Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Sahih Series » Seerah Series » 5. Zeldzame kennis omtrent de Kaaba en de familie van de Profeet ﷺ – Seerah Series

5. Zeldzame kennis omtrent de Kaaba en de familie van de Profeet ﷺ – Seerah Series

Masjid Haram Kaaba Leven van de Profeet Qoeraisj Islam

5.1 De elf verbouwingen van de Kaaba

Bani Jurhum was de vijfde generatie die de Kaaba herbouwde. Nabat, de zoon van Ismael, werd na Ismael de beheerder van de Kaaba. Toen hij overleed, viel deze taak ten beurte aan zijn opa van moederskant, Mudaad ibn Umar.  Mudaad ibn Umar behoorde tot de stam Jurhum (Bani Jurhum [die behoorde tot de oorspronkelijke Arabieren]).

Bani ᶜAmālaqah is de zesde generatie die de Kaaba heeft gebouwd nadat het verwoest raakte.

Qusay bin Kilaab is de zevende en hij is de voorvader van de Profeet vzmh die 130 jaar voor zijn geboorte vzmh leefde. Hij zamelde geld in om de Kaaba te repareren. Hij was tevens de eerste die een dak bouwde op de Kaaba, geweven van dadeltakken en -bladeren.

Masjid Haram Kaaba Leven van de Profeet Qoeraisj Islam

Na 164 jaar, dus toen de Profeet vzmh 34 jaar oud was, werd de Kaaba voor de achtste keer herbouwd.  Het gebouw was in verval geraakt. De Mekkanen konden echter de stenen pas verplaatsen als hun intenties zuiver voor Allah waren. Daarvoor lukte het niet want de stenen sprongen terug. De werkzaamheden van de verschillende muren werden verdeeld onder de verschillende stammen. De Profeet vzmh hielp hier ook aan mee. Het enige wat onverdeeld overbleef was de eer van het plaatsen van de Zwarte Steen. Door de zuivere intentie van de werkers hebben ze besloten om de beslissing hieromtrent over te laten aan de eerstvolgende persoon die naar de Kaaba toe kwam lopen. Toen ze zagen dat het de Profeet vzmh was waren ze blij. Hij vzmh bedacht een oplossing waarmee alle stammen tevreden waren. Hij vzmh besloot de Steen gezamenlijk middels een laken in de Kaaba te plaatsen. Dit laken werd aan elk van de vier hoeken vastgehouden door één persoon van elke stam.

De negende keer dat de Kaaba werd herbouwd was door Abdullah ibn Zubayr. De Kaaba raakte verwoest in de maand Muharram door Yazid La’ien, de ergste dictator. Hij is degene die Imam Hussain (ra) en 72 familieleden van de Profeet vzmh bruut heeft vermoord. Hij heeft daarna Madina voor drie dagen halal verklaard voor allerlei verwerpelijke zaken die Allah verboden heeft en er werd al die tijd geen adhan gegeven in Medina. Zubayd ibn Musab was gedurende die drie dagen verscholen in de moskee van de Profeet vzmh (masdjid al-nabawi) en leverde over dat hij de Profeet vzmh toen zelf adhan hoorde doen. Yazid bestookte de Kaaba en het vloog in brand. Een maand lang werd Mekka en de Kaaba belegerd. Er zijn drie overleveringen over hoe Yazid dood ging: door een plaag van Allah, door een joodse vrouw of door een man die boos was om de dood van Imam Hussain (ra).

Toen was het Abdullah ibn Zubayr aan wie de Mekkanen trouw hadden gezworen. Hij heeft toen in 60 A.H. (anno hijra) de Kaaba herbouwd. Dit was al zijn wens toen hij klein was vanwege de Hadith:

“Als de tijd van shirk nog niet zo dichtbij was geweest [met redelijk nieuwe moslims en nieuwe islam] dan zou ik de Kaaba helemaal hebben afgebroken, helemaal tot de grond gelijk gemaakt hebben, dan opgetrokken hebben, met twee deuren, één naar het Oosten en één naar het Westen en de Hatiem met zeven spanlengtes verlengd hebben, want de Qurash hebben het ingekort toen zij de Kaaba herbouwden”. Ibn Zubayr herbouwde de Kaaba dus volgens deze Hadith. Deze Hadith is te vinden in Sahih Moslim. De Profeet vzmh vroeg Aisha (ra): ”Weet jij waarom jouw volk [de Quraysh] de deur hoog hebben gemaakt?” Ze zei: “Nee”. Hij zei: “Uit hooghartigheid, zodat alleen zij [konden] besluiten wie toegang heeft. [En] als iemand waagt om omhoog te klimmen totdat hij op het punt staat om binnen te komen, dan duwen ze hem zo naar beneden. Want de Qurash heeft geen toestemming gegeven”.

Na Abdullah ibn Zubayr gaf Abdul Malik bin Marwan de opdracht aan Hajaj bin Yusuf om de Kaaba weer te bouwen zoals de Quraysh had gedaan. Dit was de tiende keer dat de Kaaba werd verbouwd. Malik bin Marwan kende de Hadith niet [waar Abdullah ibn Zubayr de verbouwing op baseerde]. Malik ibn Marwan kwam er later pas achter.

De laatste verbouwing van de Kaaba was ruim 1000 jaar later  in 1040 AH door de Ottomaanse Khalief Murad Khan vanwege een overstroming.

5.2 Waarom de Arabieren? Een ruwe diamant die nog geslepen moet worden

Waarom koos Allah niet het rijke Romeinse Rijk, het Perzische Rijk of het Egyptische Rijk? Waarom in de woestenij en op een plek waar er slechts acht tot twaalf mensen konden lezen en schrijven? Zij waren nog trots ook op hun ongeletterdheid.

 1. Maar dankzij hun ongeletterdheid, hadden zij wel een ijzersterk geheugen. Dit ijzersterk geheugen was belangrijk voor het onthouden en instandhouden van de Qoran en Hadith van de Profeet vzmh.
 2. Daarnaast hadden zij extreme loyaliteit als ze eenmaal hun woord hebben gegeven.
 3. Zij hadden ook dapperheid en onbevreesdheid gekoppeld aan eer.

Dit zijn allemaal eigenschappen van de Arabieren die later heel belangrijk zouden worden, zoals een diamant die geslepen moet worden. De andere volkeren waren al geslepen.

5.3 De familielijn van de Profeet vzmh tot aan de 22ste voorouder

Er is geen enkele twijfel tot de 22ste voorouder van de Profeet vzmh. Dit zijn dus 21 namen tot aan ᶜAdnan.  Maar vanaf  ᶜAdnan verder terug tot Ismaᶜil bestaat een meningsverschil over het aantal voorvaderen. Sommigen zeggen 8, anderen 30 en soms worden er zelfs 40 namen genoemd. Imam Malik [oprichter van de Maliki wetschool] hield zich aan de 21 namen tot aan ᶜAdnan en was geen voorstander van verder terug te gaan dan ᶜAdnan.

De eerste twee namen: de ouders van de Profeet vzmh

De opa van de Profeet vmzh was het die 100 kamelen offerde als bloedgeld.  Abdullah, de vader van de Profeet vzmh, kreeg daarom de bijnaam ‘de geofferde’ (al-dhabeeh). Ismael is de eerste geofferde (al-dhabeeh) en de vader van de Profeet vzmh vader werd de tweede geofferde genoemd.  Een bedouine gebruikte een keer de naam ‘oh zoon van de twee geofferden’ (ya dhabihayn). De Profeet vzmh glimlachte daarom.

De vader van de Profeet vzmh trouwde met Amina van de Banu Zohra. Tijdens een reis adviseerde een Joodse geleerde de opa van de Profeet vzmh (Abd al Mutallib), nadat hij naar zijn neus keek, om huwelijksrelaties aan te gaan met Banu Zohra want daar zou heerschappij en profeetschap bij elkaar komen. Abd al Muttalib liet zijn zoon (de vader van de Profeet vzmh) trouwen met Aminah bint Wahb en het was een prinselijk echtbaar. Abd al Muttalib vroeg daarna ook voor zichzelf om de hand van een vrouw uit die stam, namelijk Haalaa bin Wuhayb. Haalaa is dus de oma van de Profeet vzmh en heeft de kinderen: Amir Hamza [die shaheed werd bij de Slag van Badr] en Safiyya. Hamza is dus de oom en Safiyya de tante van de Profeet vzmh.

Vier dagen nadat Abdullah trouwde met Amina, vertrok Abdullah met handelsreis zoals normaal. Op de terugweg overleed hij. Daarmee werd de Profeet vmzh geboren als wees.

Namen 1 t/m 6: Qusay ibn Kilaab

De eerste zes namen zijn:

 • Mohammed vzmh
 • Abdullah (bijnaam: de geofferde)
 • Shayba (Abd al- Mutallib)
 • Hashim
 • Abd Manaf
 • Qusay ibn Kilab (die de Kaaba opnieuw bouwde maar met dak, waardoor de regio bevolkt raakte)

Qusay bin Kilaab had vijf belangrijke taken:

 1. Verdelen van water onder de pelgrims
 2. Verdelen van water in en om Mekka
 3. Pelgrims voeden
 4. Recht om oorlog te verklaren aan stammen
 5. In zijn huis werden de twisten beslecht (daarna Dar al-Nadwa, soort parlement)

Er wordt ovegeleverd dat zij allemaal mannen waren met waardigheid, veel noer (licht), leiderschap en knap uiterlijk. Er zijn een aantal bijzondere uitspraken bekend van Qusay ibn Kilaab (de voorvader van de Profeet Mohammed vzmh). In deze uitspraken spreekt een diep niveau van waardigheid. Laat je leven niet leiden door de waan van de dag. Je leven indelen op basis van principes. Zodat bekend is voor jou en je omgeving wat jouw principes zijn. Dat kan te maken hebben met vriendschappen, rol in families, manier van gedragen, hoever ga je mee in bepaalde relaties. Deze principes zijn niet per se aan religie gebonden, maar eerder aan menselijkheid.  Iedereen heeft een bepaalde familie geschiedenis en achtergrond en daarin zul je bepaalde principes vinden. Wellicht dat je daar inspiratie voor jezelf kan vinden.

 1. Degene die respect geeft aan een respectloze (gewetenloos, oneerlijk), die maakt deel uit van zijn respectloosheid. (Man akrama la’iman sharakahu fi lawmihi.)
  Met ander woorden, hij zorgt ervoor dat respectloosheid wordt verspreid in de maatschappij.
 2. Wie meer verlangt dan waarop hij recht heeft blijft berooid. (Man talaba fawqa qadrihi istahaqqa al-hirmaan.) Wees blij met wat je hebt ontvangen.
 3. De extreem jaloerse is een vijand in hinderlaag. (Al husood huwa al-ᶜadw al-khafi.) Dit is iemand die zich kan voordoen als vriend.
 4. Wie niet door eer en respect wordt rechtgezet, zal rechtgezet worden door vernedering. (Man lam tuṣliḥahu al-karaamah, aṣlaḥahu al-hawaan.)

Namen 7 t/m 22 : Adnan

 • Kilab
 • Murrah
 • Ka’b
 • Luwayy
 • Ghaalib
 • Fahr
 • Maalik
 • Nadar
 • Kinaanah
 • Khuzaymah
 • Mudrikah
 • Ilyas
 • Muḍir
 • Nazaar
 • Maᶜd: leefde in de tijd van de Isa alaihi salaam, dat is ieder geval 6 eeuwen terug.
 • ᶜAdnaan

Vanaf Adnan tot aan Ismail (as) is veel onbekend. Sommige auteurs stellen dat er zeven tussenliggende schakels zijn, anderen noemen er 30 en sommigen zelfs 40.

5.4 Reinheid en puurheid van de afkomst van de Profeet vzmh

Anas ibn Malik levert over dat de Profeet vzmh een eerbiedwaardige Profeet vzmh is, de Profeet vzmh reciteerde anfasikum [Taubwa :9], met fatha op de faa. Het is een overtreffende trap van het woord nafies (puur en rein). Daarom is de betekenis van dit Qoranvers:  “Er is zeker een Boodschapper tot jullie gekomen die het meest pure is van jullie.” “Ik ben de meest pure en reine te midden van jullie, vanaf Adam (as) tot mij zul je geen enkele safaah vinden. Niemand van hen heeft buitenechtelijke kinderen gekregen.” Oftewel, mijn licht (noer) is via Nikah naar mij gekomen. Wie van ons kan dat zeggen?

“Allah heeft geen enkele groep in tweeën gedeeld zonder mij in de beste van de twee neer te zetten. Mijn afkomst is elke keer tussen zulk soort van echtelieden dat geen enkel aspect van de djahliyyah hen heeft geraakt wat betreft shrik en zina. En ik kom voort uit Nikah. Ik bezit de beste, meest hoogstaande en pure familielijn en afkomst die er maar bestaat.” – Hadith

In Surah Shu’araa vers 217 t/m 219: “Vertrouw op Allah, de Almachtige, de Genadevolle, Die u constant waarneemt waar u ook bent, terwijl u loopt te midden van diegene die sadja doen.”  De Tafsir van Ibn Abbaas van dit vers is dat het licht (noer) van de Profeet vzmh constant gewandeld heeft van de ene voorouder naar de volgende terwijl zij sadja deden. Oftewel, elke voorvader was een gelovige geweest. Aan geen enkele voorvader kan je shirk toeschrijven.

“Ik ben zonder uitzondering, uit reine lendenen naar reine baarmoeders overgeheveld geweest.”- Hadith, Imam Suyuti levert dit over in Habil al-Fatawa.

Een persoonlijke les

Zoek in jouw familiegeschiedenis naar bepaalde aspecten die jouw familie bijzonder maken. Identificeer je daarmee en ontwikkel dat. Zorg dat dat als een familieschat wordt beschouwd, iedereen heeft wel iets bijzonders in zich. Schrijf dat op en deel dat onderling.

2 reacties op “5. Zeldzame kennis omtrent de Kaaba en de familie van de Profeet ﷺ – Seerah Series”

 1. Pingback: Sahih.nl > 10. De jongvolwassen Mohammed ﷺ en de orientalisten– Seerah Series

 2. Pingback: Handleiding voor Sahih's Bibliotheek - Sahih.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *