Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » 4. Studeren op de traditionele manier – Sulayman van Ael – Betrouwbare Kennis Series

4. Studeren op de traditionele manier – Sulayman van Ael – Betrouwbare Kennis Series

Betrouwbare Kennis Series

Dit is het vierde artikel in een reeks van artikelen over betrouwbare kennis. De eerste drie artikelen waren een – inleidend maar compleet – overzicht van kennis die de doorsnee moslim nodig heeft om dichterbij Allah te komen. Met dit vierde artikel begint een reeks artikelen over betrouwbare kennis voor studenten. – Team Sahih.nl.

Een tijd waarin mensen een mouse-click van ‘kennis’ verwijderd zijn maakt het er niet gemakkelijker op. Mensen willen steeds minder tijd in hun doelstelling investeren en op hun oogwenk bediend worden. Veel moslims willen spreken als een geleerde maar zijn niet bereid om deze identieke weg – die alle geleerden bewandeld hebben – af te leggen. Ze willen resultaten zonder moeite. Gemakzucht baande een weg naar de levens van veel ‘studenten’ van de Islam.

Oneliners, snelle statements, en vluchtig conclusies trekken zijn een hype. Echt studeren daar tegenover een vergeten gewoonte, verdwenen met de tijd.

Als je denkt dat het vorige erg is dan is wat komt nog erger. Autonoom studeren zonder begeleiding is nooit een ladder naar kennis geweest, en nog minder naar betrouwbare kennis. Ook hier weer, maakt de mainstream media het er niet gemakkelijker op. Mensen willen alleen studeren, alleen met hun kritische geest naar de basisteksten: Koran en profetische woorden, kijken. Ze vergeten dat ze dat ze het plan van een doorwinterd architect niet zouden tegenspreken – zonder de nodige expertise -. Al zeer snel zouden ze de conclusie trekken dat hij meer weet dan zij en dat ze geen bevoegdheid hebben en het lef niet kunnen opbrengen om hem tegen te spreken zonder zelf eerst te studeren; met Islam lijkt dit ‘net’ iets anders te zijn.

De twee belangrijkste fundamenten

Dit brengt ons naar twee belangrijke fundamenten die nooit als overbodig of extra beschouwd kunnen worden op de weg naar kennis:

  1. Geduld

  2. Begeleiding

Zonder geduld of begeleiding is er geen sprake van traditioneel studeren! Iemand die anders beweert is ofwel een onwetende die geen recht op spreken heeft of een egotripper die de moed nooit gehad heeft om bij geleerden te studeren en dus zijn eigen zwakte wilt camoufleren.

Laat ons beginnen met het eerste fundament:

1. Geduld

Traditioneel studeren is in nood aan geduld omwille van o.a. de volgende redenen:

(a) Memorisatie

In tegenstelling tot academische studies moet men teksten memoriseren en onthouden. Het is gekend dat universitairen net voor de examens studeren aan de hand van ezelbruggetjes om na de examens de gememoriseerde stof weer snel in de vergeethoek te plaatsen.

Memoriseren is in nood aan geduld. Niet zozeer omdat memoriseren moeilijk is maar wel omdat memorisatie gesmeerd moet worden, en memorisatie wordt gesmeerd met herhalen. Sheikh °Abdoes_Salâm R. was één van mijn grootleraars. Hij onderwees mij taal, overleveringen, geloofsleer, fiqh, en vooral gedrag – aan de hand van zijn gekuiste houding -. Ondanks zijn druk bezette programma bezocht ik hem vaak thuis. Het viel me op dat dat hij alle – voorheen gememoriseerde – basisteksten steeds weer herhaalde, elke week, keer op keer. Het was dus niet verwonderlijk dat hij zich van deze teksten kon bedienen op elk moment, ze waren als het ware gegrift in zijn geheugen.

Imâm al °Imrîti – mag Allah hem genadig zijn – zegt: “Ik schreef dit gedicht om het memoriseren van deze materie – de grondslagen van de jurisprudentie – en het begrijpen hiervan te vergemakkelijken.” Ik overdrijf niet als ik zeg dat er zonder memorisatie nooit sprake kan zijn van echte kennis. Kennis is niet wat je op een scherm of in een boek leest maar wat je in je hart draagt. Dit is in nood aan geduld.

De traditionele student memoriseert de Koran. Er is geen plaats voor nuancering of toegeving; een geleerde die de Koran niet kent is geen geleerde en een student die zich niet toewijd aan het memoriseren van de Koran is geen ware student.

Einde deel 1

– Dit artikel verscheen op de facebookpagina van CIO2 en voorzien van kopteksten door Team Sahih.nl.

Betrouwbare Kennis Series

Alles over betrouwbare kennis voor de moslim die welwillend op weg is naar het Hiernamaals en hoopt op de ontmoeting met Allah.

Beginners

Studenten

Auteursprofiel
Auteursprofiel
Sulayman van Ael

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *