Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Biografieën » Imam Abu ‘Abdullah al-Sanusi al-Hassani – Biografie

Imam Abu ‘Abdullah al-Sanusi al-Hassani – Biografie

Islam kennis gebedstijden lessen

Imam Abu ‘Abdullah al-Sanusi al-Hassani is één van de belangrijkste Islamitische geleerden waar moslims in Nederland en België kennis mee moeten maken. Zijn werken bieden moslims in het westen de intellectuele bagage om hun geloof op authentieke en traditionele manier te begrijpen in de moderne wereld. Zijn meest bekende werk is ‘al-Aqeedah al-Sanusiyyah-‘ en dit wordt ook in Nederland gedoceerd.

Recentelijk heeft Allamah Shaykh Sa’id Foudah een commentaar geschreven op de tekst die vertaald is naar het Engels. Het boek is voorzien van een voorwoord geschreven door onze eigen Shaykh Gelal al-Jihani en is verkrijgbaar bij uitgeverij Sunni Publications (Rotterdam). Maar wie is de grote Imam Abu ‘Abdullah al-Sanusi?

Zijn naam en geboorte

Hij is imam Muhammad b. Yusuf b. ‘Umar b. Shu’ayb al-Sanusi al-Hasani al-Tilmisani al-Ash’ari al-Maliki. Hij werd geboren ergens na 830 AH in de stad Tlemcen (nu Algerije), ongeveer 600 jaar geleden.

Aqeedah Sanusiyyah Oem Um Barahin
Foto van sergi riera. Tlemcen.

 Zijn leraren

Hij nam kennis van een grote groep geleerden, waaronder:

 • Zijn vader shaykh Abu Ya’qub Yusuf b. ‘Umar b. Shu’ayb al-Sanusi
 • Shaykh Nasr al-Zawawi
 • Shaykh Abu al-‘Abbas Ahmad b. ‘Abdullah al-Jaza’iri al-Zawawi
 • Shaykh Abu al-Hajjaj Yusuf b. Abi al-‘Abbas b. Muhammad al-Sharif al-Hasani
 • Shaykh Abu ‘Abdullah al-Habab
 • Imam Muhammad b. al-‘Abbas
 • Shaykh al-‘Allamah Muhammad b. Qasim b. Tunarat al-Sanhaji al-Tilmisani
 • Shaykh al-Jallab
 • Shaykh al-Hasan b. Makhluf b. Mas’ud Abarkan al-Rashidi
 • Shaykh Abu al-Hasan ‘Ali b. Muhammad al-Taluti al-Ansari al-Tilmisani
 • Imam Abu al-Qasim al-Kanabashi
 • Imam Abu Zayd ‘Abd al-Rahman al-Tha’alabi
 • Shaykh Ibrahim b. Muhammad b. ‘Ali al-Tazi
 • Shaykh Abu al-Hasan al-Qal(a)sadi al-Andalusi

In fiqh was hij een Maliki en in ‘aqidah was hij een Ash’ari. M.b.t. tasawwuf ontving hij van Shaykh Ibrahim b. Muhammad b. ‘Ali al-Tazi de khirqah (mantel) namens zijn shuyukh in de tariqah van Abu Madyan.[1]

Zijn kennis en karakter

Al-Sanusi bezat het grootste aandeel in uiterlijke kennis (d.w.z. hij beheerste de islamitische wetenschappen volledig), in het bijzonder m.b.t. de wetenschap van tawhid. Hij was onovertroffen inzake de innerlijke spirituele kennis. Nooit bestudeerde hij de uiterlijke wetenschappen behalve dat hij daaruit de wetenschappen van het Hiernamaals afleidde, in het bijzonder m.b.t. de tafsir van de Koran en de hadith, want hij was zeer standvastig in zijn waakzaamheid m.b.t. Allah s.w.t.. Het was alsof hij direct het Hiernamaals gadesloeg.

Hij stond alom bekend om zijn kennis van tawhid en zijn boeken over dit onderwerp spreken voor zich en getuigen daar van, in het bijzonder Umm al-Barahin, want niets komt daarbij in de buurt op het gebied van theologie. Op dit meesterwerk, tevens zijn meest bekendste werk, werden vele commentaren geschreven.

Al-Sanusi was tolerant en bezat veel geduld. Hij bezat geen wrok in zijn hart ten opzichte van iemand en evenmin fronste hij naar iemand. Hij verbood leraren kinderen te slaan.

Zijn dood

Hij overleed op zondag, de 18e van [de maand] Jumada al-Akhira in het jaar 895 AH (1490 na Chr.). Moge Allah genade met hem hebben en tevreden met hem zijn en moge Allah ons laten profiteren van zijn werken.

De Aqeedah van Imam al-Sanusi

Het werk al-Aqeedah al-Sanusiyyah – ook wel Umm al-Barahin genoemd –  is een klein boekje met daarin de belangrijkste geloofsartikelen van de moslims. Het boek gaat in op de argumenten voor het Bestaan van Allah, wat wij geloven over Zijn Perfecte Eigenschappen en ook wat de eigenschappen zijn van de Boodschappers. De moslim leert middels dit boekje – mits het bij een docent wordt geleerd – individueel denken en hoe atheïsme, empirische wetenschap, humanisme, de big bang theorie en tal van andere onderwerpen in perspectief gebracht of gezien dienen te worden in vergelijking met de islamitische geloofsleer.

Het inmiddels een bekend boek geworden onder Nederlandse moslims. Het werk is al meerdere malen gedoceerd door Ustadh Mohammed Aarab. Tevens is er een Nederlandse vertaling én een Nederlandse commentaar (nog niet gepubliceerd).

Zijn geschreven werken

Tot al-Sanusi’s geschreven werken behoren o.a.:

 • zijn grote commentaar op de Hawfiyyah met de titel al-Muqarrib al-Mustawfi (fiqh)
 • al-‘Aqidah al-Kubra en een commentaar (sharh) daarop
 • al-‘Aqidah al-Wusta en een commentaar daarop
 • al-‘Aqidah al-Sughra, ook bekend als: Umm al-Barahin, al-Sanusiyyah, al-Durrah; en een commentaar daarop
 • al-‘Aqidah Sughra al-Sughra en een commentaar daarop
 • al-‘Aqidah Sughra Sughra al-Sughra (ook bekend onder diverse andere titels)
 • al-Muqaddimat (‘aqidah) en een commentaar daarop
 • Sharh Asma al-Husna over de schone namen van Allah
 • al-‘Aqidah al-Mukhtasarah inclusief commentaar
 • al-Muqaddimah al-Mubayyinah (commentaar op al-‘Aqidah al-Sughra)
 • een commentaar op al-‘Aqidah al-Hawdi met als titel Sharh Wasitah al-Suluk
 • Mukhtasar fi’l-Qira’t al-Saba’over de zeven recitatiestijlen van de Koran
 • een uitleg van al-Jazariyyah[2] (tajwid)
 • een samenvatting van Sahih Muslim
 • een commentaar op Sahih Muslim met de naam Mukammil Ikmal al-Ikmal (fiqh)
 • een commentaar op de tekst al-Isaghuji van al-Burhan al-Biqa’i (mantiq / logica)
 • een commentaar op het gedicht van al-Habbak over het gebruik van het astrolabium
 • een uitleg op de verzen van al-Aliri over tasawwuf
 • een commentaar op Sahih al-Bukhari (gedeeltelijk)
 • een samenvatting van de samenvatting van al-Zarkashi van Sahih al-Bukhari
 • een commentaar op de problematische passages (mushkilat) in Sahih al-Bukhari
 • een samenvatting van al-Taftazani’s glosse op al-Kashshaf van al-Zamakhshari (tafsir)
 • een commentaar op Ibn Yasin’s introductie tot algebra
 • een commentaar op al-Khunaji’s werk (al-Jumal) over mantiq
 • een onvolledig commentaar op Ibn Sina’s gedicht over de medische wetenschap
 • een onvolledig commentaar op al-Shatibiyyah al-Kubra (tajwid)
 • een onvolledig commentaar op al-Waghlisiyyah (Ash’ari ‘aqidah, Maliki fiqh en tasawwuf, vergelijkbaar met al-Murshid al-Mu’in van Ibn ‘Ashir maar dan in proza)
 • een commentaar op al-Murshida en al-Durr al-Manzum dat al-Ajurumiyyah uitlegt
 • Sharh al-Mudawwanah (fiqh)
 • een gedicht over erfrecht
 • een samenvatting van al-Muhasibi’s al-Ri’aya
 • een onvolledige samenvatting van al-Suhayli’s al-Rawd al-Unuf (tasawwuf)
 • een samenvatting van al-Sahili’s Bughyah al-Salik fi Ashraf al-Masalik (tasawwuf)
 • een commentaar op al-‘Adud’s Jawahir al-‘Ulum (mantiq)
 • een tafsir van gedeeltes van de Koran
 • een commentaar op het werk van Ibn al-Hajib met de titel Ta’liq ‘ala Mukhtasar Ibn al-Hajib fi Fiqh al-Maliki (Maliki fiqh)
 • Sharh Mukhtasar Ibn ‘Arafah (mantiq)

En diverse andere nuttige werken.

Zijn studenten

Tot zijn studenten behoren:

 • Shaykh Muhammad b. ‘Umar b. Ibrahim al-Mallali (die een commentaar schreef op Umm al-Barahin); hij schreef ook een uitgebreide biografie van zijn shaykh
 • De grote en bekende geleerde Shaykh Ahmad Zarruq
 • Shaykh Muhammad b. Abi al-Fadl ibn Sa’d al-Tilmisani
 • Shaykh Muhammad b. ‘Abd al-Rahman al-Hawdi al-Tilmisani
 • Shaykh Abu al-Qasim b. Muhammad al-Zawawi
 • Shaykh Abu ‘Abdullah Muhammad bin Abi Madyan
 • Shaykh Abu ‘Abdullah Muhammad b. al-‘Abbas al-Tilmisani
 • Shaykh Yahya b. Muhammad
 • Shaykh Ibn al-Hajj al-Baydari
 • Shaykh Ibn al-‘Abbas al-Saghir
 • Shaykh Muhammad al-Qal’i
 • Shaykh Ibrahim al-Judayji
 • Shaykh Ibn Maluka

En vele anderen.

Bronnen

 Noten

[1] Zie hier: http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad27partie9.htm

[2] Dit kan ook al-Jaza’riyyah zijn, een werk van ‘aqidah, w’Allahu ‘alam.

Dit artikel is geschreven door broeder Harun Verstaen op verzoek van Sahih.nl.  De inleiding en het kopje ‘De Aqeedah van Imam al-Sanusi’ zijn geschreven vanuit Sahih.nl.

1 reactie op “Imam Abu ‘Abdullah al-Sanusi al-Hassani – Biografie”

 1. Pingback: Het Intellectuele Leven van een Moslim - De Geloofsleer van Imam al-Sanusi - Sahih.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *