Meteen naar de inhoud
Geleerden Ash'ari en Maturidi

In de Naam van Allah, 
De Barmhartige, de Meest Genadevolle.
Alle lof is enkel voor Allah, de Schepper der werelden.
Vredesgroeten en eeuwigdurende verheffing in status
voor onze Profeet Mohammed ﷺ.

De geleerden van de gemeenschap (Oemmah) van de Profeet Mohammed ﷺ  zijn de sterren van de hemelen: door middel van hen worden degenen geleid die in de duisternis van complexiteit verkeren en verward worden door de verschillende aanwijzingen.

De weg van de Ash’aris en zij die het met hen eens zijn van de Ahl al-Sunnah is de weg van de absolute overgrote meerderheid van de Oemmah (al-sawaad al-a’dham) en de senioren van vroomheid – zoals eerder is geciteerd. Dit is zo, omdat de weg van de Ash’aris in het natuurlijk verlengde ligt van de weg van de metgezellen (sahaba), hun volgers (tabi’un) en hun volgers (tabi’ al-tabi’in).

Er is geen enkele wetenschap waarin zij niet de leiders waren; zij hebben geen enkele deur van kennis onbetreden achtergelaten. In elke wetenschap van de Shari’a en andere wetenschappen hebben zij een enorme invloed gehad.

Meer informatie over wat Ash’ari en Maturidi inhoudt, lees hier: 3. Wat betekent Ash’ari en Maturidi? – Aqeedah Series

Voetnoten

Voetnoten
1 Zie: al-Tabaqat al-Kubra, 10:200, 398.
2 Muqaddima al-Bahr al-Muhit.
3 Hilya al-Bashar, 3:1450.
4 Zie: Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 255; Siyar ‘Alaam al-Nubalaa, 17:558 (in de biografie van de Hadith meester, Abu Dharr al-Harawi); en Tadhikra al-Huffaz, 3:1104.
5 Zie: Tabyeen Kadhib al-Muftari, p. 255; Al-Tabaqat al-Kubra, 3:330; en de twee gebeurtenissen die al-Asfahaani overkwamen zoals vermeld is door al-Dhahabi in Siyaar ‘Alaam al-Nubala, 18:41, 459.
6 Ibid.
7 Zie: Al-Tabaqat al-Kubra, 3:372.
8 Zie: Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 227.
9 De Sam’ani familie zijn allen Asha’ris of Maturidis.
10 Zie: Al-Tabaqat: 3:372.
11 Zie: Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 268.
12 Dit is gehaald uit de Hadith van de Profeet ﷺ: Er is geen migratie na de overwinning [fath] (van Mekka), maar wat verblijft is de inspanning [jihad] en goede intentie.” (Al-Bukhari). Wat er bedoeld wordt is dat er geen migratie voor de zoektocht naar heilige Kennis is na het schrijven van Fath al-Bari, vanwege de enorme hoeveel kennis dat het bevat.
13 Al-Tabaqat, 4:32.
14 Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 410.
15 Al-Tabaqat, 3:365.
16 Al-Tabsir fi al-Din, p. 189.
17 Al-Farq bayn al-Firaq, p. 183; Ithaaf al-Saada al-Muttaqin, 2:102.
18 Ibid
19 Onze intentie is om hier die imams te noemen die Imam al-Ash’ari volgen of in overeenstemming waren met hem zoals Ibn al-Jawzi. Hij was geen Ash’ari; hij was echter in overeenkomst met hun geloofsovertuiging. Zijn kritiek tegen al-Ash’ari is – volgens ons – het resultaat van interpolaties die werden gestopt in de werken van de Imam in Baghdad. Iedereen die leest over de stukken die ibn al-Jawzi toeschreef aan de Imam zal het hoogstwaarschijnlijk eens zijn met onze bewering.
20 Zie: Fatawa al-Tantawi 2:253.
21 Dar al-Hadith al-Ashrafiyya bi-Dimashq.
22 Al-Farq bayn al-Firaq, p. 283.

1 reactie op “De Meerderheid van de Oemmah – De Ash’aris en de Maturidis”

  1. Pingback: De Profeet ﷺ en de geleerden die de Imam Abu al-Hassan al-Ash'ari prijzen - Sahih.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *