Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » 2. Wetscholen en de Bewijzen daarvoor in de Quran én Sunnah – Wetschool Series

2. Wetscholen en de Bewijzen daarvoor in de Quran én Sunnah – Wetschool Series

Wetschool Islam Maliki Hanafi

In onze vorige post hebben we geleerd dat een wetschool betrekking heeft op de praktische regels van de Islam. Het vertelt hoe je de Islam kunt praktiseren. In het vorige artikel zijn twee zeer belangrijke punten naar voren komen over de wetscholen:

 1. Het volgen van de wetschool niet alleen het volgen van de Sunnah van de Profeet ﷺ is, maar het zorgt er ook voor dat je minder chaotisch en met meer helderheid de Profeet Mohammed ﷺ volgt.
 2. We zagen ook dat de metgezellen andere metgezellen volgden in hun juridische oordeel. En dat een wetschool het werk van duizenden van de grootste geleerden is. De basisrichtlijnen opgesteld zijn door één persoon (bijv. Imam Abu Hanifa of Imam Malik) gebaseerd op kennis van de metgezellen.

Dit artikel hoort in fase 1 van je islamontwikkeling;
dat wil zeggen dat het gaat over noodzakelijke kennis van praktische Islam.

Wetschool Islam Maliki Hanafi

4. Hoe hebben de vier wetscholen het overleefd?

In de tijd dat de wetscholen  begonnen te ontstaan – de beginperiode van de Islam – bestonden er méér dan 10  wetscholen. Deze ontwikkelden voort uit de 7 metgezellen die door 120.000 metgezellen vertrouwd werden inzake juridische oordelen. De geleerden van deze wetscholen waren  studenten van de studenten van deze zeven metgezellen.

De reden dat alleen de wetscholen van Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam al-Shafi’i en Imam Ahmad bin Hanbal het hebben overleefd komt door twee redenen:

 1. Geen van de andere scholen werden (telkens) aangepast aan de tijd in de daaropvolgende generaties. Dit is ook een bewijs dat de wetscholen en de Islamitische wetgeving altijd afgestemd en passend zijn, voor welke tijd dan ook.
 2. Van de andere scholen weten wij niet of de juridische oordelen, principes en methodologie de originele zijn. Deze zijn namelijk niet in groepen overgeleverd door de verschillende generaties heen. Er ontbreekt groepstransmissie per generatie (tawatur). Bij de andere vier wetscholen die wij nu nog kennen, hebben we wel die tawatur en daarmee absolute zekerheid.

5. Vier bewijzen voor het volgen van een wetschool

Eerste bewijs uit de Qoran: vragen aan de mensen van kennis

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dus, ( O mensen,) als jullie het (zelf) niet weten, vraag het de mensen van de Vermaning.” Surah 21 de Profeten Vers 7.

Tweede bewijs Qoran: verplichting van kennis opdoen

وَمَا كَانَ الْمُومِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون

“Het is de gelovigen niet opgelegd, allen tezamen op uit te trekken. Waarom trekt dan niet van elke groep een deel hunner op, opdat zij in (dieper begrip en inzicht van) de godsdienst goed onderlegd mogen worden en opdat zij hun volk, wanneer zij tot hen terugkeren mogen waarschuwen, zodat zij gered mogen worden.” Surah 9 het Berouw Vers 122.

Derde bewijs uit Qoran: volgen van religieus authoriteit

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلً

“O gelovigen! Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) en die (mensen van de waarheid die) onder jullie gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem), als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.” Surah 4 de Vrouwen Vers 59.

Degene in autoriteit wordt door sommigen uitgelegd als de Islamitische regeerders. Maar anderen zijn van mening dat dit verwijst naar de geleerden. Dan zou de betekenis van het Vers zijn dat wij de geleerden dienen te gehoorzamen. Dit was de opinie van:

 • Mujahid ibn Jabr (d. 104 AH / 722 AD): student van Abdullah ibn Abbaas en de metgezel Ali ibn Abi Talib
 • ‘Ata ibn Rabah (d. 115 AH / 733 AD): student van metgezel Abdallah ibn ‘Umar en Abdallah ibn Abbaas)
 • Hasan al-Basri (d. 110 AH / 728 AD) en anderen.
 • De Maliki geleerde Imam ibn al-Qasim (d. 191 AH / 806 AD) zei dat het volgen van de leiders ook het volgen van de geleerden betekent. De reden hiervoor is dat de leiders de geleerden moeten volgen in juridische zaken. Daarom is het volgen van de Islamitische leiders afhankelijk van het volgen van de geleerden.
 • Imam Fakhr al Din al-Razi (d. 605 AH / 1210 AD) had ook deze opinie: “Dus het beschouwen van ‘degene in leiderschap’ als betekenend de geleerden is gepaster”.

Vierde bewijs is rationeel: noodzaak tot specialisatie

Menselijke beschaving is gebaseerd op specialisatie.

Als iedereen een mudjtahid (d.w.z. individueel de Quran en Soennah moet begrijpen) moet worden, wat een levenslange taak is, zou er geen ruimte zijn voor iets anders. Dat zou betekenen dat de Oemmah (d.w.z. de Islamitische gemeenschap) zou stagneren en in verval zou raken.

Daarnaast kennen we het concept van 1) fard ain (individuele verplichting) en 2) fard kifaya (gemeenschappelijke verplichting). Het is verplicht voor de héle gemeenschap om ervoor te zorgen dat er bijv. doktoren, onderwijzers, wetenschappers, architecten etc. zijn. Kortom, alles wat nodig is voor een sterke samenleving. Als iedereen zijn leven moet besteden om uiteindelijk te leren hoe hij moet bidden, dan zou deze maatschappelijke verplichting nooit voldaan kunnen worden en zouden moslims nooit een sterke maatschappij kunnen vormen.

6. De Profeet ﷺ over de vier Grote Imams

Er zijn verschillende Hadith te vinden over de grote Imams waarin de Profeet ﷺ hun voortreffelijkheden benoemt en zijn metgezellen informeerde over hun komst.

Imam Abu Hanifa (d. 150 AH / 767 AD)

De Ahadith over Imam Abu Hanifa zijn er veel. Dit is de sterkte Hadith want deze wordt overgeleverd in Sahih Bukhari en Sahih Muslim en heeft daarmee de hoogste gradatie van betrouwbaarheid.

De metgezel Abu Hurayra – moge Allah tevreden met hem zijn – levert over:

“Wij zaten in de aanwezigheid van de Profeet ﷺ toen (dit Vers van) Surah al-Djoem’ah op hem werd geopenbaard:

En (Hij heeft deze Boodschapper gestuurd voor zuivering en onderwijs ook te midden van) anderen van hen die dezen (gelovigen) nog niet hebben ontmoet (d.w.z. zij zullen na hen komen in een later tijdperk). En Hij is de Almachtige, Meest Wijze.'(62:2)

Ik zei: ‘Wie zijn zij, O Boodschapper van Allah?’. Hij ﷺ reageerde niet totdat hij ﷺ drie keer werd gevraagd – en Salman al-Farisi was ook met ons. De Boodschapper van Allah ﷺ plaatste zijn hand (op de schouders) van Salman al-Farisi en zei toen: “Als geloof zou zijn in de Plejaden, zou het vandaar gehaald worden door sommigen van deze (Perzische) mannen of (de overleveraar twijfelt) een man daar vandaan.”

Mutafaq alaihi, overeengekomen door Imam al-Bukhari én Imam Muslim (dit is de bewoording van al-Bukhari).

Bron: *al-Bukhari in al-Sahih, 16/298, Boek Tafsir al-Djoem’ah (exegese van Surah Djoem’ah), Hoofdstuk: Allah’s Woorden: ” En anderen van hen die dezen (gelovigen) nog niet hebben ontmoet”. (Quran 62:3), 3, 4/1858 4615. *Imam Muslim in al-Sahih. *[Deze Hadith heeft de hoogste gradatie van betrouwbaarheid. Daarom vermelden wij niet de overige Hadithboeken waarin deze zeer bekende Hadith ook wordt overgeleverd].

Imam Malik ibn Anas (d. 179 AH / 795 AD)

De metgezel Abu Hurayra – moge Allah tevreden met hem zijn – levert over dat de Profeet ﷺ zei:

“De mensen staan (de man staat) op het punt om de levers van de kamelen te slaan terwijl zij op zoek zijn naar kennis (d.w.z. zij zullen snel reizen). In een andere overlevering: De mensen zullen komen uit het Oosten en het Westen en zij zullen niemand meer geleerd vinden dan de geleerde van Madinah.”

Overgeleverd door al-Tirmidhi, al-Nasa’i en al-Hakim. Abu ‘Isa zei:’Dit is een goede (Hasan) overlevering’ en al-Hakim zei:’Dit is een authentieke (Sahih) Hadith’.

Bron: *al-Tirmidhi in al-Sunan: Boek: al-Ilm[kennis] volgens de Allah’s Boodschapper ﷺ, Hoofdstuk: Wat ons heeft bereikt betreffende de geleerde van Madinah 5/7, 2680. *al-Nasa’i in al-Sunan al-Kubra. *al-Hakim in al-Mustadrak.  *Al-Bayhaqi in al-Sunan al-Kubra. *Abu al-Mahasin in Mu’tasar al-Mukhtasar. *Al-Haythami Majma’ al-Zawa’id. *Ibn Abd al-Barr in al-Tamhid. *al-Dhahabi in Siyar A’lam al-Nubala. *al-Asqalani in Tahdhib al-Tahdhib. *al-Mizzi in Tahdhib al-Kamal.*

Imam Mohammed ibn Idris al-Shafi’i (d. 204 AH / 820 AD)

De metgezel Abd Allah – moge Allah tevreden met hem zijn – levert over dat de Profeet ﷺ zei:

“Jullie moeten de Quraysh niet uitschelden, want hun geleerde zal de gelaagdheden van de aarde vullen met (het licht van) kennis.”

Overgeleverd door al-Tayalisi, Ibn Abi ‘Asim en al-Khatib.

Bron: Al Tayalisi in al-Musnad, 1/39, 309. *Ibn Abi Asim in Al-Sunna. *Al-Khatib in Tarikh al-baghdad. * Abu Nu’aym in Hilya al-Awliya. * al-Daylami in al-Firdaws bi-Ma’thur al-Khitab. *al-Bayhaqi in Bayan man akhta’ ‘ala al-shafií. *al-Asqalani in Tahdhib al-Tahdhib * Lisan al-Mizan. *al-Mizzi in Tahdhib al-Kamal. *al-Munawi in Fayd al-Qadir. *al-Shashi in al-Musnad. *al-Dhahabi in Mizan al-I’tidal.

wetschool madhab hanafi maliki shafi hanbali bewijzen Quran Sunnah Hadith

Samenvatting en slotwoord

Drie Quran Verzen geven duidelijk aan dat moslims de geleerden dienen te volgen én dat een aantal mensen zich dient te bezigen met het verkrijgen van een dieper begrip van en inzicht in de Islam. Vervolgens zijn er betrouwbare Ahadith waarin de Profeet ﷺ zijn metgezellen heeft geïnformeerd over de komst van de grote Imams van de wetscholen. Tevens zien we dat 120.000 metgezellen de juridische oordelen volgden van de negen metgezellen.

Er kan nu geen enkele twijfel meer zijn over de validiteit en het belang van het volgen van de wetscholen. De sterke bewijzen uit de Quran en Sunnah maken het onmogelijk om vast te blijven houden aan deze nieuwe misvatting (een ware bid’ah!) dat men geen wetschool hoeft te volgen. De voortreffelijkheden van de grote Imams vinden we in de verwijzing van Allah’s Woorden én deze zijn direct beschreven door de Profeet ﷺ!

Bekijk de Sahih Agenda voor actuele lessen bij betrouwbare geleerden over dit onderwerp.

Artikels in deze reeks

Auteursprofiel

7 reacties op “2. Wetscholen en de Bewijzen daarvoor in de Quran én Sunnah – Wetschool Series”

 1. Salaam Alaykoem,

  ik heb een opmerking over de passage: “omdat de leiders de geleerden moeten volgen in juridische zaken”. Ik weet niet of de schrijver zich ervan bewust is maar deze redenering wordt vaak gebruikt als argument tegen een democratisch systeem (waarbij dus het zeggenschap ligt bij het volk en niet bij de geleerden). Het is ook maar de vraag of die traditionele visie vandaag de dag nog bruikbaar is in de moderne samenleving. Experimenten zoals in Iran, Saoedi-Arabie enz laten toch vaak erg te wensen over. En wat zijn geleerden? Veel studie leidt niet noodzakelijk tot inzicht en ethiek. Een mogelijke theologische oplossing wordt geboden door M. Mumisa in zijn boek Islamic Law, Theory and Interpretation, amana publications, 2002, p. 84: M. Mumisa vecht deze klassieke manier van handelen aan en argumenteert dat de islam de gewone moslim ook medezeggenschap geeft bij het opstellen van nieuwe wetten. Hij verdedigt zijn stelling op
  basis van K. 42, 38: “…en hun zaken in onderling (Sjôera) beslissen,…”. Mumisa wijst erop dat hiermee de al-moe´minôen (de gelovigen) bedoeld worden en niet de foeqaha (de geleerden).
  Hoe het ook zei, men zal minstens tot een overlegmodel moeten komen tussen de geleerden en het volk. Eenzijdig zaken opleggen lukt niet en leidt ook alleen maar tot onderdrukking. Essentieel is dat de macht voldoende verdeeld wordt. Er kunnen dan nog altijd islamitisch geïnspireerde partijen bestaan zoals er ook al christelijk geïnspireerde partijen bestaan.
  Graag jullie mening?

 2. Waleikoem salaam. “Omdat de leiders de geleerden moeten volgen in juridische zaken.” Uit het artikel maak ik op dat het gaat over geleerden die bevoegd zijn in het uitleggen van Islam volgens de lijnen van een van de vier Soennitische wetscholen. En deze bevoegdheid wordt niet aan de minste uitgegeven! En “onderlinge zaken” is zelfs in de Nederlandse taal anders dan “(Islamitisch) juridische zaken.” “Dus, ( O mensen,) als jullie het (zelf) niet weten, vraag het de mensen van de Vermaning.” Surah 21 de Profeten Vers 7. Als we deze Surah bekijken in het licht van de praktijk van 120.000 metgezellen die 7 metgezellen vertrouwen in hun juridische opinie op instructie van de Profeet vzmh, en niemand anders. Dan wordt het duidelijk dat we Islamitische juridische zaken minstens dezelfde respect dienen te geven als bij het zoeken van hulp voor onze zieke kinderen; wij brengen hen ook naar een arts, een deskundige en vertrouwen de deskundige op zijn advies!

  1. Waleikoem salaam. “Omdat de leiders de geleerden moeten volgen in juridische zaken.” Uit het artikel maak ik op dat het gaat over geleerden die bevoegd zijn in het uitleggen van Islam volgens de lijnen van een van de vier Soennitische wetscholen. En deze bevoegdheid wordt niet aan de minste uitgegeven! En “onderlinge zaken” is zelfs in de Nederlandse taal anders dan “(Islamitisch) juridische zaken.” “Dus, ( O mensen,) als jullie het (zelf) niet weten, vraag het de mensen van de Vermaning.” Surah 21 de Profeten Vers 7. Als we deze Surah bekijken in het licht van de praktijk van 120.000 metgezellen die 7 metgezellen vertrouwen in hun juridische opinie op instructie van de Profeet vzmh, en niemand anders. Dan wordt het duidelijk dat we Islamitische juridische zaken minstens dezelfde respect dienen te geven als bij het zoeken van hulp voor onze zieke kinderen; wij brengen hen ook naar een arts, een deskundige en vertrouwen de deskundige op zijn advies!

 3. Pingback: 1. Het Belang van Tawhied – Geloofsleer Series – Sahih.nl

 4. Pingback: [Liveblog] Islamitische Boeken in Nederland en België – Sahih.nl

 5. Pingback: 3. ‘Madhab-loosheid’, de gevaarlijkste innovatie – Shaykh Ramadan al-Bouti – Wetschool Series – Sahih.nl

 6. Pingback: 1.Waarom moeten we een wetschool volgen? – Wetschool Series – Sahih.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags: