Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » 6 Noodzakelijke Tips voor iedere Moslim

6 Noodzakelijke Tips voor iedere Moslim

Tips voor de beginnende moslim

De Islam is makkelijk om te praktiseren. Maar deel van de perfectie van de Islam is de precisie waarmee de religie is overgedragen door de generaties heen. Het gebed is het belangrijkste middel waarmee de dienaar in contact komt met Allah. Helaas denken veel moslims dat kennis betekent dat je vloeiend Arabisch kunt spreken, veel overleveringen uit je hoofd kent en veel leest over allerlei verschillende onderwerpen. Allah de Verhevene heeft overal een bepaalde orde in geplaatst en kennis heeft ook zijn orde en prioriteiten.

IMG_2079.JPG

Twee soorten basiskennis

In de Islam is er bepaalde kennis die verplicht is voor ieder individu en dit wordt fard al-‘ain (individuele verplichting) genoemd. Dit bestaat uit twee categorieën:

 1. Algemeen – Voor iedere moslim zoals kennis over juiste geloofsleer en het correct leren praktiseren
 2. Specifiek – Op basis van persoonlijke omstandigheden zoals pasgetrouwden of op basis van beroep zoals een handelaar die de regels van Islamitische handel dient te kennen

1- Algemene kennis die verplicht is

Tip #1- Waarom moet ik beginnen? Hoeveel kennis is voldoende?

De kennis in de Islamitische wetenschappen zijn oneindig en daarom is het belangrijk om de juiste prioriteiten te leren. Islam begint altijd met:

In beginsel is het voor iedere moslim verplicht om deze drie dingen te kennen:

 1. Aqeedah (Geloofsleer) en dat is een studie van wat je exact gelooft omtrent Allah en Zijn Profeten vrede zij met hen allen.
 2. Fiqh (praktische kennis) en dat is een studie van de daden die verplicht zijn voor jou om te verrichten.
 3. Tassawuf (spirituele cultivering) en dat is een studie van de staten van het spirituele hart, haar speciale eigenschappen en hoe deze ontwikkeld kunnen worden.

De hoeveelheid kennis wat je nodig hebt in elk van deze drie categorieën is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Wat dit precies inhoudt leer je in tip #4.

Tip #2 -Leer gehoorzaamheid aan Allah en Zijn Profeet vzmh

Het is belangrijk dat de moslim leert dat de gehoorzaamheid aan Allah direct inhoudt dat de moslim gehoorzaam is aan de Profeet vzmh. Allah zegt in de Qoran:

En wat de Boodschapper jullie ook moge geven, neem het aan
en wat hij jullie ook verbiedt, inhoudt jullie daarvan. – al-Hashr, 8.

De metgezel Abu Hurayra levert over dat Profeet vzmh zei:

Iedereen die mij gehoorzaamt, gehoorzaamt Allah;
en iedereen die ongehoorzaam is jegens mij, is ongehoorzaam jegens Allah.
Overgeleverd door Bukhari en Muslim

De bovenstaande Hadith heeft de hoogste graad van betrouwbaarheid binnen de Hadithwetenschap omdat het is overgeleverd door Imam Bukhari én Imam Muslim.

Tip #3 – Leren praktiseren in de Islam

De basis regels van de islam vereren de mensen en leren wat het betekent om een mens te zijn. Het vereert de mens omdat het hem in contact brengt met Allah, de Schepper. Het is de kunst van het mens-zijn. De belangrijkste dingen die we leren in praktische zin zijn alle zaken rondom:

 1. De kleine wassing, de grote wassing, menstruatie en postnatale bloeding
 2. De vijf verplichte gebeden, het verplichte vrijdaggebed en de vrijwillig gebeden
 3. De zakat
 4. Het vasten
 5. De Oemrah en de Hadj
 6. De rechten en plichting in het huwelijk en de regels rondom het scheiden
 7. Handel naar gelang beroep

Dit zal in de uitvoering niet moeilijk zijn. Maar pas op, per onderdeel zijn er voorwaarden, pilaren die de geldigheid bepalen en extra onderdelen die het compleet maken.

2- Specifieke kennis die verplicht is

Tip #4- Kennis en je persoonlijke situatie (ilm al-haal)

Veel moslims denken dat kennis slechts beperkt is tot bidden en Koran reciteren. Daarom zei Imam al-Zarnuji in zijn pedagogische werk “de Instructie van de Student”:

“De beste kennis is kennis van het moment”.

Dit betekent in de eerste instantie dat de moslim(a) kijkt naar welke van de vijf zuilen op dit moment verplicht voor hem of haar. De Hadj is pas verplicht als je daartoe in staat bent. De persoon daar niet toe in staat is hoeft ook de regels niet te kennen.

 • Maar als hij een ondernemer is, dan is het belangrijk om te weten wat de Islamitische regels zijn van handel
 • Staat hij op het punt om te trouwen, dan dient hij de regels omtrent het trouwen, de bruidsschat en het scheiden te kennen
 • Als hij een dokter is zou hij moeten leren hoe de Islam ons verrijkt als het gaat om moeilijke ethische vraagstukken

Een voorbeeld

Het moment is bepalend voor de moslim omdat iedere moslim zich in een andere situatie bevindt. Een voorbeeld hiervan is de zakaat (armenbelasting). Je bent namelijk pas verplicht om zakat te betalen als je langer dan een jaar een bepaalde hoeveelheid aan geld bezit. Oftewel, jouw persoonlijke staat (haal) is op dat moment dusdanig dat de zakat verplicht is op jou en jij zou daarom de regels van zakat moeten leren.

Tip #5- Fiqh is de kennis van het praktiseren

De kennis van het praktiseren wordt niet onderwezen vanuit een paar losse blaadjes of stencils. Er zijn verschillende klassieke boekwerken die eeuwenlang gebruikt worden in de gehele islamitische wereld om te leren over het gebed, de zakat, het vasten en de hadj. Twee boeken voor beginners zijn:

Tip #6- Fiqh (praktiseren) leer je bij een geleerde

De Islam wordt niet geleerd uit boeken maar bij docenten middels boeken. Zij zijn de erfgenamen van de Profeten volgens de uitspraak van de Profeet vrede zij met hem:

De geleerden zijn de erfgenamen van de Profeten. Zij [de Profeten] laten geen goud of zilver achter, maar zij laten kennis achter. – Overgeleverd door Moslim, al-Tirmidhi, Abu Dawud en Ibn Maajah.

Een veel gemaakte fout is dat men op eigen houtje het gebed leert. Hierdoor kan iemand zijn leven lang fouten maken die zijn gebed ongeldig maken zonder dat hij het weet!

Bekijk de Sahih Islamagenda voor actuele data waar fiqhlessen gegeven worden.

Tip #7- De basis onderwerpen van fiqh

Fiqh beslaat alle praktische elementen van het leven van een moslim. Dit is op drie niveaus:

 1. Individueel
 2. Maatschappelijk/ collectief
 3. Internationaal

Houdt je bezig met je de zaken die afspelen op jouw niveau . Het eerste en het méést belangrijke is het kennen van de regels die de dienaar leren hoe hij Allah moeten aanbidt (fiqh al-ibadaat).

Voor het schrijven van dit artikel is onder andere gebruik gemaakt van de Ihya Ulum al-Din van Hujjat al-Islam Imam al-Ghazali.

1 reactie op “6 Noodzakelijke Tips voor iedere Moslim”

 1. Pingback: Ramadan Special – De Tijden van Isha & Fajr in de Ramadan – deel 1 – Sahih.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *