Meteen naar de inhoud
Home » Events » Shamaa’il Intensive 2015: Integrale lezing van hadithcollectie van At Tirmidhi

Shamaa’il Intensive 2015: Integrale lezing van hadithcollectie van At Tirmidhi

Shamaa'il at-Tirmidhi Intensive 2015
Studieweekend van 15 t/m 17 mei
Van vrijdag 15 mei tot en met zondag 17 mei gaat er iets bijzonders gebeuren in moskee An-Nur te Waalwijk. In samenwerking met deze moskee organiseert het internationale instituut voor islamstudies Cordoba Academy een studieweekend in het kader van het karakter van de profeet Mohammed, vrede zij met hem (vzmh).
Daarvoor is de internationaal bekende geleerde sjeikh Mohammed Daniel, de oprichter van Cordoba Academy, uitgenodigd. Hij is een specialist in onder meer de profetische biografie. Onder zijn leiding en toeziend oog zal de gehele Shamaa’il at-Tirmidhi gelezen en uitgelegd worden op een intensieve wijze en in een relatief kort tijdsbestek. De Shamaa’il at-Tirmidhi is een klassieke islamitische tekst bestaande uit overleveringen (hadith) over het uiterlijk en karakter van de profeet Mohammed (vzmh), samengesteld door imam at-Tirmidhi, een grote en bekende hadith-geleerde uit de 9e eeuw CE. Deze tekst is de meest bekende en alom geprezen tekst als het gaat om het karakter van de profeet Mohammed (vzmh).

Shamaa’il Intensive 2015

Het studieweekend in Waalwijk zal een uniek en historisch evenement zijn in de geschiedenis van de islam in Nederland. Alhoewel Cordoba Academy reeds eerder een soortgelijk studieweekend in Nederland organiseerde, waarbij de gehele Muwatta van Imam Malik werd gelezen, werd de Shamaa’il at-Tirmidhi nooit eerder in Nederland aan de voeten van een geleerde gelezen en onderwezen. In deze tijd heerst veel onwetendheid over de profeet Mohammed (vzmh) en is een verkeerd beeld over hem ontstaan, niet alleen onder niet-moslims, maar ook onder veel moslims. Wie was hij eigenlijk? Wat was zijn karakter? Dit zijn belangrijke vragen in dat verband. Derhalve is er een grote en groeiende behoefte aan studieweekenden als deze, met name om de beeldvorming over de profeet Mohammed (vzmh) te corrigeren.

De profeet Mohammed (vzmh) was een profeet van genade (rahmah) en geen profeet van geweld en slachting, een beeld dat vaak geschetst worden door de media en de mensen die anti-islam zijn. Een beeld dat bovendien bevestigd wordt door acties van bewegingen als IS en diens aanhangers. De lezing en bestudering van de Shamaa’il at-Tirmidhi heeft tot doel mensen op een bijzondere wijze kennis te laten maken met de profeet Mohammed (vzmh), die onuitwisbare indrukken zal achterlaten bij de deelnemers. Zij zullen het ware karakter van de profeet (vzmh), zijn uiterlijk en zijn leven leren kennen zoals nooit tevoren. We kunnen hem alleen leren kennen als we teksten als deze bestuderen.

Sanad

Deelname aan het studieweekend zal leiden tot een bijzondere band met de profeet (vzmh). Degenen die namelijk de gehele tekst gehoord hebben zullen een ijazah (een getuigschrift) ontvangen van de sjeikh met een keten van overlevering die teruggaat tot aan de profeet Mohammed (vzmh). In het Arabisch wordt die keten een sanad of isnad genoemd. Dit zal zorgen voor een gezegende en spirituele band met de profeet (vzmh). Hiermee wordt de soenna (de leefwijze) van de profeet (vzmh) levend gehouden en bewaard voor latere generaties. Dit is een traditie van de geleerden die tot in de huidige tijd heeft voortbestaan en die nu dus ook met de wil van Allah Nederland bereikt heeft als het gaat om de Shamaa’il at-Tirmidhi. Voorheen diende men lange reizen af te leggen om een dergelijke sanad te verkrijgen. Het belang van de sanad kan niet genoeg benadrukt worden.

Cordoba Academy heeft zich de afgelopen jaren wereldwijd middels haar studie- en cursusaanbod online en onsite enorm ingespannen om deze traditie te bewaren en te doen herleven. Teksten als de Shamaa’il at-Tirmidhi en vele andere teksten in de islamitische wetenschappen worden van oudsher, van generatie op generatie en van leraar op leerling, onderwezen en doorgegeven middels een sanad. Met andere woorden: islamitische kennis doet men op aan de voeten van de geleerden en niet middels zelfstudie. Kennis neemt men uit de monden van de geleerden en niet uit boeken alleen. Op deze manier wordt niet alleen een correcte overdracht van de tekst gewaarborgd, maar ook het correcte begrip en de juiste interpretatie daarvan. Met name in deze tijd is het belang daarvan zeer duidelijk en groot, aangezien bewegingen als IS interpretaties van de islam voorstaan die niet stroken met de interpretaties van de traditionele soennitische geleerdheid, vanwege het ontbreken van de sanad in hun gelederen.

Bijwonen?

Moskee An-Nur te Waalwijk en Cordoba Academy, als bakens van traditionele soennitische geleerdheid, nodigen iedereen uit die meer over de profeet (vzmh) wilt weten en die in zijn voetsporen wil treden. Ben je geïnteresseerd en wil je dit bijzondere studieweekend bijwonen? Ga dan naar de volgende website voor meer informatie:https://shamaailintensive2015.wordpress.com/ Aanmelding is nog altijd mogelijk, tot op de dag zelf. Ook niet-moslims zijn welkom om het studieweekend bij te wonen.

Praktische informatie

Voertaal: Engels
Kosten: €50,-
Contactgegevens: shamaailintensive2015@gmail.com of 06 – 175 99 689 (broeder Harun Verstaen)

Dit bericht verscheen op Moslimvandaag.nl en is opgenomen in de Sahih Islamagenda met de aanpassing van één koptekst. De titel van dit stuk werd eerder gegeven door wijblijvenhier.nl. Overige informatie is ook te vinden ook op de website Shamaail Intensive 2015

Shamaa'il at-Tirmidhi Intensive 2015

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.