Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Sahih Series » Seerah Series » 8. De eerste woorden van de Profeet Mohammed ﷺ – Seerah Series

8. De eerste woorden van de Profeet Mohammed ﷺ – Seerah Series

Profeet vzmh

Hadj Reizen Mecca Kaaba Mekka

8.1 De minder bekende zoogmoeders van de Profeet ﷺ

De eerste drie zoogmoeders staan bekend als de drie ‘atika van de Banu Sulaym (ana ibnu ᶜawatik salum). De Profeet ﷺ sprak het beste Arabisch en zijn perfecte Arabisch heeft hij geleerd bij de Banu Sa’d.

De vierde zoogmoeder is Suwaybah en was niet alleen de zoogmoeder van de Profeet ﷺ, maar ook van Amir Hamza, Sufyan bin Hariṣ (die de zamzam groef) en Abu Salama. Dit is belangrijk want dit vertelt wat over:

 • de familie relaties met de Profeet ﷺ
 • de zoogbroers van de Profeet ﷺ

De vijfde voedmoeder was Khawla bint al Mundhir. De zesde was Oemmi Ayman – eigenlijk was zij alleen een zorgmoeder en geen zoogmoeder. Zij was de slavin van de vader van de Profeet ﷺ. Zij heeft altijd voor de Profeet ﷺ gezorgd in nalatenschap. De Profeet vzmh zei tegen haar: ‘U bent mijn moeder na mijn (échte) moeder [anta oemmiy ba’da oemi].’ Bepaalde geleerden zeggen dat zij ook zoogmoeder was, maar de meeste geleerden zien daar geen bewijs voor.

De zevende voedmoeder is Shayma, de dochter van Halima Sa’diyyah en de zoogzuster van de Profeet ﷺ. Zij noemde hem ﷺ ook altijd ‘mijn Qurayshi broer [akhie al-qurayshi].

Elke zoogmoeder of zorgmoeder van de Profeet is in staat van geloof (imaan) heengegaan. Dat is zijn ﷺ zorg voor hun. Iedereen die een zoogrelatie heeft met de Profeet ﷺ, die zijn allemaal moslim geworden. Dus iedereen die iets voor de Profeet vzmh heeft gedaan, die kreeg daar wat voor terug. Kijk bijvoorbeeld naar Abu Lahab die elke maandag rust kreeg omwille van zijn daad op de geboortedag van de Profeet ﷺ. Hij had op die specifieke dag namelijk een slaaf de vrijheid gegeven.

8.2 Ḥalima Saᶜdiyyah van de Banoe Saᶜd

Abdul Mutallib verwachtte ene Halima (letterlijk: zachtheid) van de Banoe Saᶜd (letterlijk: gezegendheid). Halima vertelt over het moment dat zij naar de Kaaba ging om een kind op te halen: “Toen ik eenmaal bij de Kaaba was werd ik ontvangen door een enorme welriekendheid”. De Sahaba zeiden later ook: “Als wij wilden weten waar de Profeet vzmh was dan volgden wij zijn welriekende geur”.

Zij vertelt: “Ik kwam binnen en ik zag hem liggen op een groen kleed en hij had witte wollen kleertjes aan. Ik kwam binnen en ik wilde hem niet wakker maken. Ik legde mijn hand op zijn borst. Op dat moment deed hij zijn ogen open en glimlachte hij.”

Twee buitengewone ervaringen

De Profeet ﷺ was twee weken oud toen Halima hem meenam. Haar eerste kennismaking met de wonderen in zijn ﷺ leven was bij de Kaaba. In tafsir al Madhhari – van de hanafi geleerde Qadi Sana’ullah Panipati – wordt overgeleverd dat Halima de Profeet ﷺ eerst de Zwarte Steen (al-hajar al-aswad) liet kussen. De Steen kwam uit zijn plaats en kuste zelf de lippen van de Profeet ﷺ. Een tweede onnatuurlijke ervaring was dat zij op de terugweg merkte dat haar kameel sneller en vetter was geworden. Haar reisgenoten vroegen haar: “Heb jij van rijdier gewisseld?” Ze zei: “Het rijdier is hetzelfde maar de berijder is gewisseld”. Eigenlijk is het zo dat de Profeet vzmh vanaf het eerste moment aan het terugbetalen was voor de zorg die hij heeft gekregen. Dit is op basis van de woorden van de Profeet ﷺ:

“Er is niemand die mij iets goeds heeft gedaan of ik heb dit terugbetaald/teruggeven, behalve Abu Bakr. Hij heeft mij zoveel goeds gedaan, ihsan gedaan, dat Allah hem zal terugbetalen op de Dag des Oordeels (yawm al-qiyama).”

8.3 De buitengewone ontwikkeling van de Profeet ﷺ als baby

De geleerden (ulema) leggen uit dat de Profeet ﷺ zich beter ontwikkelde dan andere babies omdat Allah hem aan het opvoeden was:

 • In zijn tweede maand begon de Profeet vzmh al te kruipen
 • Na drie maanden kon de Profeet ﷺ staan
 • Na vier maanden kon de Profeet ﷺ met behulp van muren lopen
 • Na vijf maanden kon de Profeet ﷺ gewoon lopen
 • Na acht maanden kon de Profeet ﷺ al spreken
 • Na de negende maand was de Profeet ﷺ fasieḥ (welbespraakt)

De eerste woorden van de Profeet ﷺ

Een breedgedragen opinie is dat de eerste woorden van de Profeet ﷺ waren:

Allahu akbar kabira,
wa alhamdulilah kasira,
wa subhanAllahi bukratan wa asilah

Halima verzorgde de Profeet ﷺ en bracht hem daarna terug naar Mekka. Zij ging na twee jaar weer op bezoek bij de Profeet ﷺ in Mekka. Zij zei tegen de verzorgers van de Profeet ﷺ – en daarin lijkt het alsof zij hem ﷺ  graag weer wilde meenemen-: “Ik merk dat de lucht in Mekka niet zo schoon is. Misschien is het een goed idee om hem weer mee te nemen”.

8.4 De wonderbaarlijkheden die Halima meemaakte

De jaarlijkse markt

Op de jaarlijkse markt kwamen vanuit verschillende stammen mensen om te kijken naar allerlei spektakels. Het was een soort circus/markt waar ook (bekendere) waarzeggers naartoe kwamen. Één van deze waarzeggers zag de Profeet ﷺ. De man bleef van schrik staan en zag een rode gloed in de ogen van de Profeet ﷺ. Hij zag ook de zegel der Profeten tussen zijn schouders. Hij begon te schreeuwen: “Vermoord hem, want hij gaat jullie van jullie religie houden!” Halima was hier heel erg van geschrokken, maar tegelijkertijd sterkte dit haar in haar zorgzaamheid. Na deze gebeurtenis zorgde zij ervoor dat hij nooit te lang alleen was of verre reizen maakte.

Een joodse geleerde vroeg aan Halima: “Is hij een wees?” Zij wist wat er de vorige keer gebeurde met de waarzegger en dus zei ze: “Nee, hij is geen wees.” Dat zou namelijk een van de tekenen zijn van zijn Profeetschap.

Andere wonderbaarlijkheden

De wonderbaarlijkheden rondom de Profeet Mohammed ﷺ waren al zichtbaar in deze periode van zijn leven:

 • Rechtvaardigheid als klein kind (imam suyuti) De Profeet ﷺ dronk alleen van één kant om de borstvoeding eerlijk te delen met zijn zoogbroer.
 • Reinheid: Hij heeft nooit de kleding van Halima vervuild en was zelf altijd rein.
 • Schaamtevol
  • “Één van de immense zegeningen van mijn Heer is dat ik besneden ben geboren. Niemand heeft mij bloot gezien”.
 • “Er is niemand die mij iets goeds heeft gedaan of dat ik dit heb terugbetaald/teruggeven, behalve Abu Bakr. Hij heeft mij zoveel goeds gedaan, ihsan gedaan, dat Allah hem zal terugbetalen op Yawm al Qiyama”.
 • In Shama’il al Mudjadidyyah (Tafsir al Mathhari) wordt overgeleverd dat Halima zei: “Vanaf het moment dat de Profeet ﷺ in ons huis is gekomen hebben wij nooit een oliekaars hoeven aansteken. Zijn licht was genoeg.”
 • Halima zei ook: “Ik had genoeg moedermelk om tien kinderen te voeden.”
 • Abdullah levert over: “Dieren kwamen naar hem toe en kusten hem.”

Kun je je voorstellen hoe gezegend zijn aanwezigheid was? Laat staan wat er gebeurt met een hart waar de naam van de Profeet ﷺ zich in heeft gehuisvest. Wat voor bloei en groei zou er dan niet in zo’n hart moeten zijn? Immens!

Ware betekenis van de Sunnah volgen

Het mooiste boek in mijn (ustadh Tasneem) boekenkast is de Sirah Rasoel ba’da risal Nabi – de biografie van de Profeet ﷺ  na zijn overlijden – waarin allerlei dromen van mensen worden beschreven na het fysieke heengaan van de Profeet ﷺ, van dromen tot (zelfs daadwerkelijk) zien. Wij kennen het verhaal van Imam Suyuti die de Profeet ﷺ  drieënzeventig keer in wakkere staat heeft gezien. Die zegeningen zijn nog steeds te behalen en dat is allemaal terug te leiden naar jouw loyaliteit naar de Profeet ﷺ: hoe diep en intens is dat? Dit is het geheim van Iman. Nee, dit is Iman! Dat is je enige garantie op een complete, perfecte en levendige Iman, en niet een dode Iman.

Het volgen van de Sunnah doe je niet op basis van woorden. De Sunnah volgen is niet iets lezen en dan iets doen. De ware betekenis hiervan is dat je de Sunnah van de Profeet ﷺ op zo’n manier hebt geïnternaliseerd en verankerd in jezelf, dat je automatisch en zonder te denken handelt zoals de Profeet ﷺ. De kern van Wilaayah, intieme vriendschap en communicatie met Allah, is de nabijheid van de Profeet ﷺ. De grootste wali (intieme vriendschap van Allah) is degene die het meeste heeft geïnternaliseerd van de Sunnah van de Profeet.

Een wali werd een keer gevraagd: “U staat bekend als een grote heilige, maar wij hebben nooit wonderen van u gezien.” Zijn antwoord was: “Heb je mij ooit iets tegen de shariᶜah zien doen?” Zij zeiden: “Nee.” Hij antwoordde daarop: “Dat is mijn grootste wonder.”

Auteursprofiel

3 reacties op “8. De eerste woorden van de Profeet Mohammed ﷺ – Seerah Series”

 1. Pingback: Sahih.nl > 11. Begin van de openbaring & begin van jouw spirituele groei – Seerah Series

 2. Pingback: Sahih.nl > Zaterdag laatste les: Het Leven van de Profeet Mohammed (vzmh)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *