “Prima, ik heb een andere slaaf die sterker en krachtiger is dan Bilal en hij is op hetzelfde geloof als jij”. Ummay zei: “Prima, ik accepteer. Hij (Bilal) is van jou”. Op die manier kocht Abu Bakr Bilal van Ummay bin Khalaf en gaf hem zijn vrijheid.

Oh vuur, wees zacht en rustgevend voor Ammar

Net zo was het gesteld met Ammar bin Yasir en zijn moeder, Sayyida Sumayyah. Zijn vader Yasir was een handelaar die met zijn broers naar Mekka was gekomen om te handelen. Zijn broers gingen terug en hij bleef. Hij had twee zonen: Ammar en Abdullah. Sumayyah was een vrijgemaakte slavin. Zij waren zwak en daarom een prooi. Zij werden op allerlei manieren gemarteld. Abu Jahl heeft Sumayyah gedood met een steek in haar schaamtestreek. Zij was de eerste Shaheed. Ammar bin Yasir heeft ook hele zware dingen meegemaakt. Als de Profeet ﷺ  langskwam en de martelingen zag, zei hij: ‘Geduld, oh familie van Yasir. Ik garandeer jullie het Paradijs’.

Zij martelden Ammar met vuur. De Profeet ﷺ  zag dit en ging met zijn hand over het hoofd van Ammar: “Oh vuur, wees zacht en rustgevend voor Ammar zoals jij zacht en rustgevend bent geweest voor Ibrahim.” Hij ﷺ verwees naar het moment dat Ibrahim in het vuur sprong en Allah het bevel gaf dat de natuur van vuur veranderde. Net zo deed de Profeet ﷺ de smeekbede voor Ammar. Ammar ging een keer naar de Profeet ﷺ en zei: “Ik kan niet beschrijven wat zij mij vandaag hebben aangedaan. Om van de pijn af te komen zei ik ‘oke ik accepteer jullie goden’. Ik voel me bezwaard, heb ik nu mijn geloof afgedaan?” De Profeet ﷺ  zei:

“Diegene die de kufr uitspreekt na de iman – nog in staat van iman zijnde maar puur omdat hij gedwongen is – met zijn hart nog steeds tevreden met iman, zijn iman is nog steeds intact”.

Ali zei dat de Profeet ﷺ toen zei: “Ammar is tot aan zijn vingertoppen aan toe een gelovige”. De Profeet ﷺ  zei: “Volg na mij Abu Bakr en Umar. Als je inspiratie wilt, haal dat dan uit het gedrag van Ammar bin Yasir.”

Suhayb al-Rumi en Khubab ibn Arad

Suhayb al-Rumi werd ook geketend en gemarteld. Dit was ook het geval met Khubab bin Arad. Hij was een ijzersmid en stond heel bekend om de zwaarden die hij smeedde. Hij was op een gegeven moment in Mekka met een zwaard voor Aas bin Wa’il. Hij wilde zijn geld ophalen. Aas zei dat hij hem alleen zou betalen als hij Mohammed ﷺ zou verlaten. Khubab zei ‘Dat zal alleen gebeuren als Allah jou laat sterven en laat opstaan’. Aas zei: “Ga ik overlijden en is er dan een opstanding?” Khubab zei: “Ja, er is een leven na de dood.” Aas zei in zijn hooghartigheid: “Net als hier, zal ik daar rijk zijn met veel zonen en familie. Als we daar zijn zal ik je zwaard betalen.” Dit is het antwoord dat Allah gaf op Aas bin Wa’il (Surah 19:77-88):

“Heb jij diegene gezien die Onze Tekenen verloochent, die zegt ‘ik zal daar ook bezittingen krijgen en veel zonen’. Heeft hij nieuws gekregen van het verborgene of heeft hij bewijs voor een contract tussen de Barmhartige en hem? Zeer zeker niet! Wij schrijven alles op wat hij zegt. Zijn bestraffing zullen we heel lang en intens maken. (Wat hij zegt over zijn kinderen en familie,) Wij zijn daar de Eigenaar van. Hij zal in zijn ééntje zijn op die Dag”.

Dit zijn verschillende personen die op mensonterende manieren werden gemarteld om hen te dwingen af te stappen van de Islam.

Abu Fakiha

Abu Fakiha werd ook gemarteld, had het er erg zwaar mee en ging naar de Profeet ﷺ. De Profeet ﷺ  had een kleed om zich heen geslagen en rustte in de schaduw van de Kaaba. Hij zei: “Wij hebben het zwaar te verduren met de Mushrikien, doet u du’a voor ons.” De Profeet ﷺ  ging in een ruk zitten, werd boos en zei: “Diegene die voor jullie zijn geweest, zijn mensen geweest die werden gemarteld. Door ijzeren kammen werd vel van hun lichaam geschraapt en hun schedels werden door tweeën gezaagd. Het is gegarandeerd dat Allah jullie de overwinning zal schenken. Dusdanig dat vanaf de woestijn tot aan hadramaut een gelovige zal reizen zonder iemand te vrezen behalve Allah.”

14.7 Levensproblemen en emotionele stilte

Allah zegt niet voor niks:

“Denken jullie dat jullie zomaar het Paradijs binnen zullen gaan terwijl jullie nog niet beproefd zijn zoals diegene beproefd zijn voor jullie. Pijn is hen aangedaan en verdriet is hen aangedaan. Ze stonden op het punt om weggevaagd te worden. Zo erg dat zelfs de Boodschapper het uitschreeuwde: ‘Wanneer komt de hulp van Allah?’ (Na absolute wanhoop zegt Allah iets heel moois) Het is dichtbij.”

Pas daar waar wanhoop eindigt, komt de hulp van Allah. Waarom? Hoop en wanhoop zijn allebei emoties die in tegenstrijd zijn met de staat van acceptatie. Wie is een moslim? Iemand die zich volledig heeft overgegeven aan Allah en zijn staat volledig heeft gegeven aan Allah. Bij hoop is er ergens een verlangen, dit maakt dat er geen volledige overgave is. Net zo is wanhoop. Wanhoop maakt dat er geen volledige overgave is. Pas als je de vallei van hoop bent overgestoken, de vallei van wanhoop bent overgestoken, dan komt er een staat van… emotionele stilte.

Zoals Rumi zegt: ‘Wees in de wereld zoals een lijk in het water. Want een levend lichaam (zal spartelen) en zinken. Maar een lijk drijft.’ Allah is op de hoogte. De Profeet ﷺ  is altijd in een staat van volledige acceptatie geweest. Hier dienen wij onszelf in te trainen. Niet jezelf door elke wind laten wegvagen. Dusdanig dat je gebeden zelfs geen voldoening meer geven. Let it go, Allah weet precies wat Hij doet, laat het aan Hem over.

Soms lijken dingen aan de buitenkant heel zwaar, maar zijn ze aan de binnenkant heel zoet. Soms lijken dingen aan de buitenkant heel zoet, maar zijn ze aan de binnenkant heel bitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *