Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Bestaan goede innovaties (bid’ah) in de Islam volgens de Ahl al-Soennah?

Bestaan goede innovaties (bid’ah) in de Islam volgens de Ahl al-Soennah?

Laten we kijken naar een aantal voorbeelden in de Qoran en Soennah.

Dit artikel in Slides? Volg ons dan op Instagram!

Innovatie (Bid’ah) in de Qoran

In de Qoran wordt het volgende gezegd: ‘Ik ben geen nieuwe Profeet…[1]Qoran, al-Ahqaf, Vers 9 en ‘Er komt geen nieuwe vermaning tot hen van hun Heer…’. [2]Qoran, al-Anbiya, Vers 2Hierin wordt het woord vernieuwing – in ieder geval taalkundig – gebruikt om een goede zaak te beschrijven, in dit geval Profeten en de vermaningen van Allah.

Innovatie (Bid’ah) in de Soennah

Het woord kan ook gebruikt worden om een slechte zaak te beschrijven. De Profeet ﷺ zei: ‘Degene die iets toevoegt aan deze zaak van ons, wat er niet toe behoort, wordt verworpen’. [3]Muttafaq ‘alaihi, Sahih Bukhari en Sahih Muslim Het gaat hier duidelijk om een slechte zaak.

Toch begrijpen sommige Maliki geleerden hieruit dat er iets toegevoegd kan worden aan de Islam wat er wél toe behoort. Dat is dan een goede innovatie.

Goede innovaties (Bid’ah) volgens Shafi’i geleerden

Grote Shafi’i geleerden die deze Oemmah hebben verbijsterd met hun kennis, zoals Imam Abu Hamid al-Ghazali, Imam al-Izz ibn Abd al-Salaam, Imam Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, Imam ibn Hajar al-Asqalani en andere geleerden zeggen allemaal dat goede innovaties wel bestaan.

Imam al-Shafi’i over twee soorten innovaties (bid’ah)

Imam al-Shafi’i zei: “Nieuwe zaken zijn van twee soorten. Het eerste is wat ingaan tegen het Boek (Koran), de Soennah, een overlevering (athar) of consensus (ijmaa’). Dit is een slechte innovatie!

De tweede daarvan is, dat is geïnnoveerd aan goede zaken en wat niet ingaan tegen met een van hen (Koran, Soennah, overlevering of consensus). Dit is een innovatie die niet slecht genoemd kan worden.” [4]al-Bayhaqi, Manaqib al-Shafi’i en in een andere overlevering “Dit is een goede innovatie.”[5]Abu Nu’aym, Hilyat al-Awliya

Voetnoten

Voetnoten
1 Qoran, al-Ahqaf, Vers 9
2 Qoran, al-Anbiya, Vers 2
3 Muttafaq ‘alaihi, Sahih Bukhari en Sahih Muslim
4 al-Bayhaqi, Manaqib al-Shafi’i
5 Abu Nu’aym, Hilyat al-Awliya

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *