Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Gezegende Dagen » Dagelijkse daden die de Beloning van Hadj hebben

Dagelijkse daden die de Beloning van Hadj hebben

De periode van de Hadj (bedevaart) is bijzonder! Hoe zorgen wij ervoor dat wij de Hadj niet vergeten en hoe geven wij de Hadj een plaats in ons dagelijkse leven voor de rest van het jaar? De periode van de Hadj is voorbij maar dat betekent niet dat de Hadj ons leven hoeft te verlaten. Allah weet dat veel mensen ernaar verlangen om elk jaar naar Mekka reizen voor de Hadj maar niet in staat zijn om dit te doen. Uit Zijn Genade heeft Hij de beloning van bepaalde daden vergelijkbaar gemaakt aan de beloning van een vrijwillige Hadj. Niets kan natuurlijk gelijk zijn aan het daadwerkelijk verrichten van de Hadj en Allah aanbidden op die gezegende plaatsen.
Hadj Reizen Islam Mekka

Daden die de beloning van Hadj hebben:

1- Allah gedenken vanaf Fajr tot Ishraaq. De Boodschapper van Allah ﷺzei:
Wie het subh (fajr) bidt in congregatie en dan zit op de plaats waar hij heeft gebeden, Allah gedenkend tot de zon opkomt en dan twee rakat bidt, heeft de beloning van een complete Hadj en Umrah. Hij herhaalde “compleet” drie keer. – Tirmidhi.
2-Bijwonen van een bijeenkomst van kennis. De Boodschapper van Allah ﷺ: Wie naar de moskee gaat met de intentie om het goede te leren of te onderwijzen heeft de beloning van een complete Hadj. – al-Tabarani.
3-Naar de moskee gaan voor het gebed in congregatie. De Profeet ﷺ zei: Wie wudu (de kleine rituele wassing) verricht in zijn huis en er dan op uit gaat om het verplichte gebed te verrichten in de moskee heeft een beloning gelijk aan de beloning van een Hadj. Wie erop uit gaat om het midden-ochtend gebed (duha) te verrichten heeft een beloning gelijk aan de beloning van het verrichten van de ‘Umrah. – Abu Dawud.
4-Het vrijdagsgebed verrichten. De metgezel Sa’id ibn al-Musayyib zei dat het verrichten van het Vrijdagsgebed ‘ geliefder bij mij is dan een vrijwillige Hadj’.
5- Het Eid gebed verrichten. Een van de metgezellen zei ‘Gaan om het Eid al-Fitr gebed te bidden is gelijk aan het verrichten van de Umrah en gaan om het Eid al-Adha te bidden is gelijk aan het verrichten van de Hadj”.
6 – Vervullen van benodigdheden van broeders en zusters. Hassan al Basri zei “Er op uitgaan om de behoeften van je broeder te vervullen is beter voor je dan het verrichten van Hadj na Hadj.”
7- Goed zijn voor je ouders. The Prophet ﷺ commanded one of the Companions to be good to his mother. If you do so, he said: “You are a Hajj pilgrim, a person performing `Umrah and someone striving for the sake of Allah (mujahid).”
8- Performing obligatory actions. De dienaar kan alleen dichter tot Allah treden middels de vrijwillige daden door eerste de verplichte daden te verrichten. Hieronder valt ook het reinigen van het hart van verboden eigenschappen en het beschermen van de tong en ledematen tegen het begaan van verboden daden. Dit is een stuk zwaarden voor de lagere-zelf dan vele vrijwillige daden van aanbidding.
-Dit artikel verscheen op muwasala.org en werd vertaald door Team Sahih.nl.

Auteursprofiel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *