Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Mawlid: Een Innovatie? – Ustadh Mohammed Aarab

Mawlid: Een Innovatie? – Ustadh Mohammed Aarab

Mohammed Aarab Mawlid Minhaj ul Quran

 Is de Mawlid een innovatie (bid’ah)
omdat de Profeet ﷺ het niet heeft gedaan?

Ustadh Mohammed Aarab heeft de 10 argumenten tegen de Mawlid (viering van de geboorte van de Profeet ﷺ) gedurende een lezing onder de loep genomen. Dit artikel gaat over het eerste en meest gebruikte argument tegen de Mawlid, namelijk dat de Profeet ﷺ zelf zijn geboorte nooit heeft gevierd. Het onderliggend argument is dat omdat  Dit argument zal Ustadh Aarab met veel detail beantwoorden aan de hand van vijf weerleggingen.

De samenvatting van dit artikel 

Het bezwaar ‘De Profeet vzmh heeft zijn geboorte nooit gevierd’ is ongeldig omdat het incompleet is. Er is namelijk een deel verbogen. Het volledige argument van de tegenstanders gaat als volgt:

 • Eerste premisse: De Profeet ﷺ heeft zelf nooit zijn geboorte gevierd. [fout]
 • Tweede premisse: Alles wat de Profeet ﷺ  niet heeft gedaan, is verboden. [fout]
 • Conclusie: Het vieren van de geboorte is dus verboden. [foute conclusie]

De eerste premisse gaat tegen meerdere Hadith in

Doorgaans reageren voorstanders van de Mawlid op de eerste premisse met specifieke bewijzen. Zij halen verschillende overleveringen aan die in directe bewoording van de Profeet ﷺ aantonen dat hij wel degelijk zijn geboortedag gevierd heeft, zoals het vasten op maandag (bron: sahih muslim en anderen) en de strafvermindering van Abu Lahab in het graf (bron: sahih al-bukhari en anderen) aangehaald.

Een indirecte verwijzing is dat de Profeet ﷺ een dier had geofferd, ook wel aqiqah genoemd (bron: al-Bayhaqi en anderen), wat volgens geleerden zoals Imam al-Suyuti (d. 911 AH / 1505 AD) erop duidt dat het in het kader van de geboorte stond. De onderbouwing hiervoor is dat is dat de aqiqah bij geboorte al is gedaan door zijn grootvader toen de Profeet ﷺ werd geboren. Deze tweede offering van de Profeet ﷺ was dus om zijn geboortedag te herdenken

De tweede premisse gaat tegen de Islamitische wetgeving in

De tweede premisse is echter waar de grote fout wordt gemaakt. Het unieke aan dit artikel is dat het ingaat op de tweede premisse, op een wijze die alleen is weggelegd voor specialistische geleerden die putten uit de klassieke boeken van de grote rechters en usul al-fiqh geleerden. Usul al-Fiqh is vak dat zich bezighoudt met de fundamenten, rechtsfilosofie en stelregels van de islamitische wetgeving. In de Nederlandse én Engelse taal is een dergelijke argumentatie niet te vinden in een artikel, en wellicht zelfs niet in het Arabisch. Het antwoord op de tweede premisse is namelijk:

 1. We weten dat er minimaal zes redenen zijn waarom de Profeet ﷺ bepaalde daden niet deed
 2. Slechts op basis van drie dingen kan iets verboden verklaard worden en dat de Profeet ﷺ ‘iets laat’ valt daar niet onder
 3. De Qoran draagt ons op om te laten wat de Profeet ﷺ ons ‘verbiedt’ en niet wat de Profeet ﷺ ‘liet/niet deed’
 4. Het laten van de Profeet ﷺ is geen onderdeel van de definitie van de ‘Sunnah’

We concluderen dat de eerste én de tweede premisse van de tegenstanders niet kloppen. De enige poging tot een reactie op dit artikel is gegeven door de salafi website al-Yaqeen. Aan het einde van dit artikel reageren wij hierop. [Einde samenvatting Sahih.nl]

Geboorte Profeet Mohammed vzmh Ustadh Mohammed Aarab Ustadh Tasneem Sadiq Minhaj ul Quran

Is de Mawlid een innovatie (bid’ah)
omdat de Profeet ﷺ het niet heeft gedaan?

Het eerste en belangrijkste argument waar de tegenstanders van het vieren van de Mawlid (viering van de geboorte van de Profeet ﷺ) zich op focussen is het standpunt dat handelingen die door de Profeet (ﷺ) nagelaten zijn per definitie bewijs zijn voor verbodsverklaring. Het eerste argument dat zij gebruiken formuleren zij als volgt:

“De Profeet ﷺ heeft het niet gedaan (lam jafᶜalha RasoelAllah ﷺ)”

Vervolgens gaan de tegenstanders bewijzen dat je de Profeet ﷺ moet volgen. We moeten de Profeet ﷺ volgen en dat doen we allemaal. Dus daar verschillen we niet in. Het is belangrijk om argumenten niet door elkaar te halen want slechts dit is het argument van de tegenstanders: ‘de Profeet ﷺ heeft het niet gedaan en het nalaten van een daad is bewijs dat die daad verboden (haram) is’.

De vier weerleggingen op het argument ‘De Profeet ﷺ heeft het niet gedaan’

Is alles wat de Profeet ﷺ niet heeft gedaan verboden (haraam)? Nee, dit hoeft er niet toe te leiden dat de daad haraam is. Daarom kan het argument (dat de Profeet ﷺ het niet gedaan heeft) op vier manieren weerlegd worden:

Ustadh Mohamed Aarab Mawlid

1. Er zijn minimaal zes redenen waarom de Profeet ﷺ iets liet

We kunnen welgeteld zes redenen terugvinden in de Sunnah waarbij de Profeet ﷺ iets niet deed – en toch zijn deze daden niet verboden (haram)!

De eerste reden waarom de Profeet ﷺ iets liet: tegen persoonlijke of culturele gewoonte

Het kan zijn dat de Profeet ﷺ een daad heeft nagelaten vanwege zijn persoonlijke voorkeur (ᶜaadah). Neem bijvoorbeeld de Hadith Sahih Bukhari waarin de Profeet ﷺ geen hagedis at toen Khalid ibn Walid dit opdiende. De Sahaba vroegen: “O Boodschapper van Allah, is hagedis verboden?” De Profeet ﷺ gaf aan dat het niet verboden is maar dat hij het niet vond bij zijn volk (la yuᶜafoenahu).  Maar hij ﷺ liet andere metgezellen het toch eten. [1]Sahih Bukhari Er is een regel in usul al Fiqh (principes van fiqh waarmee zaken haraam en halal verklaard worden):

تَرْكُ النَّبِيِّ مِنْ شيء لَا يَدُلُّ عَلى التَحْرِيمِ

Tarku Nabi mien shai’in la yadullu ala tahriem.
“Het laten van de Profeet ﷺ van iets duidt niet op een verbod.”

Het nalaten van een daad betekent dus niet dat die daad automatisch verboden (haram) is, want het kan zijn dat de Profeet ﷺ iets nalaat om culturele gewoonten.

De tweede reden waarom de Profeet ﷺ iets liet: om zijn Oemmah iets te leren

Het kan zijn dat hij ﷺ iets nalaat uit (ogenschijnlijke) vergeetachtigheid net zoals de sadjda sahu (extra knieling ter correctie van het gebed). Let op: dat de Profeet ﷺ iets vergeet is eigenlijk dat Allah het wil zodat wij iets leren. De Profeet ﷺ vergeet namelijk niet, want Allah zegt in de Qoran:

“6. Wij zullen jou onderwijzen zodat jij het niet vergeet – 7. Behalve wat Allah wilt.”
[2]De Glorieuze Qoran, Surah al-Aᶜlaa (De Allerhoogste).

Allah doet hem ﷺ vergeten voor ons, zodat hij de gemeenschap (oemmah) leert. De Profeet ﷺ slaapt niet (en dit vinden we terug in Hadith) en niet slapen is moeilijker dan niet vergeten. Er is een bekende overlevering waarbij de Profeet het gebed te vroeg afrondde (twee rak’at in plaats van vier rak’at). Nadat de metgezel (sahabi) de Profeet ﷺ hierover vroeg zei hij ﷺ: ‘Nee, het is niet ingekort, ook ben ik het niet vergeten’. Daarop leerde de Profeet ﷺ zijn Oemma hoe het gebed te verbeteren (sujud Sahu).

Het nalaten van een daad betekent dus niet dat die daad automatisch verboden (haram) is, want het kan zijn dat de Profeet iets nalaat omdat Allah hem deed vergeten zodat zijn gemeenschap kon leren.

De derde reden waarom de Profeet ﷺ iets liet: bang dat het verplicht zou worden

Soms liet de Profeet ﷺ iets na omdat hij zich zorgen maakte dat Allah die handelingen verplicht zou stellen. Daardoor zouden de moslims belast worden met meer gebeden bijvoorbeeld. Een goed voorbeeld hiervan is salat al-tarawih (de vrijwillige nachtgebeden in de maand Ramadan). De Profeet ﷺ verrichte dit gebed in het begin individueel. Vervolgens sloten de metgezellen (sahaba) zich hierbij aan en uiteindelijk werd de groep zo groot dat de moskee volliep. De Profeet ﷺ liet het gebed die avond na en vertelde dat hij niet wenste te komen opdat dit gebed niet een verplicht onderdeel van de religie (al-deen) zou worden.

Het nalaten van een daad betekent dus niet dat die daad automatisch verboden (haram) is, want het kan zijn dat de Profeet ﷺ  iets nalaat omdat hij ﷺ bang is dat het verplicht zou worden voor de Oemmah.

[Toevoeging Sahih.nl]: Meer deze achtergrond zijn andere Ahadith met dezelfde betekenis ook beter te begrijpen. Zo ook de volgende:

عن عائشة رضي اللَّه عنها قَالَتْ: “إِنْ كَان رسولُ اللَّه ﷺ لَيدعُ الْعَمَلَ وهُوَ يحِبُّ أَنَ يَعْمَلَ بِهِ؛ خَشْيةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ

Zo zegt ook onze moeder Aa’isha, moge Allah tevreden met haar zijn: “Het is zo dat de Profeet ﷺ daden liet – terwijl hij ﷺ ervan hield om deze te verrichten – uit angst dat de mensen het ook zouden doen en dit vervolgens verplicht op hen zou worden.” Overgeleverd door Imam al-Bukhari en Imam Muslim. [Einde toevoeging Sahih.nl]

De Profeet Mohammed vzmh

De vierde reden waarom de Profeet ﷺ iets liet: niet aan gedacht

Het kan ook zijn dat de Profeet ﷺ ergens niet aan had gedacht zoals het verhaal omtrent de preekstoel (minbar). De Profeet ﷺ kwam niet met het idee om zijn minbar hoger te plaatsen.

Het nalaten van een daad betekent dus niet dat die daad automatisch verboden (haram) is, want het kan zijn dat de Profeet ﷺ iets nalaat omdat hij ﷺ er niet aan heeft gedacht.

De vijfde reden waarom de Profeet ﷺ iets liet: algemene regel van de Shariᶜa

Misschien heeft de Profeet  ﷺ iets nagelaten omdat het valt onder de algemeenheid van de islamitische Wetgeving (ᶜoemoemaat van de Shari’ah). Bepaalde dingen bestaan namelijk in de algemene regel van de Shari’a. Allah zegt in de Qoran:

’77- …en doe goed (al-khayra), opdat jullie mogen slagen ’.
[3]Surah al-Hadj (De Bedevaart).

Doordat het woord ‘goed’ (al-khayr)’ bepaald is gemaakt met een lidwoord (de alif en laam) heeft het volgens de Arabische taal betrekking op daadwerkelijk al het goede in alle tijden. Dit vers houdt dus in dat er vanaf het begin tot het einde der tijden vele goede daden zullen zijn, maar dat de Profeet ﷺ niet al deze goede daden kon verrichten.

Opzetten van ziekenhuizen, drukken van de Qoran en bouwen van weeshuizen werd niet gedaan in de tijd van Profeet ﷺ

Sommige goede aanbevolen daden waren simpelweg niet aanwezig in zijn ﷺ tijd, waardoor de Profeet ﷺ het niet kon verrichten. Een aantal van die goede daden zijn: het opzetten van ziekenhuizen, het drukken van Qoran, het drukken van boeken en het bouwen van een weeshuis voor wezen. Hoewel deze daden niet in de tijd van de Profeet ﷺ verricht zijn, valt niet te ontkennen dat deze daden juist in die algemeenheid van ‘alle goede daden’ vallen waar het bovenstaand Qoranvers ‘doe goed‘ over spreekt.  vallen. De mandoebaat (aanbevolen zaken in de shariᶜa) vallen onder ‘het goede in het algemeen’ voor alle tijden, ook al is een handeling niet in de tijd van de Profeet ﷺ verricht.

Anders zou men moeten beweren dat de Profeet ﷺ alle zeer aangeraden zaken heeft verricht gedurende zijn levensperiode. Dan zou dat betekenen dat goede daden beperkt zijn tot de daden die de Profeet ﷺ – letterlijk – heeft verricht. Alle daden die daar niet mee overeenkomen, of daarbuiten vallen zouden dan niet als een goede daad gekenmerkt mogen worden.

Er zijn vele soorten liefdadigheid (sadaqa) die niet zijn gedaan in de tijd van de Profeet ﷺ

Een ander voorbeeld is dat er een liefdadigheid (sadaqa) kan zijn die de Profeet ﷺ niet heeft gedaan. De reden hiervoor is dat er zoveel verschillende soorten sadaqa zijn. Maar ondanks dat hij ﷺ het niet heeft gedaan vallen al deze vormen van sadaqa onder de algemene regel van ‘doe goed’.

Het nalaten van een daad betekent dus niet dat die daad automatisch verboden (haram) is. Want het kan zijn dat de Profeet iets nalaat, omdat die specifieke daad in zijn algemeenheid valt onder de regel van de Shari’a: ‘doe goed’.

De zesde reden waarom de Profeet ﷺ iets liet: gedachten nieuwe Sahaba

De Profeet ﷺ was bang dat nieuwe metgezellen (sahaba) andere gedachten hadden over een bepaalde daad. Het bewijs hiervoor is dat de Profeet ﷺ de Ka’bah nog een keer wilde verbouwen vanuit de fundamenten. Maar dat deed hij niet omdat hij bang was voor (de reactie van) bepaalde nieuwe sahaba. De volledige Hadith wordt opgenomen in Sahih Muslim:

“De Profeet ﷺ zei een keer tegen (onze moeder) Aisha:  ‘Als jouw volk niet pas moslim was geworden dan zou ik de Kaa’bah afbreken en vanaf het fundament van Profeet Ibrahiem (v.z.m.h.) opnieuw bouwen. Ik ben bang dat het verkeerd zou vallen bij de nieuwe moslims.” [4]Sahih Muslim

Dit is zo omdat de liefde voor de Kabah al heel groot was vóór de komst van de Islam.

Het nalaten van een daad betekent dus niet dat die daad automatisch verboden (haram) is. Want het kan zijn dat de Profeet ﷺ iets nalaat omdat hij ﷺ rekening hield met de gedachten van nieuwe metgezellen.

Afbeeldingsresultaat voor kabah"

Samenvatting

Het is bewezen dat de Profeet ﷺ iets laat om verschillende redenen. Daarom kan niet gezegd worden dat de Mawlid (viering van de geboorte van de Profeet ﷺ) verboden is omdat de Profeet ﷺ het zelf niet vierde.

Wat zijn de redenen dat de Profeet ﷺ iets niet deed? Het kan zijn:

 1. vanwege persoonlijke voorkeur of voorkeur van zijn  ﷺ volk,
 2. Allah hem ﷺ liet vergeten als lering voor ons,
 3. dat de Profeet ﷺ bang was dat die daad verplicht zou worden en dat het te zwaar zou zijn voor ons
 4. dat het misschien een daad is waar hij ﷺ niet over heeft nagedacht,
 5. het valt onder een algemene regel van de Shari’a of
 6. bang was voor onenigheid onder nieuwe metgezellen.

Conclusie

Het argument van de tegenstanders ‘de Profeet ﷺ deed het niet‘ is dus op meerdere manieren te begrijpen. We zouden dus net zo goed kunnen zeggen: de Profeet ﷺ liet het vieren van zijn geboortedag (mawlid) omdat hij bang was dat het verplicht zou worden!

Omdat het argument van de tegenstanders dus op meerdere manieren te begrijpen is, is het geen sterk argument. De geleerden (‘oelema) hanteren een stelregel:

الدَّلِيلُ إِذَا تطرق إلَيْهِ الإِحْتِمَالُ سَقَطَ الإِسْتِدْلُالُ بِهِ
Als een bewijs op meerdere manier te interpreteren is,
is de glans van het bewijs (daleel) weg!

2. Wanneer mag je daden verboden (haraam) verklaren?

De tweede manier om het argument van de tegenstanders van de Mawlid te weerleggen, gaat in op de wijze waarop iets verboden wordt verklaard.

Iets mag je pas haraam verklaren bij drie dingen:

 1. Ten eerste als het een duidelijk verbod [nahi] in taal [lugha] is zoals: La taqrabu (nader niet!). Dit bestaat uit een partikel [harf] dat een verbod aanduidt en een gebiedende wijs [la nahiya en fiᶜl mudari]. Want al-nahi jufiedu at-tahriem (het gebiedende wijs in taal geeft een verbod aan).
 2. Ten tweede als het woord haraam duidelijk wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: hurrima alaikoem (het is verboden voor jullie)
 3. Ten derde als de daad heel negatief wordt aangegeven (dham al-fiᶜl). Zoals de Hadith:

‘Wie ons bedriegt is niet van ons’. [5]Ibid.

Staan in één van deze drie dingen ergens in de Shariᶜa iets over de Mawlid? Nee! Daarom kunnen de tegenstanders Mawlid niet zomaar verboden (haram) verklaren.

Deze drie redenen worden bestudeerd in de islamitische wetenschap genaamd ‘usul al-fiqh’ (fundamenten van islamitische wetgeving). De salafi geleerden, de tegenstanders van de mawlid, hebben geen pilaar (betrouwbaar werk) in de usul al fiqh geschreven. Dus als er een vierde conditie is (om iets haraam te verklaren waarmee zij kunnen aantonen dat de Mawlid haraam is), dan is dat welkom.

3. De Qoran leert ons wat anders

De tweede manier om het argument van de tegenstanders van de Mawlid te weerleggen is door middel van de letterlijke woorden van Allah in de Qoran.

Allah de Verhevene zegt namelijk:

‘Wat hij (Profeet ﷺ) jullie ook verbiedt, onthoud jullie daarvan’.
[6]De Glorieuze Qoran Surah al Hasjr Vers 7.

Er staat niet in de Qoran:  ‘Wat hij (de Profeet ﷺ ) heeft nagelaten, laat het dan’. Allah gebruikt het woord ‘verbiedt’ en niet ‘laat’.

Durood salawat Mawlid

Afbeelding: “Oh Allah, stuur vrede en zegeningen op onze leider Mohammed (ﷺ)”

4. Definitie van de Sunnah bevat niet ‘wat de Profeet ﷺ liet’

De tweede manier om het argument van de tegenstanders van de Mawlid te weerleggen, is door te begrijpen wat de Soennah precies is.

Wat is de betekenis en definitie van de Sunnah? We praten niet over de geleerden van Seerah (Profetische biografie) en Hadith (profetische overleveringen). Maar we praten over de geleerden van usul (prinicipes van wetgeving), want dit zijn de geleerden die uitspraken doen over of dingen haraam of halal zijn.

السُّنَّةُ: قَوْلٌ، فِعْلٌ، تَقْرِيرٌ
Sunnah zijn de woorden, de daden en het toestemmen van de Profeet ﷺ.
Al-Sunnah: qawl, fiᶜl of taqreer (Profeet ﷺ keurt een daad goed van een sahabi).

De vraag is nu: staat hier iets over het laten van de Profeet ﷺ (al-tark)? Nee! Dat de Profeet ﷺ iets laat, is geen onderdeel van soennah en daarom is dat geen bewijs tegen het vieren van de Mawlid.

Conclusie Team Sahih.nl

Dit is een viervoudige weerlegging op het eerste bezwaar tegen de Mawlid (viering van de geboorte van de Profeet ﷺ). Degene die dit goed leest en erop reflecteert zal tot de conclusie komen dat bij zo’n ijzersterke weerlegging van het eerste tegenargument, de andere negen tegenargumenten net zo beantwoord kunnen worden. Daartegenover staan nog 10 argumenten vóór het vieren van de Mawlid en een hele waslijst van honderden als niet duizenden geleerden die voorstanders waren. Deze zijn allemaal te vinden in het officiële artikel van Ustadh Mohammed Aarab genaamd ‘De verjaardagsviering van de Profeet ﷺ- Ongepermitteerde toevoeging of verrijking?’ (nog niet uitgegeven).

Wij hopen dat dit artikel niet nog meer discussie veroorzaakt maar dat het duidelijkheid verschaft in een kwestie die altijd al duidelijk is geweest voor de moslims.

Bronverwijzing

 • Lezing: ‘Fiqh van Mawlid’ van Ustadh Mohammed.
 • Artikel:  ‘De verjaardagsviering van de Profeet ﷺ- Ongepermitteerde toevoeging of verrijking?’, Ustadh Mohammed Aarab , niet uitgegeven.
 • Qoranverzen: ‘De Glorieuze Qoran’ vertaald door Rafiq Ahmed Fris, Mehmet Fatih Özberk en Mohammed Aarab.

– Het bovenstaande is een klein gedeelte van de aantekeningen van de lezing ‘Fiqh van Mawlid’ en er is voor de referenties gebruik gemaakt van ‘De verjaardagsviering van de Profeet’. De referenties van de Hadith zijn opgezocht door Team Sahih.nl. Daarom kan Ustadh Aarab niet verantwoordelijk gehouden worden voor foutieve referenties en eventuele fouten in formuleringen.

Update Sahih.nl

De salafi website al-Yaqeen heeft op 25 januari 2015 een reactie gepoogd te schrijven op dit artikel. Zij presenteren een aantal citaten waarin bewezen zou worden dat het laten van de Profeet ﷺ van iets duidt op een verbod. Maar zij doen het verkeerd want zij bewezen slechts dat het laten van de Profeet ﷺ, beschouwd kan worden als een daad. Dus wanneer de Profeet ﷺ iets laat, dan is dat een ‘daad’. Maar dat betekent nog niet dat die daad verboden is!

Dit vraagstuk komt voort uit een discussie die de geleerden hebben. Een verboden (haram) daad, is iets waarvoor een moslim wordt beloond als hij dit laat en wordt bestraft als hij dit doet. Wanneer iemand bijvoorbeeld aan het douchen is en geen alcohol drinkt, wordt die persoon dan beloond? Je zou zeggen van wel, want hij laat immers een zaak die Allah heeft verboden, namelijk het drinken van alcohol.

Het antwoord is nee, want hij doet het niet bewust. Zou deze persoon langs een bar lopen, de verleiding voelen om alcohol te drinken en dan besluiten om alcohol te laten. Dan wordt deze persoon wel beloond. Waarom? Want er is iets bijgekomen; hij heeft het drinken van alcohol namelijk bewust gelaten.

Al-Yaqeen heeft deze twee dingen door elkaar gehaald. Zij hebben in hun artikel de bewijzen opgesomd die aantonen dat het laten van iets beschouwd kan worden als een daad waar je voor beloond wordt. Zij hebben aangetoond dat wanneer de Profeet ﷺ iets laat, dit kan worden beschouwd als een daad. Maar zij hebben niet bewezen dit erop duidt dat iets verboden is. [7]Artikel: Het antwoord op twijfelkwesties (shoeboehaat)

Auteursprofiel

Voetnoten

Voetnoten
1 Sahih Bukhari
2 De Glorieuze Qoran, Surah al-Aᶜlaa (De Allerhoogste).
3 Surah al-Hadj (De Bedevaart).
4 Sahih Muslim
5 Ibid.
6 De Glorieuze Qoran Surah al Hasjr Vers 7.
7 Artikel: Het antwoord op twijfelkwesties (shoeboehaat)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *