Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Sahih Series » Seerah Series » 3. Het strategisch inzicht van de Profeet Mohammed ﷺ – Seerah Series

3. Het strategisch inzicht van de Profeet Mohammed ﷺ – Seerah Series

Wat was het strategisch inzicht van de Profeet ﷺ  in zeven belangrijke momenten in de Seerah en welke vruchten plukken wij daar nu van? Wij willen weten hoe de Profeet ﷺ een aantal van 400 moslims heeft vermenigvuldigd tot 125.000 moslims  in slechts dertien jaar tijd. Wij willen een analyse maken van de manier waarop het strategisch inzicht van de Profeet ﷺ tot uiting kwam in de Medinese periode. Zijn leiderschap en inzicht zijn enorme lessen voor ons om deze kwaliteiten in onszelf te kunnen ontwikkelen. Er zijn zeven mijlpalen of operaties die hij ondernam die een groot politiek en strategisch belang hadden. Deze zeven mijlpalen zijn over het algemeen bekend, maar de effecten ervan en het strategisch inzicht van de Profeet ﷺ vaak niet. 

Vorige week hebben we het gehad over de wijze waarop de Profeet ﷺ  het liefdesaspect binnen iman, de band van de mo´min met de Profeet ﷺ, ontwikkelde in de Sahaba en hoe dit tot uiting kwam bij de Sahaba Alle lof is aan Allah want het is een immense zegening om het leven van Allah’s meest geliefde, de Profeet Mohammed ﷺ, een jaar lang te mogen bestuderen op een dusdanige manier dat je er inspiratie en toepassing vindt voor in je eigen leven. We zijn nog steeds bezig met de inleiding wat uit 1400 pagina’s bestaat en is uitgewerkt in twee volumes van het elfdelig boek ‘Seerat-ur-Rasul’.

Naamloos 2

12 redenen om de Sirah te studeren

Een klassiek antwoord op de vraag ‘Waarom zou ik de seerah moeten bestuderen?’ is ‘Je leert over de Profeet ﷺ’. Maar er staan in het boek Seerat-ur-Rasul maar liefst twaalf invalshoeken of anders gezegd twaalf manieren om te kijken naar het leven van de Profeet ﷺ. Bij elk van deze invalshoeken kunnen wij enorm veel leren uit de Seerah.

 1. Grondwettelijk belang: vanuit de grondwet en hoe de Profeet ﷺ dit heeft opgesteld
 2. Staatkundig belang: de manier waarop de Profeet ﷺ de eerste moslimstaat heeft ingericht
 3. Organisatorisch belang: hoe de Profeet ﷺ de staatsfuncties en staatsorganen organiseerde
 4. Wetenschap en kennisgerelateerd: wat was de visie van de Profeet ﷺ op kennis en hoe heeft de Profeet ﷺ het grondwerk gedaan ter voorbereiding op de grote wetenschappelijk geleerden [uit de Islamitische geschiedenis]
 5. Cultureel belang: op welke manier stimuleerde de Profeet ﷺ culturele uitingen zoals poezie en vieringen
 6. Geschiedkundig belang
 7. Economisch belang: de Profeet ﷺ was niet alleen een religieuze leider want hij zorgde op allerlei vlakken ervoor dat de Ummah en de mensheid bepaalde basisbeginselen meekregen op alle gebieden van het leven en dus ook op het gebied van economie. Een voorbeeld hiervan is het verbod op rente maar dit gaat veel dieper en reikt veel verder.
 8. Internationale relaties: op welke manier ging de Profeet ﷺ internationale relaties aan? De geleerde Abu Hanifa is de eerste auteur die schreef over [wetgeving en] internationale relaties. Dit komt omdat onze Profeet ﷺ  hier de werkelijke grondlegger van is.
 9. Visionair en revolutionair belang: hoe zorg je ervoor dat een revolutionaire visie huisvest in een samenleving? In slechts dertig jaar, eigenlijk tien jaar, heeft de Profeet ﷺ ervoor gezorgd dat een stammencultuur en in het verlengde daarvan het gehele schiereiland zich organiseerde onder één vlag: de vlag van Islam.
 10. Mensenrechten: een heel belangrijk aspect is mensenrechten, vrouwenrechten, kinderrechten waar wij heden ten dage heel veel mee te maken hebben en welke wij nu proberen te implementeren. Maar daar is 1400 jaar geleden al een aanzet toe gegeven en soms zelfs geïmplementeerd in de shari’a door de Profeet ﷺ.
 11. Minderheden: op welke manier ging de Profeet ﷺ om met minderheden
 12. Wereldvrede: op welke manier legde de Profeet ﷺ de basis voor wereldvrede en wat waren de prioriteiten daarin

Een analyse van de strategie en het strategisch inzicht van de Profeet
Dit zijn allemaal belangrijke zaken in deze tijd om vanuit deze bril te kijken naar de Seerah. We hebben te weinig tijd om deze aspecten één voor één te behandelen. Maar wij gaan kijken naar één van deze twaalf brillen: de strategie en het strategisch inzicht van de Profeet ﷺ.

Zeven politieke en strategische operaties die de Profeet ﷺ ondernam

De daden van de Profeet ﷺ onstonden niet in een bepaald vacuüm. Wij willen een analyse maken van de manier waarop het strategisch inzicht van de Profeet ﷺ tot uiting kwam in de Medinese periode. Er zijn zeven mijlpalen of operaties die hij ondernam die een groot politiek en strategisch belang hadden. Deze zeven mijlpijlen zijn over het algemeen bekend, maar het effect ervan en het strategisch inzicht van de Profeet ﷺ vaak niet. Hier kunnen moslims in Nederland, mensen die actief zijn in organisaties en zij die posities van leiderschap hebben veel van leren.

 3.1 De Profeet ﷺ in Madinah: eerst de socio-economische basis dan de religieuze basis

Het eerste wat de Profeet deed was broederschappen sluiten (muwakhaat al-Madinah). Het aantal moslims die de Emigratie (al-Hidjra) van Mekka naar Madinah deden waren er 400 en dit was het aantal moslims ná dertien jaar inspanning. Zij lieten hun familie, werk en alle andere zaken achter in Mekka. Toen zij in Madinah aankwamen hadden zij niks. Laten wij nu kijken naar de strategie van de Profeet ﷺ om hun weer economische stabiliteit te geven. Het is een bekend gegeven dat hij dit deed middels broederschappen (al-muwakhaat): hij koppelde één geëmigreerde moslim uit Mekka (al-muhaadjir) aan één bewoner van Madinah (annasir). Zo heeft hij 400 mensen gekoppeld. Echter, dit is een bekend gegeven. Maar analyseer het effect op de maatschappij van Madinah.

Pilaren van het nieuwe Madinah: landbouw én handel!

Iets wat begon als individuele rehabilitatie had op een gegeven moment een effect op de hele staat van Madinah. Het had met name een immense impact op de economie. 

 1. De emigranten uit Mekka waren handelaren terwijl de Ansar in Madinah voornamelijk leefden van landbouw. Doordat zij gekoppeld werden, werd landbouw gecombineerd met handel. Dit opende voor de stad Madinah een weg naar economische en financiële onafhankelijkheid en stabiliteit.
 2. De emigranten (muhajirin) waren in staat om in korte tijd de economische macht van joden over de ansar te breken. Daarmee kwam ook een einde aan uitbuiting door middel van woekerrentes. De internationale karavanen die kwamen wilden veel liever met de moslims handel doen omdat zij rechtvaardiger waren en soms ook handelsgoederen van betere kwaliteit leverden. Op deze manier speelden handelaren een belangrijke rol in de verspreiding van de Islam onder andere Arabische stammen buiten Makkah en Madinah.

3.2 Brede allianties en politieke overeenkomsten, niet slechts religieus!

De Profeet ﷺ ging allianties aan met de Joodse, Christelijke en anderen niet-islamitische stammen in en rondom Madinah. Sommige leden van deze stammen werden ook moslims en dan mochten zij hun eigen identiteit behouden. Zolang de belofte maar was dat zij de Profeet ﷺ niet vijandiggezind zouden zijn. Deze manier van allianties aangaan heet in moderne termen een multi-channel strategie.

De Profeet ﷺ begreep de harten van bekeerlingen

De stam Saqifah had vijf eisen gesteld aan hun acceptatie van de Islam:

 1. Vrijwaring van het gebed
 2. Vrijwaring van het verbod op overspel (al-zina)
 3. Ta’if moet verklaard worden tot heilig gebied zoals Madinah
 4. Vrijwaring van Zakaat
 5. Vrijwaring van dienstplicht

Alsi in deze tijd deze eisen gesteld zouden worden, dan zouden er vele religieuze oordelen (fatawa)  afgevuurd worden. Maar de Profeet ﷺ zei: “ik accepteer drie eisen, maar twee verwerp ik”. Vrijwaring van het gebed kon niet, want wat is een religie waard als het gebed daarin geen onderdeel is. Het verbod op overspel ook niet, want dit schendt de rechten van vrouwen. De overige drie werden geaccepteerd: Ta’if werd heilig gebied, de zakat was niet verplicht en zij waren gevrijwaard van dienstplicht. De Profeet ﷺ zei: “Op het moment dat de Islam in hun harten is gehuisvest, zullen ze vanzelf de gehele Islam accepteren”.

 1. Dit is een bewijs van de wijsheid waarmee hij de mensen aantrok. Vergelijk dit met mensen van deze tijd die iedereen de Islam uitjagen en moslims betichten van ongeloof: takfiri ideologie. Deze staat haaks met de Sunnah methodologie om mensen te verwelkomen!  Nieuwe moslims herkennen dit. Zodra je bekeert moet je direct vijf keer per dag bidden, de Koran uit je hoofd kennen, het Arabisch kennen en alles goed doen. Nee! Alles heeft zijn tijd. Begin met één gebed en dan je tweede. Bouw op. Bouw je vasten op. Bouw je islamitische identiteit op!
 2. Er is een reis naar de Islam toe, en een reis in de Islam.  Dit vergeten geboren moslims soms. Abu Hanifa, grondlegger van de Hanafi wetschool, had de opinie dat je voor die paar dagen/weken die je nodig hebt om het Arabisch te leren in je eigen taal mag bidden.

Waarom? Omdat het om opbouw gaat, beetje bij beetje. Dit is de wijsheid van de Profeet ﷺ. De Profeet ﷺ ging zowel religieuze als seculiere allianties aan Dit deed hij om vijandige machten te verzwakken en eigen kracht te versterken. Hij ﷺ was constant aan het bouwen aan het fundament van de moslims. Hij voerde onderhandelingen met de partners van de Mekkanen, om hen eveneens te laten aansluiten bij de staat Madinah. Middels de loopgraven oorlog (al-khandaq) bereikte hij ﷺ dat qabila Ghatfan hun alliantie brak met de Mekkanen. De Profeet ﷺ heeft een belegering van Madinah voorkomen door ervoor te zorgen dat er ruzie onstond tussen de Joodse stam en hun allianties. Er was geen belegering!

De Profeet ﷺ had genade met zijn vijanden

De Profeet liet de volledige Mekkaanse markt sluiten voor een paar dagen. Daarna liet de Profeet het openen met de aanvoer van méér levensmiddelen. Waardoor ze dachten ‘hey, Mohammed ﷺ  is eigenlijk niet zo slecht. Op een ander moment was er een zware droogte in Mekka. Hij stuurde 500 gouden muntstukken vanuit Madinah die alleen werden verdeeld onder de armen van Mekkah. Hun harten werden geopend voor de Profeet ﷺ want de rijken van Mekka wilde niks te maken hebben met hun eigen inwoners. Als vijandige leiders de Islam accepteerden werden zij leiders binnen Madinah. Amr ibn al Aas werd direct aangesteld tot generaal. Khalid ibn al Walid was generaal van de vijand maar kreeg daarna direct de titel ‘het Zwaard van Allah’. Als je moslim wordt krijg je nog steeds alle eer en respect. Maak je geen zorgen om gezichtsverlies. Hier was de Profeet ﷺ constant mee bezig. Hij gebruikte politieke, diplomatieke en culturele tactieken. Toen hij ﷺ Mekka innam liet hij omroepen: “Het huis van Abu Sufyan is een veilige haven (dar al-amaan) voor iedereen”. Als een plek ingenomen is dan gaat het intellectuele kader er als eerst aan, want zij hebben de potentie om het volk weer te doen herleven.  ‘Iedereen die zijn deur op slot doet, dat is een veilige haven’.  Bij de inname van Mekka was er een algemene amnestie: “vandaag word jullie niks aangedaan”.

 1. Het effect was dat mensen in grote getalen de Deen intraden. Dit is het moment dat Surah al-Nasr tot uiting kwam. Bij het Pact van hudaybidah in het zevende jaar na de Hijra waren er 1100 tot 1400 moslims. Bij de inname van Mekka, twee jaar later, waren er 10.000 man. In  twee jaar tijd van 1400 naar 10.000. Dat is bijna een vertienvoudiging! Dit is alleen door de wijsheid en het inzicht van de Profeet ﷺ. Kun je nagaan hoever de wijsheid van de Profeet ﷺ reikte? Natuurlijk is hij een Profeet, maar hij is nog steeds iemand die inspiratie geeft, met name als het gaat om methodologie en strategie. Allah had alles binnen twee jaar na de hidjra kunnen doen. Maar de Profeet was ﷺ dertien jaar bezig met alle problemen die daarbij kwamen aan onrecht wat zij kregen zoals boycots en al die oorlogen.
 2. Waarom die systematiek van 23 jaar? Voor ons! Als inspiratie voor ons voor het moment dat wij ons in zo’n situatie verkeren.

De wijsheid van Profeet ﷺ in het prioriteren van de regels van de Islam

Al zijn stappen waren vol met wijsheid en daarin was een bepaalde prioritisering aangebracht. In het eerst jaar van de Hidjra waren er geen religieuze daden. De prioriteit lag eerst op economische en sociologische stabiliteit en dan pas de ‘shari’a’.  Met deze achtergrond begrijpen wij nu ook de Hadith: “sommige vormen van armoede kunnen leiden tot ongeloof (kufr)”.

 1. Eerste jaar: de grondwet van Madinah, het koppelen van 400 emigranten, bouw van Masjid al Nabawi als centraal hoofdkwartier voor veel meer dan slechts het gebed (het was een verzamelplaats, er werden contracten gesloten, het was een verzamelplaats van het leger, centraal hoofd etc), administratief systeem en staatsdefensie. Allemaal seculiere politieke stappen. Geen enkel religieus decreet.
 2. Tweede jaar begon het een beetje te komen: Oproep tot het gebed (adhan), armenbelasting (zakat), vasten (siyam), veranderen van de qibla en dienstplicht.  Al deze religieuze zaken kwamen pas in het tweede jaar van de emigratie naar Madinah.
 3. Derde jaar: verbod op alcohol
 4. Viede jaar: werd verbod op alcohol pas geimplementeerd. Hieruit blijkt dat er een gebod of verbod aanwezig kan zijn, maar dat is nog steeds anders dan de implemenatie ervan. Verplichting van de hoofddoek (hidjab)
 5. Vijfde jaar: regelgeving omtrent tayyamum, overspel (zina), qadhaf en li’an (hevige overtredingen van de wet)
 6. Zesde jaar: regelgeving omtrent huwelijk (nikah) en echtscheidingen (talaq)
 7. Zevende jaar: verbod op rente
 8. Achtste jaar: verplichting van de hadj

3.3 De Profeet bracht de mensheid de eerste grondwet in de geschiedenis

De allereerste grondwet die wij kennen is die van Madinah en dit is nog steeds terug te vinden. Er zijn in totaal 63 artikelen te onderscheiden in de grondwet van Madinah in verschillende categorieën zoals economisch, rechtspraak, rudimentaire vorm van verzekeringen en meer.  Dat deed de Profeet ﷺ als conclusie op de dertien jaar in Mekka: wil je impact maken op een samenleving dan moet je de politieke macht in handen hebben.

Wijsheid achter de Grondwet van Madinah en de effecten ervan

 1. Vroege voorbereiding op de Emigratie: De Profeet ﷺ was vooraf al bezig met een goede plaats om naar te emigreren.  Criteria was de politieke en culturele acceptatie van een islamitische identiteit. Er waren voorafgaand aan de emigratie twee pacten en twee Sahaba die naar Madinah reisden om te testen of zij openstonden voor de persoon van de Profeet ﷺ als leider. Pas toen leiders positief waren emigreerde de Profeet ﷺ  naar Madinah. Toen pas koos hij het als stad van emigratie. Daarna was het niet meer zo moeilijk.
 2. Joden en Christenen accepteerde hem ﷺ als leider: De Joden en Christenen accepteerden de Profeet ﷺ niet als profeet dus het pact met hen werd niet gesloten op basis van religie, maar op politieke basis vanwege zijn vaardigheden als leider. De status van de Profeet ﷺ veranderde van puur religieus in Mekka naar een politieke identiteit in Madinah. Dat was heel erg nodig ‘want wil je impact hebben in een samenleving dan moet je politieke invloed kunnen uitoefenen’. Hij werd volledig geacepteerd als juridische, militaire en economische leider.
 3. Identiteit van de Islam verandert: Hiermee verandert de identiteit van de Profeet ﷺ. Maar ook de Islam als religeuze beweging veranderde in een politieke macht.
 4. Berscherming van de moslims door stammen: Hij zorgde ervoor dat de 400 moslims niet meer alleen waren.  De grondwet van Madinah zorgde ervoor dat alle stammen verantwoordelijk waren om als eenheid op te treden als één lid werd aangevallen, want 400 moslims konden de Mekkanen alleen niet aan. Bij de Slag van Badr waren er 313 Sahaba en 1000 Mekkanen. De moslims vochten tegen een drie keer zo grote overmacht. Het was een heel diep en stragisch beleid en methode die de Profeet ﷺ volgde. Verdediging van moslims werd verspreid over alle stammen.
 5. Attitude Mekkanen veranderde: De Mekkanen begonnen te denken ‘als zelfs de oppermachtige Joden (politiek en economisch) de Profeet ﷺ  accepteerde als leider, dan zouden wij dat toch ook moeten doen?’ Ze begonnen na te denken over hun omgang met de Profeet ﷺ.

3.4 Het pact van Hudaybiyyah: dit is een pact van Quraysh en Mohammed

We kijken eerst naar wat het pact van Hudaybiyyah is en hoe het tot stand is gekomen. Daarna kijken we naar de ‘waarom’ dit heeft plaatsgevonden en met name in dit tweede zien wij weer de wijsheid van de Profeet ﷺ.

Na 18 jaar zien ze de Profeet ﷺ als gelijkwaardig

De eerste stap was positie versterken bij de Mekkanen: In het zesde jaar na de Emigratie (Hidjra) werd het pact van Hudaybiyyah gesloten. De staat Madinah was al sterk maar er was één obstakel en dat was Mekka. Het was het centrum van handel van het Arabisch schiereiland én centrum van aanbidding en eeuwenoude traditie door de aanwezigheid van de Kaaba. Eigenlijk kon de Profeet ﷺ  niet om Mekka heen. In het zesde jaar na de Emigratie liet hij omroepen in Madinah dat ze de kleine hadj (Umrah) gingen doen. Iedereen verzamelde zich: mannen, vrouwen, kinderen en ouderen. Slechts een handjevol moslims bleef achter in Madinah. De Quryash van Mekka hoorde dit en zij sterkten zich om de Profeet ﷺ tegen te houden.  De Profeet ﷺ bereikt de plaats Hudaybiyah met ruim 1100/1400 moslims. Mekkanen moesten de moslims accepteren als gelijkwaardig: Othman ibn Affan werd als eerste Mekka ingestuurd om te onderhandelen met de Mekkanen. Dit was het eerste moment in 18 jaar tijd dat de Mekkanen de Profeet en de moslims als gelijkwaardige moslims zagen. Delegatie stuur je immers niet naar iemand die minder is dan jou, maar iemand die je als gelijkwaardig ziet. Je onderhandelt met iemand die jij accepteert als je gelijke. Zij sloten een pact, ondertekent op schrift. Eerst was het lachen en bespotten maar nu stonden ze gelijk.  Met welke pretext verliet de Profeet ﷺ Madinah? Niet de intentie van oorlog, maar voor Umrah. Puur om de Mekkanen te dwingen om te komen en hun gelijkwaardigheid te tonen. Politiek pact en niet religieus pact: Dat zie je aan het feit dat er boven stond:

‘Dit is een pact van Quraysh en Mohammed, zoon van Abdallah’.

De Quraish maakte bezwaar dat er eerst stond ‘Mohammed de Boodschapper van Allah’: “Als we geloofden dat je een boodschapper was dan hadden we dit pact niet”. De Profeet ﷺ  vroeg Ali ibn Abi Talib om het weg te halen maar hij kon dat niet omdat hij wist dat de Profeet ﷺ  daadwerkelijk de laatste Profeet is. De Profeet kraste toen met eigen hand ‘Boodschapper van Allah’ weg. Dus het was een politiek pact. Nadelige sancties voor de moslims: dit pact was in de eerste instantie in het nadeel van de moslims: moslims die Mekka ontvluchtten naar Medina moesten teruggestuurd worden door de Profeet ﷺ. De Sahaba waren zelfs zo teleurgesteld in het bijzijn van de Profeet ﷺ, dat je zelfs in de boeken tegenkomt dat ze op een gegeven moment wachtten met het uitvoeren van de opdracht van de Profeet ﷺ om de ihram af te doen en hun dier te slachten ondanks dat ze geen Umrah hadden gedaan. Niemand volgde het oordeel van de Profeet ﷺ. Het was een hele aparte situatie in het zesde jaar van de Hidjra terwijl de metgezellen zo ver waren in hun Islamomtwikkeling.  Ze waren gewoon zo teneergeslagen. De Profeet ﷺ ging naar Sayyidatuna Maymuna en zei: “Ze luisteren niet naar mij”. Zij zei: “Loop naar buiten, doe uw ihram af, offer uw dier voor iedereen en scheer uw haren voor iedereen. Zij houden van u, als u dat doet zullen zij dat [vanzelf] ook doen.” Eén voor één begon iedereen het ook te doen. Kan je nagaan hoe de situatie daar was?

3.5 De wijsheid van de Profeet ﷺ achter het pact van Hudaybiyyah

Maar wat was de wijsheid ervan: tien jaar lang wapenstilstand op papier. Dit was belangrijk want er waren twee frontlinies: de Quraysh van buiten en de Joden binnen in Madinah. Zo kon de Profeet ﷺ zich een jaar lang concentreren op de stammen in Madinah. Dat was ook nog in één jaar tijd overwonnen in de slag van Khaybar. De Slag van Khaybar vond plaats in het zevende jaar na de Emigratie in een valleiachtige plek net buiten Madinah met zeven forten waar de Joodse stammen zich terugtrokken. Hun hele militairire strategie was daar op gebaseerd. Met veroveren van Khaybar werden de moslims voorgoed verlost van de vijandige macht van de Joden.

3.6 Het grootste succes: de inname van Mekka

Het jaar daarna, het achtste jaar na de Emigratie, verbrak Quraysh het pact van Hudaybidyyah. Dat was de aanleiding voor de Profeet ﷺ om een leger van 10.000 moslims op te tuigen. Daarna was de inname van Ta’if met 12.000 moslims en afscheids-Hadj (Hijjah widaa) was met 125.000 moslims!

 • Emigratie: 400 moslims
 • Pact van Hudaybiyya (6 AH): 1100/1400 moslims
 • Inname van Makkah: 10.000 moslims in het leger
 • Inname van Ta’if: 12.000 moslims in het leger
 • Hijjah al-Widaa: 125.000 moslims aanwezig

Kijkend naar het laatste jaar is dat bijna een honderdvoudige groei in een tijdsbestek van één jaar. Dat de Profeet ﷺ in een tijdsbestek van 10 jaar met een handjevol moslims van 400 uitgroeide tot 125.000 man is een bewijs van zijn strategie, inzicht en wijsheid. Maar niet alleen dat, Mekka is ingenomen zonder enig bloedvergieten. Daar zien we ook het karakter van de Profeet ﷺ: vergevensgezind.

3.7 De laatste preek van de Profeet ﷺ: een boodschap voor de toekomst

Deze khutba is een hele belangrijke afsluiting van de periode daarvoor en bevat regels en aanwijzingen voor de internationale expansie van de Islam daarna: rechten en plichten, samenleven, hoe mensen en specifiek vrouwen te behandelen etc. Het was absoluut vooruitstrevend en bijzonder te noemen voor die tijdsgeest. De Profeet ﷺ sprak over de gelijkheid van mensen:

“‘Niemand van jullie heeft voorrang boven de ander”.

Hij roeide het concept uit van bevoorrecht zijn op basis van afkomst,  ras etc. “Diegene die aanwezigheid is, laat hem mijn woorden overbrengen aan degene die niet aanwezig is”. In een andere overlevering: “Het kan best zo zijn dat degene die afwezig is mijn woorden beter begrijpt dat degene die aanwezig is”. Dit is de wijsheid van de Profeet ﷺ. In slechts 30 jaar daarna bereikte de Islam China, Afrika, Azië en zelfs Europa. Hoe kon dat? Door de gewortelde manier waarop de Profeet ﷺ  het voorwerk deed. Hij heeft ook de toekomstige leiders voorbereid: de vier khaliefen.

Hoe brengen wij de Profetische Sunnah in Nederland

Wij zijn het direct product van deze immense zegening van de Profeet ﷺ. Het feit dat wij moslim zijn, geboren of aangenomen. Op onze schouders rust de verantwoordelijkheid om de Profetische Sunnah naar de volgende generatie over te brengen. Iets van zijn wijze overnemen, dat is onze fundamentele plicht. Leven an sich is heel simpel: eten, drinken, slapen, werken, eten, drinken, sporten, slapen, eten, drinken, kinderen krijgen en  oud worden. Is dat leven?! De Profeet ﷺ en Sahaba hadden dat ook op hun niveau. Maar waren zij alleen daarom in leven? Nee, zij hadden hogere idealen: impact maken op de maatschappij, het Woord van Allah implementeren en verspreiden, mensenrechten beschermen en zorgen dat vroomheid manifesteert in de maatschappij. Als je ons conceptueel zou vergelijken, dan zijn wij de jonge generatie van moslims in Mekka. Wij moeten onze politieke hidjra nog doen. Deze inspiratie is voor iedereen, maar als je niet wilt: Mubarak met je huisje, boompje en beestje en moge Allah dat genoeg maken. Voor mensen die niet op zoek zijn naar het Paradijs maar naar het aangezicht van Allah en een schouderklop van de Profeet ﷺ, voor hen is hier veel inspiratie uit te halen.

Auteursprofiel

3 reacties op “3. Het strategisch inzicht van de Profeet Mohammed ﷺ – Seerah Series”

 1. Pingback: 4. Waarom Allah het Arabisch Schiereiland uitkoos – Seerah Series

 2. SubhanAllah!
  De aantekeningen op sahih.nl zijn zeer waardevol en een welkome toevoeging aan de werkelijke seerah colleges in Minhaj!

 3. Pingback: Sahih.nl > Zaterdag laatste les: Het Leven van de Profeet Mohammed (vzmh)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *