Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Sahih Series » Aqeedah Series » 8. Aangeraden Boeken van Geldige Geloofsleer – Shaykh Hisham Kabbani – Geloofsleer Series

8. Aangeraden Boeken van Geldige Geloofsleer – Shaykh Hisham Kabbani – Geloofsleer Series

Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, genaamd Encyclopedia of Islamic Doctrine, Volume 1: Beliefs.

Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, genaamd Encyclopedia of Islamic Doctrine, Volume 1: Beliefs.Alle religies zijn gekomen om twee dingen te leren aan de mensheid: 1) correct geloof in Allah en Zijn Profeten – vrede zij met hen allen – en 2) te leren hoe de mens een goede dienaar van Allah wordt. Het eerste wordt door de geleerden ook usul al-aqa’id genoemd en het tweede al-ahkaam al-shar’iyyah. Islam is de laatste en perfecte religie; de Profeet Mohammed ﷺ is de laatste en meest perfecte Profeet. Daarom is de geloofsleer van de Islam het meest zuiver en correct. Het onderstaande is een beknopte boekenlijst opgesteld door Shaykh Hisham al-Kabbani. De boeken met correcte geloofsleer zijn enorm veel, dit is slecht een korte opsomming.Hieronder beginnen de woorden van Shaykh Hisham al-Kabbani.

[dropcap]G[/dropcap]ezien het feit dat er vandaag de dag vele Salafi denkbeelden zijn onder jonge moslims, eindigt deze sectie met twee lijsten met boeken over geloofsleer (aqeedah). De eerste (lijst) bevat aanbevolen boeken over geldige geloofsleer; deze zijn aanbevolen voor een ieder die zijn religie probeert te beschermen. De tweede lijst bestaat uit verworpen boeken van ongeldige geloofsleer, waar de moslims met de ernst voor tegen zijn gewaarschuwd.

 • Bayhaqi’s al-asma’ wa al-sifat, ed. al-Kawthari
 • Bayhaqi’s al-i’tiqad wa al-hidayah ila sabil al-rashad.
 • Imam al-Haramayn al-Juwayni’s al-aqida al-nizamiyya fi al-arkan al-islamiyyah.
 • Imam al-Haramayn  kitab al-irshad ila qawati al-adilla fi usul al-itiqad.
 • Tahawi’s Aqeedah met Ghunaymi’s or Saqqaf´s uitleg.
 • Ibn Hajr al-Asqalani’s kitab al-tawhid in Fath Al-Bari.
 • Zijn kitab al-imaan in  Fath Al-Bari.
 • Nawawi´s uitleg van sharh sahih muslim.
 • Abdul-Qahir al-Baghdadi´s usul al-deen en de conclusie van zijn farq bayn al-firaq.
 • Ghazali’s qawa’id al-‘aqa’id in ‘ihya ‘ulum al-deen, zijn iqtisad fi l-i’tiqad and zijn iljaam al-‘awmm.
 • De uitleg op het bovenstaande door al-hafidh al-Zabadi in de tweede volume van zijn ithaf al-sadat al-muttaqin.
 • Een andere uitleg en uitgave Ghazali´s werk door Hassan Saqqaf genaamd aqidah ahl al-sunnah wa l-jama’ah.
 • ‘Ali Al-Qari’s uitleg op Imam Abu Hanifa’s al-fiqh al-akbar
 • Kawthari’s Maqalat (artikels)
 • Ibn Jawzi’s daf’ shubah al-tasbih ed. Hasan Saqqaf.
 • Tabdid al-zalam, wat Kawthari’s uitleg is op de Subki’s weerlegging van Ibn Qayyim genaamd al-sayf al-saqil.
 • Al-Bajuri’s Qoranische uitleg en dat van Abu Hayyan.
 • Qadi ‘Iyad’s al-shifa’ en zijn uitleg op sahih muslim.

Deze boekenlijst is opgenomen in de encyclopedie van Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, genaamd Encyclopedia of Islamic Doctrine, Volume 1: Beliefs.

Aan deze bovenstaande boekenlijst willen wij graag een aantal boeken voor beginners en halfgevorderden in het vak geloofsleer (aqeedah) toevoegen:

Auteursprofiel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *