Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Sahih Series » Seerah Series » 6. De Pre-Mawlid: bijzonderheden van de naam Mohammed – Seerah Series

6. De Pre-Mawlid: bijzonderheden van de naam Mohammed – Seerah Series

In deze zesde les over de biografie van de Profeet Mohammed ﷺ wordt er stil gestaan bij de Profeet ﷺ vóór zijn geboorte. Een ander onderwerp is waarom de Profeet ﷺ Mohammed heet, wat zijn ﷺ naam precies betekent en welke geheimen we daarin vinden. Tevens zal Ustadh Tasneem Sadiq ingaan op de status van de Profeet ﷺ als wees.

image22

6.1 De Pre-Mawlid biografie van de Profeet ﷺ

Surah Al Imran 3:81: ‘O geliefde Profeet  ﷺ herinnert u zich dat moment dat Allah (swt) een gelofte afnam van alle Profeten? Wat voor gelofte? Alle arwah (zielen) werden verzameld en op het moment dat Ik (swt) jullie het boek zal geven en Hikmah (wijsheid en de interpretatie) zal geven. Als op dat moment in de dunya een Rasool zal komen (een specifieke) die zal bestendigen en beamen en bevestigen datgene dat al tot jullie was gekomen. Tijdens jullie Profetisch bewind legt dan jullie gelofte af dat jullie zeer zeker geloven in Mijn Rasool  ﷺ, en hem ook zeer zeker zullen bijstaan in Zijn missie.’ Op dat moment is de Profeet  ﷺ nog niet geboren op de wereld. Dit is een belofte dat in de Alam ul Arwah plaats heeft gevonden. Allah (swt) zei: ‘Beamen en beloven jullie dat?’ En alle Profeten zeiden: ‘Wij accepteren en beloven dit.’  Toen zei Allah (swt): ‘Wees elkaars getuigen en Ik (swt) ben samen met jullie getuige van wat jullie hebben gezegd.’

Dit is de Pre-Mawlid Seerah in de vorm van een belofte van alle Profeten in het bijzijn van Allah (swt). Imam Qustulani (ra) levert over: ‘Toen Allah (swt) de Noor van de Profeet  ﷺ had geschapen gaf Allah (swt) het bevel om deze Noor te presenteren aan de Arwah van alle Anbiyah (Profeten). En deze Noor van de Profeet  ﷺ omwikkelde alle Arwah. De Profeten zeiden: ‘Wiens Noor heeft ons omwikkeld?’ Allah (swt) antwoordde: ‘Dat is de Noor van Mohammed bin Abdullah (swt). Als jullie in hem geloven pas dan zal Ik (swt) jullie aanstellen als Profeten.’ Zij zeiden: ‘Wij geloven en wij getuigen en beloven.’ Dat is de reden dat Allah (swt) dit vers heeft geopenbaard (3:81).’

De Hadith van licht

Jabir ibn Abdullah levert over: ‘Ik zei tegen de Profeet  ﷺ “Moge mijn vader en mijn moeder voor u opgeofferd worden.” Informeert u mij wat het allereerste is geweest wat Allah (swt) heeft geschapen nog voordat de rest van de schepping is geschapen. De Profeet  ﷺ zei: ‘O Jabir, Allah (swt) heeft nog voordat Hij iets heeft geschapen de Noor van jouw Nabi  ﷺ geschapen, en deze Noor deed Allah (swt) rondwandelen tot een bepaalde periode waar Allah (swt) wilde.’ Nog voordat de wereld, mens, engel, jin, planeet en tijd werd geschapen. Het allereerste was de Noor van de Profeet  ﷺ. Op dat moment was er geen concept van tijd. Geen boek, geen pen, geen Paradijs en geen Hel, geen zon, geen maan, geen mens en geen jin. Na een bepaalde periode toen deze Noor in schepping was, nam Allah (swt) zich voor om de rest van de schepping te scheppen. Toen deelde Allah (swt) deze Noor van de Profeet  ﷺ in vier delen. Imam Abdurrazak levert dit over in zijn Mussanif.

 • Uit het eerste deel schiep Allah (swt) de Goddelijke Pen;
 • Uit het tweede het Hemelse Boek;
 • Uit het derde deel de Troon;
 • Uit het vierde deel wederom in vier delen;

 

 • Het eerste deel de Engelen die de Troon van Allah (swt) dragen;
 • Het tweede gedeelte de Stoel (Kursi);
 • Het derde gedeelte de resterende Engelen;
 • Het vierde gedeelte werd wederom onderverdeelt in vier onderdelen;

 

 • Het eerste deel de Hemelen;
 • Het tweede deel de Aarde;
 • Het derde gedeelte het Paradijs;
 • Het vierde gedeelte de Hel.

Imam Abdurrazak die dit heeft overgeleverd is de grootshaykh van Imam Bukhari (de Shaykh van de Shaykh). Een geleerde heeft dit verzameld maar was dit nog niet compleet. Het incomplete gedeelte was het eerste boek (eerste 50 of 60 pagina’s). Het meeste heeft hij bij elkaar kunnen brengen en publiceren. Verder was er een incompleet boek, hij gaf dit zelf ook aan en heeft gezegd dat Imam Abdurrazak de schrijver is. Deze Djuz was onvindbaar maar men kent het omdat dit is overgeleverd door veel grote Shuyukh. O.a. Imam Hathami en Mula Ali al Qari hebben dit overgeleverd. Al deze autoriteiten hebben dit overgeleverd met referentie naar de Mussanif van Imam Abdurrazak.

Let op: over deze Hadith zijn de meningen verdeeld. Maar dit blijft een onderwerp voor de Hadith geleerden en is geen reden voor verdeeldheid. – toevoeging Team Sahih.nl. 

Hadithwetenschap als trots van de moslims

Men weet hoe strikt en streng de ulama zijn in hun Hadith kritiek met betrekking tot de Isnad. De inzet van de hadithstudies is van ongekende hoogte. Usul-ul-Hadith is één van de studies waar moslims met recht trots op mogen zijn. Het is geschiedschrijving en gaat accuraat na of een bepaalde uitspraak werkelijk gezegd is. De manier waarop de geleerden zich hiermee bezig hebben gehouden is erg secuur en bijzonder. Het is onmogelijk dat dit soort grote namen die dit soort Hadith hebben overgeleverd dit zonder onderzoek gedaan hebben, op basis van de Isnad. In de huidige tijd zijn er mensen die dit afwijzen omdat dit werk niet gepubliceerd was totdat deze eerste Djuz met heel veel moeite door een Shaykh uit de Emiraten achterhaald is en gepubliceerd is. Dus zelfs het bewijs is uiteindelijk geleverd en wordt nu beschouwd als een betrouwbare overlevering.

De Profeet  ﷺ zegt: ‘Allah (swt) schiep de Noor van de Profeet  ﷺ uit Zijn Eigen Noor.’ Wij geloven dat Allah (swt) ondeelbaar is. Hoe moet men dit dan interpreteren? Wat is dit dan anders dan de christenen? De interpretatie is niet dat het uit de Noor van Allah (swt) is geschapen. Het woord ‘min’ heeft verschillende interpretaties en betekenissen. Eén daarvan is ‘idafah tashrafiyyah’, een aanduiding van lof en prijzen. Dit betekent niet dat de Noor van de Profeet ﷺ direct uit de Noor van Allah (swt) is geschapen maar dat de Profeet ﷺ de eerste is die geschapen is. Dit kom je vaker tegen, bijvoorbeeld met de Kaaba. Het is niet het fysieke huis van Allah (swt) maar het heeft een binding met de Ibadah van Allah (swt). Het is het huis waar wij ons naar toe richten. Dat is niet het huis waar Allah (swt) zich bevindt maar het heeft een spirituele binding met Allah (swt). Het is een aanduiding van lof en prijzen. Allah zegt: ‘Toen Ik Adam (as) schiep blies ik Mijn Noor in hem.’ Dit was de eerste mens die leven kreeg van Allah (swt). Dit is ook geen letterlijke betekenis maar één van lof en prijzen. Imam Qustulani heeft dit overgeleverd naast vele anderen.

De eerste der Profeten

De Profeet  ﷺ zei: ‘Ik was bij Allah (swt) reeds vastgesteld als de laatste Profeet toen Adam (as) nog werd geschapen uit klei.’ de sahaba vroegen: ‘Wanneer is Profeetschap op u Wajib geworden?’ De Profeet  ﷺ zei: ‘Toen Adam (as) nog in zijn scheppingsproces was tussen Ruh en Mens.’ In deze vraag zit een belangrijk element verborgen; Wanneer bent u tot Profeet aangesteld? Zij wisten dat de Noor van de Profeet  ﷺ reeds geschapen was. Zij vragen om een moment ná de schepping. Zij waren er al bekend mee en hun vraag was gericht.

‘Ik ﷺ ben de eerste van alle Profeten en als het gaat om mijn zending dan ben ik  ﷺ de laatste.’ Hij ﷺ  is de eerste in de schepping en de laatste die gezonden wordt als Profeet  ﷺ naar de aarde. Hij is de eerste en de laatste en je kunt er nooit omheen.

De Profeet  ﷺ vroeg aan Jibril (as) hoe oud hij was. Hij zei: ‘Ya RasoolAllah  ﷺ , ik weet daar weinig van behalve het feit dat in de vierde Hijab van Allah’s schepping eens in de 70.000 jaar kwam en die heb ik 72.000 maal zien verschijnen.’ Hier komt uit dat Jibril (as) 5.040.000.000 jaar oud was. de Profeet zei: ‘Ik zweer bij de Majesteitelijkheid van mijn Heer, dat was ik  ﷺ, dat was ik! Dat was mijn Noor. De aarde is 4,6 miljard jaar oud volgens de wetenschappers. Vanuit wetenschappelijk oogpunt komt dit dus met elkaar overeen in jaartallen.

‘O Abu Mohammed’; Adam (as) werd aangeroepen door Allah (swt). ‘Hef je gezicht op.’ Adam (as) keek omhoog en zag langs de Troon van Allah (swt) de Noor van de Profeet  ﷺ. Hij vroeg wiens Noor dat was. Allah (swt) antwoordde: ‘Dat is de Noor van een Profeet  ﷺ die uit jouw nageslacht zal komen. In de Hemelen zal hij bekend staan als Ahmad  ﷺ en in de wereld als Mohammed  ﷺ. En was het niet om Hem  ﷺ dan had Ik (swt) jou niet geschapen en ook de Hemelen en de Aarde niet.’

Toen Adam (as) de fout beging en naar de aarde werd gestuurd, hief hij zijn hoofd op en deed Tauba. Adam (as) zei: ‘O Rabbi, omwille van Mohammed  ﷺ, vergeef mij.’ Allah (swt) openbaarde: ‘Wie is Mohammed en hoe weet jij van wiens Wasila jij gebruikt maakt?’ Adam (as) antwoordde: ‘Toen U mij had geschapen hief ik mijn hoofd op en ik zag op Uw troon staan: Er is geen God dan Allah en Mohammed  ﷺ is Uw Boodschapper. Toen wist ik dat hij ﷺ de meest bijzondere was in Uw Schepping en het is niet zomaar dat zijn naam ﷺ naast Uw Naam staat. Allah (swt) zei: ‘Jouw vergiffenis is bij deze geaccepteerd en Hij zal de laatste Profeet zijn uit jouw nageslacht en als het niet om Hem was dan had ik ook jou nooit geschapen.’

Maythallah vroeg aan de Profeet  ﷺ: ‘Wanneer was U aangesteld als Profeet?’ Hij ﷺ antwoordde: Toen Allah de zeven Hemelen, de Troon en alles had geschapen, had Allah (swt) op één van de poten van de Troon Mohammedan RasoolAllah geschreven. En Allah (swt) schreef de Naam van de Profeet  ﷺ op de Poort van het Paradijs en zijn Naam op de bladeren van de bomen, de tenten van de inwoners van het Paradijs terwijl Adam nog in zijn scheppingsproces was. Allah (swt) informeerde Adam (as) dat is de meest gerespecteerde persoon uit jouw nageslacht. Adam (as) nam Zijn naam als voorspraak en Allah (swt) vergaf hem.

6.2 Het ervaren en beleven van woorden die je leest

De Profeet  ﷺ heeft een Pre-Hijrah, Post-Hijrah, Post-Mawlid maar ook een Pre-Mawlid Seerah. Dit is iets wat geen enkele andere Profeet heeft. Hier kunnen heel veel zegeningen uit gehaald worden. Bestendiging van jouw Imaan, verankering van jouw Imaan is gelinkt aan jouw band en binding met de Profeet Mohammed  ﷺ. Banden en bindingen zijn per definitie emotioneel en dan wordt het spiritueel. De kern van spiritualiteit is emotie. Eén kernelement zul je altijd terugvinden en dat is dat de grote geleerden hun tranen konden bedwingen als de Naam van de Profeet Mohammed  ﷺ werd genoemd. Het is zaak om dit weer terug te halen en om dit te ontwikkelen bij onszelf. Emotionele bindingen worden niet ontwikkeld door het lezen van woorden en boeken maar het ervaren en beleven van deze woorden. Dat is wat het bijzonder maakt. Het ervaren van de woorden doet de belevenis en binding tot stand brengen.

Poëzie over de Profeet ﷺ

Eén van de krachtigste manieren om dit in jezelf aan te wakkeren is Naat en Nasheed (lofliederen) van de Profeet  ﷺ. De Profeet  ﷺ moedigde aan om dit te doen. Er zijn meer dan 50 Sahaba bekend die Nasheed schreven. Hasan bin Thabit (ra) is één van de bekendste hiervan. De Profeet  ﷺ heeft nog nooit naar een lezing geluisterd van iemand maar wel geluisterd naar Nasheed en Naat over hem  ﷺ. Hij  ﷺ liet een Minbar opstellen en liet Hasan bin Thabit daarop Nasheed reciteren. Abas (ra), Abu Bakr (ra), Uthman (ra), Ali (ra) hebben allen poëzie geschreven over de Profeet  ﷺ met als doel om de Imaan nog meer te versterken en bestendigen. Tot aan onze tijd zijn er geleerden en awliya die poëzie hebben geschreven. Neem de Qasida Burda bijvoorbeeld, bijna elk kind kent dit. Dit is in de eerste instantie geschreven zodat de schrijver zijn gevoelens kan uiten maar nu gebruiken velen het als hun eigen versterking. Een geschreven woord helpt niet maar het is de belevenis erachter die de binding tot stand brengt.

Het bezoeken van de Profeet ﷺ in Madinah is één van de belangrijkste aspecten voor het tot stand brengen van deze band. Hij ﷺ is alleen spiritueel waar te nemen voor diegenen die toestemming daartoe hebben gekregen. Deze waarnemingen zullen tot aan de Dag des Oordeel plaats blijven vinden. Iemand die dit kent kan jou helpen dit ook te kennen. Dit zijn Shuyukh die jouw hart helpen richten in de juiste richting en jouw de ontvangst doen ervaren en intensiveren van een intense en intieme band met de Profeet  ﷺ.

6.3 Waarom de Profeet  ﷺ Mohammed heet?

Mohammed  ﷺ betekent ‘de meest geprezene’. Het is afgeleid van de stam ‘Hammada’ of ‘Hamd’ wat betekent loven of prijzen. Ongeacht of dat gaat om een uiterlijk of innerlijk kenmerk. Een ander woord dat prijzen aanduidt is het woord Shukr. Shukr gebruik je in een bepaalde eigenschap zoals weldadigheid en gulheid. Shukr is gericht op een eigenschap van iemand terwijl Hamd gericht is op de hele persoon. Hammada en Hamd verwijst naar de gehele persoon van de Profeet  ﷺ .

De persoonlijke kenmerken van de Profeet ﷺ

‘Shamayl-e-Mohammediyah’ zijn persoonlijke kenmerken van de Profeet  ﷺ. Hoe zag hij ﷺ eruit, zijn gezegend haar en gelaat? Wat voor soort tulbanden droeg hij? Wat voor rijdieren gebruikte hij? Hoe lachte, sprak, at en liep hijﷺ ? Al deze aspecten zijn onderdeel van Shamayl.

Geheimen in de Naam van Allah en in de naam van de Profeet ﷺ

Wanneer je ‘Allah’ zegt dan is er geen enkel moment dat jouw lippen elkaar raken, er is nergens iets gesloten, verwijzend naar de Grootsheid van Allah (swt). De zoetheid van de Naam Mohammed  ﷺ is zo zoet dat je het drie keer kust. Als je de Alif weghaalt van ‘Allah’ blijft er ‘Lillah’ over en dit betekent ‘omwille van Allah’. Haal je meer letters weg dan blijft er zelfs ‘Hu’ over wat ‘Hij’ betekent. Het blijft dus betekenis hebben. Ditzelfde is het geval bij de naam van Mohammed  ﷺ. Eén betekenis is de intens geprezene. Momid is de helper, de belichaming van hulp bieden aan anderen. Haal je de tweede Mim weg dan krijg je Maddun wat Groots betekent, dat is het karakter van de Profeet  ﷺ, een belichaming van Grootsheid. dan blijft de letter Dal over, dat betekent aanwijzing en bewijs. Hij  ﷺ is de ultieme verwijzing en het bewijs van het bestaan van Allah (swt). Elk letter is betekenisvol en geen enkele naam heeft dit.

‘Mohammad’ wordt in de Arabische grammatical ‘ism maf’ul’genoemd. Dit is een entiteit die veelvuldig en elke keer weer geprezen wordt. 1400 jaar later is de Profeet ﷺ nog steeds de meest geprezene. Mohammed  ﷺ is degene die ontelbare prijzenswaardige kenmerken bezit. Dat is iemand die je Mohammed noemt. Als het gaat om Isa (as) of Musa (as) kijkt dan zie je dat bepaalde wonderen van hen worden benoemt in de Quran zoals het splijten van de zee, doden tot leven wekken, ziektes helen. Maar als je de hele Quran doorleest is er geen enkel wonder van de Profeet ﷺ genoemd. Er wordt indirect naar verwezen maar maar nooit direct. Waarom is dat zo? Bij andere Profeten waren de wonderen telbaar terwijl er in het leven van de Profeet  ﷺ ontelbare wonderen zijn voorgekomen.

Shaykh ul Islam heeft 300 tot 400 pagina’s geschreven over de wonderen van de Hand van de Profeet  ﷺ. Elk aspect is bijzonder. Zo iemand die zoveel prijzenswaardige kenmerken heeft is het waard om Mohammed  ﷺ genoemd te worden.

De Profeet  ﷺ heeft twee eigen namen. Mohammed  ﷺ op Aarde en Ahmad  ﷺ in de Hemelen. In surah 61 geeft Isa (as) het nieuws van de komst van een Rasool die na hem (as) zal komen en zijn naam zal zijn, Ahmad  ﷺ. Er zijn vier namen die naar deze zelfde Naam verwijzen. Mohammed, Ahmad, Hamid en Mahmood. Er zijn ook 99 namen van de Profeet  ﷺ, net zoals die er zijn voor Allah (swt). Alle namen staan gekalligrafeerd langs de muren in Masjid Nabawi. Ya-Sin, Mudatthir, Muzammil, Ta-Ha worden allemaal in de Quran genoemd en zijn bijnamen van de Profeet  ﷺ . In de Quran wordt beschreven dat ook Allah (swt) en de Engelen de Profeet ﷺ prijzen:

‘Voorzeker, Allah en Zijn Engelen sturen hun Salat op de Profeet  ﷺ. O Jullie die geloven stuur ook de Salat op de Profeet ﷺ .’

De Profeet ﷺ deed de dua: ‘O Allah maak mijn gedrag even mooi als je mijn uiterlijk mooi hebt gemaakt.’ Allah is mooi en houdt van schoonheid en diegene die hij qua uiterlijk het mooist heeft gemaakt, waarom zou Hij hem qua innerlijk niet het mooist maken. Hij is de belichaming van perfectie. De Profeet  ﷺ kent geen gelijke en zijn mooiheid is onverdeeld. Hij  ﷺ is daarin uniek.

 

1 reactie op “6. De Pre-Mawlid: bijzonderheden van de naam Mohammed – Seerah Series”

 1. Pingback: Sahih.nl > 10. De jongvolwassen Mohammed ﷺ en de oriëntalisten– Seerah Series

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *