Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Sahih Series » Seerah Series » 16. Grote Emigratie van Mekka naar Madinah: Revoluties en Spiritualiteit – Seerah Series

16. Grote Emigratie van Mekka naar Madinah: Revoluties en Spiritualiteit – Seerah Series

Hidjra Emigratie Profeet Mohammed vzmh

De wereld van vandaag wordt overspoeld met gewelddadige revoluties. Helaas wordt de nieuwe generatie – inclusief een aantal jonge moslims – beïnvloed door dit type denken dat haaks staat op de genade van Islam. De Profeet ﷺ  heeft namelijk 1400 jaar geleden laten zien hoe een strategische, spirituele en morele revolutie er uitziet. Daarbij heeft de Profeet ﷺ  bewezen dat positieve veranderingen niet bloedig hoeven zijn. Tijdens deze les zullen wij weer zien hoe relevant het leven van de Profeet ﷺ is in de 21ste eeuw, maar ook dat hij ﷺ  vanuit het universeel en barmhartig karakter van zijn ﷺ boodschap oplossingen biedt voor de turbulente wereld van nu. Hiermee wordt een succesvol alternatief geboden op militante concepten van veranderingen in de maatschappij. Dit is een leidraad voor moslims om zo weer één te worden met genade en zachtaardigheid waar de Profeet ﷺ mee is gekomen.

De Emigratie van Mekka naar Madinah (hidjra) zal vandaag centraal staan. Het effect van de hidjra is belangrijk te begrijpen in relatie tot onze individuele en collectieve spirituele ontwikkeling. We zullen stil staan bij de grote emigratie en daar belangrijke lessen uit halen die zelden besproken worden. Ook zullen we een conceptuele basis leggen voor revoluties. Tegelijkertijd zullen we vanuit revoluties kijken naar de spirituele geheimen van de Profeet Ibrahim en de andere grote Profeten (alaihim salaam). De daadwerkelijke hidjra wordt in het volgende artikel behandeld.

Hidjra Emigratie Profeet Mohammed vzmh

De lagen van betekenissen van emigratie

Het woord emigreren heeft verschillende lagen van betekenis. Deze kun je allemaal herleiden naar de Koran met allen de stam Hajarah. Ook in de Hadith literatuur kom je hier veel elementen van betekenis tegen. Alles bij elkaar komt de betekenis van Hijrah en Hajarah neer op; het loslaten, afstand nemen, neutraliseren, achterlaten. Het is afstand creëren tussen jou en iets en de invloed ervan wegnemen of neutraliseren in jouw leven. Als het woord wordt gebruikt in de context van het leven van de Profeet ﷺ, verwijst het naar de emigratie van Mekka naar Madinah.

Omstandigheden in Mekka

De leefomgeving in Mekka werd steeds moeilijker en benarder. De vervolging en onderdrukking van de jonge generatie moslims hadden hun hoogtepunt bereikt. Het begon als afkeuring in woorden (verbaal). Dat ging door de tijd heen over in fysiek geweld. Het ging zover dat er zelfs moordpogingen werden beraamd op de Profeet ﷺ. Deze vervolgingen maakten dat de Profeet ﷺ toestemming gaf aan de moslims om te emigreren naar Madinah. Het moment van Hijrah was iets dat op bevel van Allah (swt) gebeurde.  Maar deze emigratie kwam niet zomaar. De voorbereiding van de Hijrah was al jaren aan de gang. De Profeet ﷺ was al jaren op zoek naar een goede plek, waar de energie van de nieuwe generatie moslims gebruikt kon worden op een proactieve manier.

16.1 De Emigratie in vier strategische perioden (marāḥil)

 • Marhala Da’wah – het promoten en uitnodigen
  In het openbaar treden met de boodschap van Islam. Het allereerste moment was toen de Profeet ﷺ zijn familie verzamelde achter de berg.
 • Marhala Tarbiyya – het ontwikkelen en spiritueel opvoeden
  Moslims worden getraind in hetzelfde gedachtegoed (Eenheid) en spiritueel onderwezen. Dit gedachtegoed gaat verder dan Tawheed. Het bevatte namelijk ook het (ware) gebed, de Quran, vrijgevigheid en persoonlijke, spirituele ontwikkeling.
 • Marhala Tahriek – Individuele krachten omzetten naar een beweging in de maatschappij
  Dit kan alleen in een omgeving waar vrijheid van beweging (zoals organiseren) mogelijk is. Dit was niet mogelijk in Mekka want hier werden zij zelfs drie jaar lang opgesloten in één wijk. Aan een grotere sociaal-maatschappelijke verandering kon niet gewerkt worden in deze isolatie. Op dit moment werd emigratie steeds belangrijker. Met dit in achterhoofd koos de Profeet ﷺ Yathrib, dit was een omgeving met meer vrijheid dan Mekka.
 • Marhala – de emigratie

De eerste twee soorten marhala zag je met name in Mekka. Als individuen zover getraind zijn dat ze een reflectie zijn gaan worden van de leider, moet er een bepaald doel zijn. Een doel groter dan het individu. Een revolutie zoals de Profeet ﷺ die voorstond was in een tijd waar een sterke stammencultuur heerste. Er waren oorlogen om de kleinste zaken, zelfs dusdanig dat men niet eens meer wist waardoor het kwam. Dochters werden destijds levend begraven. Beelden werden aanbeden. Men veranderde hun gedrag dusdanig in het collectief denken in zo een korte tijd, een periode van slechts 23 jaar en effectief na de Hijrah een periode van 10 jaar. Een werkelijke revolutie en een gigantisch wonder. De effecten hiervan zien wij nog steeds. Een overkoepelend iets als Islam dat men bij elkaar bracht ongeacht achtergrond was niet voor mogelijk gehouden in die tijden. Islam brengt mensen bij elkaar omwille van het moslim zijn. In deze landen (in het Westen) zien wij nog steeds dat wij elkaar groeten als moslims ongeacht onze afkomst. Maar in die periode was het iets wat ondenkbaar was: dat er een bepaalde éénheid zou zijn onder een volk dat verdeeld was onder stammen.

16.2 Revolutie op theoretisch conceptueel niveau

Twee soorten revoluties

Wanneer een deel (vaak armen/zwakkeren) wordt onderdrukt dan komt er een moment dat deze verdrukking tot uiting komt. Hoe het tot uiting komt is verschillend. Wanneer dat een sociaal-maatschappelijk effect heeft, noemt men dit een revolutie. Er kunnen twee vormen van revoluties zijn:

 1. De eerste is als er als antwoord op groot onrecht mensen opstaan om wraak te nemen (wraakgerichte revolutie).
 2. De tweede is als men niet blijft haken bij wraak, maar juist verandering wilt brengen (reformatorische revolutie). Het is het daadwerkelijk willen veranderen van een systeem.

De dierlijke revolutie

De eerste revolutie is volledig materialistisch ingesteld. Wraak is één van de meest destructieve wapens van de ego. In zo’n revolutie zullen nooit mensen zijn met een spiritueel gerichte denkwijze. Deze mensen zullen nooit een onderdeel uitmaken van de voorhoede van zo’n revolutie. Deze revoluties zijn destructief voor de maatschappij, want de motor hiervan is woede, lage lusten en het dierlijk ego (nafs al-ammara). Het leidt alleen tot anarchie. Houdt deze conceptuele indeling naast de Arabische lente. De geleerden zeiden tegen de mensen die gingen opstaan in de Arabische wereld dat men moest gehoorzamen ook al is de heerser een grote zondaar want anders zal er op een destructieve manier gewerkt worden. Daarom zei de Profeet ﷺ altijd om de leider te gehoorzamen.

De spirituele revolutie

De tweede revolutie is er met een bepaald plan voor veranderingen van een systeem. Hierin zijn twee soorten persoonlijkheden aanwezigen.

 1. niet per se spiritueel-georiënteerde mensen, maar mensen met bepaalde expertise en kwaliteit in het stadium van plannen
 2. de spirituele personen die vanuit een diep geworteld spiritueel inzicht vechten tegen onrecht en begrijpen dat onrecht alleen bevochten kan worden vanuit een systeem en niet vanuit wraak. Zij begrijpen dat revoluties met wijsheid en spiritueel inzicht moet gebeuren. Spiritueel betekent een bepaalde inspiratie halen uit de religie en vervolgens misstanden in de samenleving aankaarten en deze een goede kant op laten ontwikkelen.

0bb548bb33832f9d3cc0d25f501339ce
De laatste is de enige succesvolle revolutie die er bestaat! Dit is de revolutie die gebaseerd is op het leven van de Profeet ﷺ. Het is wat de Profeet ﷺ heeft doen zorgen dat in tien jaar tijd een gigantische verandering teweeggebracht werd waardoor een eenheid ontstond. Als de belangrijkste actor en factor woede is, kan je daar nooit gerechtigheid van verwachten. Iemand die gefrustreerd is, kan geen gerechtigheid geven. Hij kan alleen wraak geven. Maar mensen die handelen vanuit een diep spiritueel inzicht hebben altijd een bepaalde matigheid in handelen. Hier kan je wel gerechtigheid van verwachten.

Zet dit tegen de huidige revoluties aan: de Franse, de Chinese, de Russische, de Iraanse en de Arabische lente.

Hoe richt je effectieve organisaties op?

Als er in organisaties die veranderingen nastreven geen mensen zijn die spiritueel opgeladen zijn, dan zijn de uitkomsten van de activiteiten gedoemd te mislukken. Ze zullen resultaten geven die van korte duur zijn en daarna zal het doodbloeden.  Organisaties bestaan pas als er individuen deel van uit maken. Daar is het op gebaseerd. Hoe spiritueleren de mensen, hoe sterker hun gevoel voor recht en onrecht, des te bestendiger de resultaten zijn. Dit betekent dus werken aan jezelf.

 • Als zij al bezig zijn met spiritualiteit, dan kan daar bovenop komen dat iemand opgaat in de Wil van Allah (i.p.v in eigen wil waarvan de ultieme uiting wraak is). Dan zal de ‘ik’ meer veranderen naar ‘wij’. Dan kijkt men niet alleen naar het eigen belang maar ook naar het belang van de groep.
 • Allah zal hen nog meer en nog intenser spiritueel laat groeien met de vruchten die daarbij horen, doordat zij vergevensgezind worden (tegenovergestelde van wraak!). Hun spirituele ontwikkeling maakt hen vergevensgezind. Die vergevensgezindheid is de sleutel tot verdere spirituele groei. Zij hebben gedachten zoals ‘wie ben ik om wraak te nemen van anderen, wat als Allah wraak neemt voor mijn zonden. Laat mij maar vergeven, wellicht dat Allah mij vergeeft op de Dag des Oordeels’.

16.3 De inname van Mekka: het hoogtepunt van vergevensgezindheid

Als mensen gepijnigd en gemarteld worden voor de wil van een bepaalde levensstijl omdat zij de Eenheid van Allah (swt) verkondigden en hun families worden belaagd en soms zelfs vermoord, dan konden zij in principe wraak nemen maar desondanks zegt de Profeet ﷺ tijdens de inname van Mekka:

‘Vandaag zal geen enkele wraak op jullie worden genomen’.

Als je dan niet spiritueel gericht bent dan zul je onmogelijk mensen kunnen vergeven. Op dat moment heb je macht om hen dan te pijnigen. De Profeet ﷺ liet zelfs omroepen:

‘Vandaag zal geen enkele soort wraak op jullie worden genomen, jullie zijn vrij.’

Alles wat de Profeet ﷺ persoonlijk heeft meegemaakt, de aanvallen, de aantijgingen en wat de volgers hebben meegemaakt kan  je alleen vergeven als je spiritueel bent ingesteld en alleen dit zal échte effecten sorteren op de maatschappij. Anderen vergeven en vergiffenis vragen (tawba) is niet voor niks de sleutel voor spirituele groei. De openbaringen van de Quran zijn indirect naar ons gericht waarbij de generatie van de moslims ook de training meekregen (16:25):

‘Als je met hen discussieert, doe dat dan op een goede (aantrekkelijke, zachte en meest mooie) manier. “ – Quran

Ondanks het onrecht dat je is aangedaan, leer vergeven.  Daarom is een hele belangrijke les uit deze Seerah reeks:

Acteren vanuit emoties is altijd destructief,
vanuit hoogstaande ihsan is het altijd effectief.

16.4 De Hijra van de moslims in de moderniteit

De Profeet ﷺ zei – na de fysieke emigratie – dat er geen emigratie (hidjra) meer was van Mekka naar Madina. Maar wat daarvoor in de plaats komt is iets anders:

“Degene die hidjra doet, is degene die hijra doet van datgene wat Allah heeft verboden naar wat Allah heeft geboden. – Sahih Bukhari.

De Hijrah van slechtheid naar vroomheid, dat is de Hijrah die nog bestaat. Ook hierin zul je veel problemen krijgen en zul je veel op moeten geven. Ook hier zul je pijn en verdriet mee moeten maken. Dat is de Hijrah waarbij iemand jou aanspreekt op jouw gedrag en dat je stilstaat en nagaat of het kan kloppen en niet gelijk in de aanval gaat of defensief wordt. Wanneer je zo je Hijrah verricht dan is dat een immense bron van spirituele openingen.

16.5 Geheimen van Salat Ibrahim

De Profeet ﷺ zei :

“Er zullen altijd 70 tal mensen – in andere Ahadith worden andere getallen genoemd – uit  mijn gemeenschap (Ummah) aanwezig zijn op de wereld, die een hele hoge spirituele status bereikt hebben. Hun hart zal zijn zoals het hart van S. Ibrahim (alaihi salaam). Zij zullen hun spiritueel niveau niet hebben bereikt door hun extra gebeden, maar door een zacht, meelevend, inlevend, meevoelend en emotioneel hart (qalboen saleem).

tumblr_static__640_v2

Ibrahim heeft in zijn leven nooit alleen gegeten, altijd met een arme. Op een dag vond hij niemand en hij vroeg Allah waarom. Allah zei: ‘Vandaag ben Ik jouw Gast’. Wat gaat er door je heen als je je eigen kind met een liefdevolle vrouw moet offeren? Ibrahim vroeg het aan Ismael en hij zei: “Voert u uit wat u is opgedragen. U zult mij – als Allah het wil – treffen als iemand die behoort tot de mensen van sabr.”

Kijk naar de formulering!  Waar is de ‘ik’?! Zij liepen hand in hand om hem te slachten. Moet je voorstellen wat er door hem heenging. Hij heeft Ismael eerder achterlaten als pasgeboren baby. Kun je je dat voorstellen? We komen tegen dat Ibrahim niks zei en weg liep. Hajar vroeg ‘Waar ga je heen?’  Toen hij niks antwoordde, zei ze: ‘Heeft Allah je dit opgedragen?’. Hij zei ‘ja’ en liep weg zonder terug te kijken. Tegenover deze beproevingen staat zijn onwrikbaar vertrouwen in Allah. Kijk naar de vredesgroet op de Profeet ﷺ:

“Oh Allah stuurt zegeningen op de Profeet Mohammed ﷺ zoals op Ibrahim.”

Het is niet voor niets dat onze Durood/Salawat die van de Durood Ibrahimi is. De relatie van de Profeet ﷺ met Ibrahim (as) is zo sterk en verankerd met een emotioneel hart. Hier komt weer die les terug: wil je impact creëren in het leven dan is dat onmogelijk zonder spiritualiteit! Als je huisje, boompje, beestje wil, werken tot je 65, twee keer op vakantie gaan en genieten op de golfbaan, prima. Maar als je impact wilt creëren, dan is het onmogelijk zonder spiritualiteit. Anders is alles wat je doet destructief (fitna). Daarover (fitna) zegt Allah:

“Fitna zaaien (destructief zijn) is nog erger dan een moord plegen.“ – Quran.

Waarbij moord plegen is alsof je de mensheid hebt gedood. Maar fitna is (dus) nog erger dan dat! Daarom het belangrijk om spiritueel bezig te zijn.

16.6 Alle Profeten ﷺ zijn geëmigreerd

De vervolmaking van de Profeet Adam

De allereerste was van Adam alaihi salaam, van Djenna naar de wereld. Iemand kan vragen waarom eerst het Paradijs? Het antwoord zit erin dat een van de belangrijkste lessen van de emigratie is dat je bewust wordt van datgene wat je verlaat en van datgene wat je ontvangt van Allah. Deze bewustwording is essentieel. Degenen die als moslim geboren zijn, hun bewustwording van Islam is meestal van lager niveau dan iemand die in ongeloof heeft geleerd en bewust de geloofsovertuiging heeft gedaan. Iemand die een leven van ongeloof (kufr) heeft gehad zal op een hele andere manier de Shahada uitspreken dan iemand die als moslim is opgegroeid.  Het is veel intenser. Dat is emigratie! Baqara 30:

 ‘Breng in herinnering toen jouw Heer zei: Ik ben van plan om mijn Khalifa te zetten op aarde’

Maar Adam werd geschapen in het Paradijs. Allah zei ga en leef, maar nader deze boom niet. Wanneer advies wordt gegeven, neemt men het vaak moeilijk aan totdat ze het meemaken.  Daarom zeg ik, geeft drie keer advies en daarna moet je iemand los laten. Dan zal iemand vallen en leren. Soms duurt het een week, maand, jaar of zelfs jaren. Maar er komt vaak een moment. Wat je zelf ervaart zal veel intenser zijn. Iemand die alleen luistert, onthoudt 20% van de les. Iemand die luistert en aantekening maakt zal 40% onthouden. Iemand die luistert, aantekening maakt en interactief met aantekeningen aan de slag gaat zal 60% tot 80% onthouden. Dat is ook zo met advies. Slechts naar advies luisteren is 20% en iemand die het meemaakt zal het herinneren voor de rest van zijn leven.

In de Hijra van Adam alaihi van de Djenna naar de aarde (hubut), zijn belangrijke lessen in het DNA van de mensen gezet. Om Adam te beschermen zegt Allah: ‘Adam heeft geen zonde begaan. Wij hebben geen enkele intentie tot kwaad/zondigheid gevonden in hem’. Waarom? Want dat was de intentie. In de dunya is altijd een oorzaak voor een gevolg – soms kan deze anders zijn, maar in 99% van de gevallen gaat het zo. Wil je goed werk? Doe moeite. Wil je leren over de Seerah? Dan zul je naar de lessen moeten komen.

Nuh en Ibrahim’s  lange hidjrah

 1. Hiraam (mawsul bij syrie) samen met Lut (zijn neefje) en Sarah
 2. Nablus in Groot-Jordanië
 3. Misr (Egypte) en toen werd Hajar meegenomen die slavin was van de heerser van Misr, de Pharao. Hij wilde haar voor zichzelf. Elke keer als hij haar wilde aanraken, verlamde zijn hand. Hij vroeg haar toen om du’a dat Allah hem zou genezen. De mensen van Allah zijn heel vergevingsgezind. Toch vergreep hij zich weer en werd vergeven, tot drie keer toe.
 4. Sab’a (Palestina) en hier werd Lut achtergelaten in een stad voor zijn eigen Profetische missie
 5. Qat
 6. Djoemoen (Al-Khalil Hebron, Palestina) overleden.

De droom van knappe Yusuf

Yusuf alaihi salaam heeft ook een emigratie meegemaakt.  Zijn hidjra was in twee fasen. Eerst in de  put. Daarna is hij meegenomen door de karavan naar Egypte (Misr), want hier moest hij terecht komen. Dat was het plan van Allah.

Musa en het beloofde land

Musa heeft drie momenten

 1. Geboorte; doordat de farao alle jongens vermoordde en de meisjes in leven hield. Zijn moeder zette hem in een rivier en zo kwam hij in het huis van de farao.
 2. Madyan
 3. Beloofde land

Hidjra is een constante beproeving en dit is ook niet iets wat iedereen aan kan. Daarom raadde de Profeet ﷺ sommige metgezellen af om hidjra te doen, maar om het leven in te richten op basis van de geboden en verboden van Allah.

De Profeet vzmh zei: “Er zijn twee soorten hidjra. Er is een hidjra van iemand die in de stad woont naar iemand die in de stad woont (dus gelinkt aan de persoon die de hidjra doet). De hidjra van iemand die op het platteland woont. Zo iemand vindt het redelijk makkelijk om het bevel voor hidjra op te volgen. Voor degene die woont in de stad is het relatief lastiger om zijn luxe leven te verlaten. Maar het feit dat het lastiger is, maakt dat de beloning groter is voor hem.”

Voor de stedeling is  het relatief moeilijker. De Profeet ﷺ heeft niet zomaar gezegd:

“Wees in de Dunya alsof je een vreemdeling  bent”.

 • Want de Dunya is een plaats waar we tijdelijk zijn. Sommigen tien jaar en anderen meer of minder. Hoe noem je zo’n tijdelijke plaats? Een hotel – en hotels zijn in verschillende kwaliteiten.
 • Islam beleven in een omgeving waar het moeilijker is, daar zijn de zegeningen des te groter en intenser.

Hidjra heeft drie aspecten

 • Oude plek
 • Degene die de hidjra doen – in Hadith komen we veel van hun bijzonderheden tegen
 • Nieuwe plek – in Hadith komen we vele kwaliteiten tegen van Madina
 • Nieuwe mensen – de ansar

16.7 Respect voor de metgezellen van de Profeet ﷺ

Een Hadith overgeleverd door Sai’id al Khudri  dat de Profeet ﷺ zei: “Scheld een Sahabi van mij niet uit. Indien iemand van jullie zoveel goud heeft als de berg uhud, dan komt dat nog niet in de buurt van de sadaqa van de helft van een kom van een metgezel (sahabi)”. – overgeleverd door Imam al-Bukhari.

Een Hadith overgeleverd door al Mughafil dat de Profeet ﷺ zei: “Vrees Allah. Vrees Allah inzake mijn sahaba. Neem hen na mij niet tot onderwerp van gesprek (in negatieve zin). Want diegene die mijn sahabi liefheeft, die heeft hen lief omwille van mij. Diegene die haat koestert naar een enkeling van hun, is omdat hij mij haat. Diegene die hen kwaad berokkend, die heeft mij pijn gedaan. Diegene die mij pijn doet, heeft Allah pijn gedaan (in figuurlijke zin want Allah voelt geen pijn). Wie Allah pijn doet, Allah staat op het punt om hem te grijpen.”

Een Hadith overgeleverd door Abdullah ibn Abbaas dat de Profeet ﷺ zei: “Als je iemand hoort slechtspreken over mijn sahaba, zeg dan ‘moge Allah’s vervloeking rusten op het kwaad dat jullie aan het verspreiden zijn”.

Een Hadith overgeleverd door Abdullah ib Abbaas dat de Profeet ﷺ zei: “Degene die mijn metgezel uitscheldt, op hem rust de vervloeking van Allah, de Engelen en de gehele mensheid.” – overgeleverd door Imam al-Tabarani.

Een Hadith overgeleverd door Imran ibn Husasin dat de Profeet ﷺ zei: “De beste periode in mijn Oemmah zijn diegene die in mijn periode zijn gekomen. Dan degene die na hen komen. Dan degene die na hen komen. De overleveraar zegt: ik weet niet of de Profeet ﷺ zei dat er twee of drie generaties zullen komen.  (Hadith gaat verder) Na jullie zal een volk komen dat (oneerlijk) zal getuigen zonder dat hun gevraagd wordt. Ze zullen beloften doen maar die niet nakomen. Eén element wat je heel sterk zult zien onder hen is vetzucht. – overgeleverd door Imam Bukhari en Muslim (en daarom heeft het de grootste gradatie van overlevering).

Over het algemeen geldt – en hier zijn uitzonderingen en houdt rekening met lichaamsbouw, ouderdom en ziekten– vertrouw geen geleerde die overgewicht heeft.

Onze meester Ali  levert over dat de Profeet ﷺ tegen de (313) mensen die in de slag van Badr hebben opgetreden zei: “Allah heeft nieuws gestuurd voor de mensen van Badr:  ‘Doe wat jullie willen, Ik heb reeds jullie het Paradijs gegeven’. “ In een andere overlevering:  ‘Ik heb jullie reeds vergeven’.

Denk niet dat dit betekent dat ook ongeloof mag (want de Sahaba zijn vrij van ongeloof). Maar dit is slechts een reflectie van de puurheid van hun Iman en hun volledig vertrouwen in Allah. Er is ook een Hadith waarin de Profeet vzmh zei: Het hellevuur zal degene niet raken die mij heeft gezien of heeft gezien wie mij heeft gezien (oftewel de Profeet ﷺ of de sahaba heeft gezien).

Dit is de reden waarom een uitspraak van een Sahabi altijd betrouwbaar is, je doet in de Hadithwetenschap geen djarh en ta’tiel van een sahabi. Je doet dus geen onderzoek naar de achtergrond en betrouwbaarheid van Sahaba. Dit doe je alleen voor de generatie na hen.

Abdullah ibn Hantalin – De Profeet ﷺ zag S. Abu Bakr en S. Umar en zei: “Eén van hen is mijn oren en de ander is mijn ogen”.

16.8 De geheimen van de Grote Emigratie

De lessen uit de emigratie (Hidjra) van de Profeet  ﷺ  van Mekka naar Madina zijn heel diep en verreikend. Het is belangrijk voor ons om daarbij stil te staan. Dat houdt in dat je het niet alleen aanhoort maar dat je het ook een plek geeft in je eigen leven. Diegene die de hidjra daadwerkelijk hebben gedaan van Mekka naar Madinah, daar kunnen wij niet aan tippen, op géén enkele manier! Maar wat we wel kunnen doen is het verrichten van de hijra van zondigheid naar vroomheid door beetje bij beetje te groeien. Door stap voor stap te groeien in ons godsbewustzijn. Het hoeven geen grote stappen te zijn, maar wel regelmatige stappen. Dat is de enige manier om je hart te open voor de genade van Allah, om je hart te openen voor de immense spirituele schatten van Allah voor degene die zich bewijzen het waard te zijn. Deze lessen bestaan al eeuwen en degene die er goed gebruik van hebben gemaakt, die hebben dat gedaan. Maar nu zijn wij aan de beurt.

De kernvraag is hoe wij daarmee om gaan. Welke lessen passen wij toe uit de migratie van de Profeet ﷺ van Mekka naar Madina? Moge Allah ons daarbij bijstaan. Moge Allah ons de wegen laten zien en ons begeleiden. Moge Allah ons Zijn liefde schenken, de liefde van zijn meest geliefde en degene die Hij liefheeft. Moge Allah het ons gemakkelijk maken om onze islam te verankeren en de hogere vormen van Ihsan te ontwikkelen in onszelf.

Al Fatiha.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *