Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Sahih Series » Seerah Series » 9. Het uiterlijk van de Profeet ﷺ – Seerah Series

9. Het uiterlijk van de Profeet ﷺ – Seerah Series

Biografie van de Profeet Mohammed vzmh uiterlijk van de Profeet Mohammed vzmh

Wij hebben het de vorige keer gehad over de jeugd van de Profeet ﷺ  bij Sayyada Halima al-Saᶜdiyyah, verschillende voorvallen die daar plaatsvonden en de verschillende aspecten waar wij van kunnen leren en die wij kunnen gebruiken als inspiratie. 

Biografie van de Profeet Mohammed vzmh uiterlijk van de Profeet Mohammed vzmh

Vandaag willen we een stap maken naar een fase in het volwassen leven van de Profeet ﷺ . Hoe zag de Profeet ﷺ er uit? Wat zien wij hier van terug in de Qoran en Hadith? Dit element in de biografie van de Profeet ﷺ noemen wij de Shamaa’il (uiterlijke en innerlijke eigenschappen). Imam Thirmidhi, die één van de zes betrouwbare Hadith werken schreef, heeft een heel boek geschreven alleen over de Shamaa’il van de Profeet ﷺ. De Shamaa’il is groot, maar wij zullen alleen stil staan bij het gelaat van de Profeet ﷺ.

Allah over de spirituele status van de Profeet ﷺ

Allah zegt in Surah Duha:

“Elk komend moment [van u] is beter dan elk voorgaand moment”.

De implicatie hiervan is dat de Profeet ﷺ groeit in zijn eigen spirituele rang.

“Er zijn immense zegeningen van Allah die op uw rusten”.

Dit is één van die gunsten. Wij hebben geen enkele garantie dat onze volgende momenten beter zijn. Maar de Profeet ﷺ heeft deze garantie!

9.1 Perfectie van Iman in uiterlijke en innerlijke van de Profeet ﷺ

Imam Qistallani – in zijn Seerah boek genaamd Mawahib al Ladunniya – zei:

“Allah heeft zoveel perfecte kenmerken verzameld in de persoon van de Profeet ﷺ, dan ze [ten eerste] onbegrensd zijn [in hun perfectie] en ze niet geteld kunnen worden”.

Imam Abd al Wahhab Sharani zei:

“De pracht van zijn kenmerken kunnen niet geteld of begrensd worden”.

Jouw iman kan niet perfect raken, het geloof hebben [als deel van Iman]. Datgene wat in het uiterlijk van de Profeet ﷺ is samengevoegd, kwa uiterlijke en innerlijke kenmerken, het geloven dat de Profeet ﷺ daarin uniek is, dat is deel van perfectie van Imaan.

Imam Baadjuri – die tevens een commentaar heeft op de Shamaa’il van imam Thirmdi – zei:

“Allah heeft het lichaam van de Profeet ﷺ zo geschapen, dat je noch daarvoor noch daarna iemand vindt zo perfect als de Profeet ﷺ”.

Imam Qistalani – de welbekende Ashᶜari geleerde die het Seerahboek schreef genaamd ‘al-mawahib al-laduniyyah – zei:

“Dat er voor en na [de Profeet ﷺ] niemand anders is geweest die zo perfect is geschapen, is onderdeel van Imaan”.

9.2 Waarom een deel van de perfectie van de Profeet ﷺ verborgen is in de Dunya

Imam al Qurtubi – schrijver van de geroemde Tafsir al-Qurtubi – zei:

“In volle glorie is [de Profeet ﷺ] nooit aanschouwd. Altijd door middel van een ‘sluier”.

Over deze woorden van Imam Qurtubi zei de bekende Hadith geleerde (muhaddith) Hafiz Ibn Hajar al-Haythami al-Makki:

“Er is geen enkele mooiere uitspraak geweest dan: het (de perfectie van de Profeet ﷺ ) is niet tot uiting gebracht omdat wij het niet aankonden”.

9.3 Schoonheid van Yusuf Alaihi salaam

Was is het verband tussen de schoonheid van de Profeet ﷺ en die van Yusuf?

Abd al-Jalil al-Qusari zei:
“Yusuf (alaihi salaam) en soortgelijke bezit slechts een onderdeel van de schoonheid van de Profeet ﷺ. Had Allah zijn schoonheid van charisma en majestetelijkheid niet gesluierd, dan zouden mensen met deze zwakke wereldse ogen de Profeet ﷺ niet kunnen aanschouwen”.

Hadith van de Profeet ﷺ:

“Niemand kent mijn ware persoonlijkheid behalve mijn Heer. Niemand weet en beseft hoe ik er in volle glorie uitzie”.

De metgezel Khalid bin Walid werd gevraagd: “Beschrijf Mohammed ﷺ eens voor ons”. Hij zei: “Dit is onmogelijk voor mij. Ik ben hiertoe niet in staat”. De vrager vroeg toen dan maar om een samengevat antwoord. Khalid ibn Walid zei toen: “De gezondene is de reflectie van de Degene die hem heeft gezonden”.

9.4 Geen enkele religie heeft zoveel informatie over hun oprichter

Dat is de beschrijving van de Profeet ﷺ die we tegen komen in de Hadith- en Seerahwerken.
Wij weten over de Profeet ﷺ en zijn gezegende:

 • Haren
 • Gelaat
 • Neus
 • Lippen
 • Oren
 • Baardharen
 • Vorm van de baard
 • Wenkbrauwen
 • Voorhoofd
 • Haarlijn
 • Schouders
 • Nek
 • Borst
 • Bovenlichaam
 • Armen
 • Polsen
 • Onderarmen
 • Handen
 • Vingers
 • Nagels

Hier hebben wij volle werken over. Er is in geen enkele religie zoveel bekend over haar oprichter als dat wij die hebben van de Profeet ﷺ in de Islam.

9.5 Wanneer Allah het gelaat noemt van de Profeet ﷺ

Soms worden deze bijzonderheden expliciet vermeld en soms impliciet. Dit impliciete is een soort codetaal en dit is te ontrafelen door mensen die de Qoran lezen met emotie!

De Profeet ﷺ wilde graag in Madinah bidden richting de Kaaba in Mekka. In Mekka baden de Profeet ﷺ en de Sahaba naar de gebedsrichting (qibla) die voor hun bekend was: Jerusalem (bayt al-maqdis). Maar de Profeet ﷺ bad in Mekka dusdanig richting Jerusalem dat de Kaaba ertussenin kwam en hij dus ook richting de Kaaba bad. Maar in Madinah was dit niet mogelijk want de Kaaba was aan de éne kant en Jerusalem aan de andere kant. De Profeet ﷺ had deze wens al in Madinah. Hij uitte dit naar Jibril: “Het is mijn intense wens dat Allah de qibla veranderd naar Mekka, want dat is de qibla van mijn voorvader Ibrahim.” Jibril antwoordde: “Vraagt u, want u heeft een bepaalde status bij Allah [die ik niet heb]”. Allah beschrijft dit in de Qoran en kijk hoe:

“[Oh geliefde Profeet,] Wij zien u keer op keer uw schijnende gelaat opheffen naar de Hemelen. Wij zullen u zeer zeker doen wenden naar de Qibla waar u tevreden mee bent. [De Hukm kwam:] Wend dus uw heilige gezicht naar de Madjid al-Haram”. – Surah Baqara Vers 144.

Hierin komt tot uiting dat Allah de emotie van de Profeet ﷺ onderdeel heeft gemaakt van de Qoran. Allah heeft het contact tussen Hem en de Profeet ﷺ gedeeld met ons. De qibla richting de Kaaba is naar de wens van de Profeet ﷺ.

Vaak wordt dit element tot uitdrukking gebracht door te zeggen:

We hebben de Kaaba nu gezien, laten we nu naar de Kaaba van de Kaaba gaan.

Oftwel, [laten we gaan naar diegene ﷺ] dankzij wie wij de Kaaba hebben gekregen.

In het begin van Surah Duha wordt er verwezen naar het heilige gelaat en haren van de Profeet ﷺ. Shaykh abd al Aziz Dehlawi zegt dat dit een valide interpretatie is van deze Verzen. Maar denk ook aan het moment toen de Profeet ﷺ keek naar de Sahaba vanuit zijn raam. Daar was van alles aan de gang. De Sahaba zeiden:

“Zijn gelaat was als een blad uit de Qoran”.

9.6 Geheim achter het schijnende gelaat van de Profeet ﷺ

Wat is de reden dat zijn gezegend gelaat wordt genoemd?

Abd al-Raᶜuf Munadi – de schrijver van haashi shamail – zei:

“Het mooi gevormd gelaat, schone huid en de vorm, hij ﷺ heeft Allah direct aanschouwd en het effect daarvan is zichtbaar (op zijn ﷺ gelaat). Je kan het [om deze reden] dan met niks anders vergelijken dan de Qoran”.

Let op, exact op het moment dat je de schoonheid van de Profeet ﷺ wilt beschrijven, dan begrens je zijn schoonheid al met je eerste woorden.

De Profeet ﷺ:

“Degene die mij heeft gezien, heeft de waarheid gezien”.

In interpratie van Nabahani, hij zei: “dit betekent Allah”.

Hafiz ibn Hajar al-Haythami al-Makki zei:

“Er zijn twee niveau’s van al-Haq. Ten eerste ‘hij heeft mij daadwerklijk zien’ en de tweede [mening] die geaccepteerd is ‘hij heeft Allah gezien’. Dat komt vanwege de reflectie van het zien [van de Profeet ﷺ]van Allah”.

In Sahih Muslim in Kitab Fadaa’il:

“De Profeet ﷺ was de mooiste van de mensen qua uiterlijk en het beste temidden van de mensen in karakter”.

“De Profeet ﷺ had een aantrekkelijk gelaat, hoogstaande afkomst en een mooie stem”.

De metgezel Abu Hurayra zei:
“Ik heb niets mooiers gezien dan de Profeet ﷺ, hij was [zo schijnend] alsof de zon zich huisvestte in het gelaat van de Profeet ﷺ.”

Abu Ishaq levert over dat iemand werd gevraagd omtrent de Profeet ﷺ: “was zijn gezicht als een zwaard?” Hij zei: “Nee, [zijn ﷺ gezicht] was als een maan.”

Nu is de vraag waarom niet als een zwaard? Een zwaard is lang en glinsterend, maar de maan is rond en schijnend. Glinsteren is dat je af en toe een glinstering van het licht kan zien, maar schijnen is dat je altijd iets kunt waarnemen.

De Maliki geleerde Shaykh al-Azhar Ibrahim al-Bayjuri zei in zijn mawahib al-shamail : “Waarom per se de maan [en niet het zwaard]? Omdat de maand veel meer schijnt dan een zwaard. Zijn gelaat was niet lang en [eigenlijk] ook niet rond, maar [toch] meer rond dan lang”.

Jabir bin Sumrah stelt dat zelfs de vergelijking met de maan een begrenzing van zijn schoonheid is:

“Maar wat mij betreft is hij ﷺ mooier dan de maan”. Hij zei dit op het moment dat de Profeet ﷺ lag en een rode kleed om zich heen had gedrapeerd.

9.7 Waarom wordt de Profeet ﷺ vergeleken met de maan?

Omdat de noer van zijn persoon was, die verdween nooit. Wat betreft de noer van de maan, die is afhankelijk van de zon – soms is het er niet en soms is het er wel. Daarom de uitspraak ‘mooier dan de maan’.

Er zijn nog veel verschillende sahaba die in verschillende bewoordingen hebben gesproken over het gezegende gelaat van de Profeet ﷺ. Zijn gelaat scheen als de maan van de 14e nacht: in zijn volle glorie. In de westere literatuur is een volle maan gekoppeld aan weerwolven, maar bij ons is het gekoppeld aan het gelaat van de Profeet ﷺ.

Onze moeder A’isha levert over: “De Profeet was de mooiste temidden van de mensen en zijn huid was het meest schijnend (vol met licht). Zijn zweetdruppels waren als parels”. De Maliki geleerde Imam al-Zurqani (1645 -1710 CE) levert dit over in zijn acht-delig commentaar op al-mawahib al-ladunni van Imam al-Qistalani.

Abu Hurayra levert over: “Als de Profeet ﷺ glimlachte, dan weerkaatste het licht (noer) tegen de muren.” Imam Zurqani levert dit ook over. Mulla Ali Qari legt deze overlevering verder uit: “Dit moet je zien als de zon die overal weerkaatst en daarmee alles verlicht.”

Dit is [óók] de Seerah van de Profeet ﷺ naast alle andere zaken die je in andere boeken vindt!

Ibn Asakir levert over dat onze moeder Aa’isha een naald kwijt was. Zij zei hierover: “De Profeet ﷺ haalde het deken weg van zijn gezicht en ik kon het naald terug vinden door het schijnen van het gelaat van de Profeet ﷺ.”

Het is alsof onze moeder Aa’isha deze momenten uitzocht. Imam al-Suyuti levert over in zijn al-khasais al-kubra dat onze moeder Aa’isha zei: “Ik deed regelmatig (mādi istimirari) een draad in een naald met het schijnen van het gelaat van de Profeet ﷺ.” De bewoordingen op deze manier in verleden tijd gebruiken duidt in de Arabische taal op wederkerigheid. Het duidt op de betekenis: ‘ik deed regelmatig’ en niet slechts ‘ik deed’.

Dit zijn niet de minste mensen die overleveren!

In de bekende Hadith collectie Mishkaat al-Masabih staat dat een sahabi de Profeet ﷺ opzocht en zei: “Ik wist op dat moment [toen ik zijn gelaat aanschouwde], dit kan nooit een leugenaar zijn”. Want het gezicht spreekt boekdelen. Hij werd moslim daarna.

Houd in je achterhoofd dat de bedoeïen heel sterk waren in het lezen van gezichten (een wetenschap die weinig mensen kennen tegenwoordig). Op basis daarvan konden zij bepalen wat voor persoon je was. Dus hun uitspraak heeft een bepaalde waarde.

Wat is het bijzondere aan deze Seerah lessen?

Wat voegt dit toe? Naast het delen van de gebeurtenissen uit het leven van de Profeet ﷺ , biedt het de gelegenheid om een emotionele en spirituele band te creëren met de Boodschapper van Allah ﷺ . Dit is een onderdeel van iman! Waarom? Omdat er een Hadith is:

“Niemand gelooft werkelijk totdat hij mij meer liefheeft dan..”.

En deze Hadith komt in verschillende overleveringen en bewoordingen terug. Dit is de manier om die connectie te vereren en een manier om je de Profeet ﷺ  voor te stellen. Als er iemand het waard is op de wereld om verliefd op te worden dan is het de Profeet ﷺ. Niemand anders. Het praten over zijn gelaat, persoonlijkheid, uiterlijke kenmerken, licht (noer), dat creëert deze emotie, deze bindingen.

Op het moment dat deze binding er is, zul je geheimen ontdekken in de Qoran. Want Allah spreekt in deze specifieke taal in de Qoran. Maar als je deze taal niet kent, kun je het niet begrijpen. Dat is niet per se Arabisch. Het is een geheime taal voor ons, omdat wij dat niet kennen: de taal van de liefde. Niet eens liefde, liefde is klein. Het is ishq: alles verzengende liefde! Waarbij je over niets anders praat en aan niets anders denkt dan de Profeet ﷺ. Waarbij je alléén hem ﷺ  wilt volgen. Dat is iets wat wij moeten terughalen. Iets wat wij moeten aanwakkeren want dat is de motor die jou in de ochtend extra motiveert om wakker te worden vol met imaan. Het is de versterking van de motor voor gebeden, vooruitkomen en openingen van deuren in de sprituele wereld. Dat is allemaal door deze motor. Het is het element wat ons iman perfectioneert, daar dienen wij aandacht aan te besteden.Wij leven in een tijd waarin niet alleen de wereld, maar ook onze lessen materialistisch zijn. Emotionele en spirituele waarden spelen geen rol. Terwijl dat juist belangrijk is! Dit is waar de dichter Allamah iqbal het over had toen hij zei:

Jouw sadjda (knieling tijdens het gebed) is zonder genieten,
maar je imaan is niet aanwezig (in het gebed).

Hij zegt met andere woorden dat wij bezig zijn met dingen die ons geen vreugde schenken. Deze binding moet terug komen, want dat is wat de gelovige een gelovige maakt. Dat is wat de mensheid vooruit helpt. Deze elementen kom je (helaas) verder vrij weinig tegen in Nederland.

Q&A

De motor voor het fajr gebed is toch God?

Daar doe je het uiteindelijk voor. Daden van aanbidding zijn voor Allah, maar jezelf extra motiveren om dit te doen is iets anders. Je hebt Allah niet gezien, je hebt geen beschrijving. Het enige wat je hebt is de bestraffing als je het niet doet en de beloning als je het wel doet. Wat je wel hebt is dat je weet dat de Profeet ﷺ het deed. De Qoran vertelt ons: als je Allah wilt liefhebben, volg dan de Profeet ﷺ. Want in het volgen komt alle aanbidding in orde. Hoe sterker je band wordt hoe meer je dat ook wilt. Als er geen band is zegt iemand ‘Hij was (slechts) een Profeet ﷺ ’.

Hoe zit het met het zien van de Profeet ﷺ in dromen?

Het zien kan je op geen enkele manier afdwingen. Want het is een zegening en een zegening kan je niet afdwingen. Je kan wel de sfeer creëren door jouw gedragingen. Er zijn geen specifieke dhikr etc. te doen om hem te zien, want dan wordt het als een supermarktidee.

Wat betekent het als je de Profeet ﷺ  ziet? De manier waarop je hem ziet is altijd een soort les, advies of waarschuwing. Je zult hem nooit zien zoals hij is.

Het vieren van Mawlid (geboorte van de Profeet ﷺ) is per definitie het tot uiting brengen van deze band met de Profeet ﷺ. De geschiedenis leert dat de Islamitische landen aangevallen werden met een verdeeltechniek. Een manier van verdelen is door de emotionele band van de moslims met de Profeet ﷺ te breken. Zolang die band niet verbroken is kan je de moslims niet veroveren. Dit deden zij bijvoorbeeld in India door het emotioneel aspect te verminderen en de aandacht af te leiden van de Profeet ﷺ door een valse andere profeet (mirza ghulam ahmad qadiani) te presenteren aan het Indiaas volk.

Auteursprofiel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *