Meteen naar de inhoud
Home » Actualiteiten » “Mawlid: een innovatie?” en de laatste uitwegen van het salafistisch denken in Nederland

“Mawlid: een innovatie?” en de laatste uitwegen van het salafistisch denken in Nederland

Het is het vijfde jaar sinds de publicatie van het baanbrekende artikel ‘Mawlid: een innovatie’ van Shaykh Mohammed Aarab op Sahih.nl. Inmiddels hebben we aantal extra aanvullingen gedaan: een alomvattende samenvatting, extra toelichtingen toelichtingen in de tekst, betere koppen, betere bronverwijzing en een reactie op de salafi website al-Yaqeen op hun zwakke weerlegging van ons artikel. Lees hier artikel hier: Mawlid: Een Innovatie? – Ustadh Mohammed Aarab.

Een diepere analyse van het argument van tegenstanders van de Mawlid

Het meeste bekende argument van de tegenstanders van de viering van de geboortedag van Profeet ﷺ  is dat de Profeet ﷺ  het nooit zelf heeft gevierd. Het argument ‘De Profeet ﷺ heeft zijn geboorte nooit gevierd’ is niet volledig, want er is een deel verbogen. Het volledige argument van de tegenstanders gaat als volgt:

1. De Profeet ﷺ heeft zelf nooit zijn geboorte gevierd.
2. Alles wat de Profeet ﷺ  niet heeft gedaan, is verboden.
Conclusie: Het vieren van de geboorte is dus verboden.  

Het grote probleem met dit argument is de tweede premisse, maar doorgaans reageren voorstanders van de Mawlid op de eerste premisse. Wij geven aan hoe zij dit doet.

De eerste stelling is discutabel

De eerste premisse wordt beantwoord door een aantal bewijzen uit de hadith-literatuur. Twee directe verwijzingen zijn:
(1) dat de Profeet ﷺ zelf heeft aangegeven dat hij ﷺ vastte op maandag vanwege zijn geboorte [1] Sahih Muslim en anderen en
(2) dat aartsvijand Abu Lahab in het graf een strafvermindering krijgt omdat hij op de geboortedag van de Profeet ﷺ een slaaf vrijliet [2]Sahih Bukhari en anderen.

Deze bronnen bewijzen in de expliciete woorden van de Profeet ﷺ dat zijn geboortedag een  bijzondere status heeft én dat hij ﷺ deze zelf heeft herdacht. Niemand kan beweren dat de geboortedag van de Profeet ﷺ geen betekenis heeft en zoals iedere andere dag is. Want de Profeet ﷺ zou niet vasten om een onzinnige reden.

Een indirecte verwijzing is dat de Profeet ﷺ een dier had geofferd[3]al-Bayhaqi en anderen, ook wel aqiqah genoemd, wat volgens geleerden zoals Imam Jalal al-Din al-Suyuti (d. 911 AH) erop duidt dat het offeren in het kader van zijn geboorte stond. De onderbouwing hiervoor, volgens Imam al-Suyuti, is dat is dat de aqiqah bij geboorte al is gedaan door zijn grootvader toen de Profeet ﷺ werd geboren. Deze offering van de Profeet ﷺ was dus om zijn geboortedag te herdenken. [4]al-Suyuti, Husn al-Maqsid fi ‘Amali l-Mawlid

De tweede stelling is een innovatie

Er zijn dus bewijzen te vinden dat de eerste stelling niet waar is en dat de Profeet  ﷺ wel degelijk zijn verjaardag heeft gevierd. Maar deze reactie weerlegt niet het belangrijkste onderdeel van het argument van de tegenstanders. Zij bouwen namelijk voort op het idee dat indien de Profeet  ﷺ een daad niet heeft gedaan, deze daad automatisch verboden is. 
Belangrijker is daarom de algemene vraag: 

“Wat betekent het dat de Profeet ﷺ een bepaalde daad niet heeft gedaan. Is hetgeen de Profeet ﷺ niet heeft gedaan automatisch verboden?”
Dus al zou de Profeet ﷺ geen Mawlid hebben gevierd, dan nog is er geen reden om het verboden te verklaren.

  1. We weten namelijk dat er minimaal zes redenen zijn waarom de Profeet ﷺ bepaalde daden niet deed
  2. Slechts op basis van drie  dingen kan iets verboden verklaard worden en dat de Profeet ﷺ ‘iets laat’ valt daar niet onder
  3. De Qoran draagt ons op om te laten wat de Profeet ﷺ ons ‘verbiedt’ en niet wat de Profeet ﷺ ‘liet/niet deed’
  4. Het laten van de Profeet ﷺ is geen onderdeel van de definitie van de ‘Sunnah’  

Conclusie: de argumenten van de salafisten valt uiteen

Niet alleen zijn er bewijzen te vinden dat de Profeet ﷺ  zijn geboorte vierde, al zou hij niet gevierd hebben dan nog is dat geen reden om het verboden te verklaren. In beide gevallen valt de volledige argumentatie van de salafisten uiteen.

Eerste uitweg van de salafisten

Als laatste uitweg wordt er gezegd:

“De Profeet ﷺ ging vasten op zijn geboortedag dus je zou alleen mogen vasten op die dag.”

Als antwoord vragen wij: Mogen wij op die dag daarom geen Qoran lezen!? De Profeet  ﷺ heeft aandacht geschonken aan zijn verjaardag door middel van het vasten. Het vasten is een goede daad in de Islam. Een Mawlid bijeenkomst bestaat uit het reciteren van de Qoran en het herinneren van mensen aan het leven van de Profeet  ﷺ om daar lessen uit te trekken. Dit zijn beiden, net als het vasten, goede dingen in de Islam. Waarom zou vasten wel mogen op de geboortedag en Qoran lezen niet, terwijl beiden goede daden zijn in de Islam en Allah dit aanmoedigt in de Qoran? 

Daarom wordt er ook wel gezegd dat het stilstaan bij de geboortedag van de Profeet  ﷺ hoort bij de Islam, maar dat de manier waarop je dat doet vrij invulbaar is zolang het maar binnen de kaders van de Islam blijft. Of willen de salafisten het reciteren van Qoran en samenkomen op die dag verboden verklaren omdat de Profeet ﷺ op die dag heeft gevast? Welke weldenkende moslim zal accepteren dat het reciteren van de Qoran wordt verboden op de geboortedag van de Profeet ﷺ omdat hij ﷺ toen zelf ging vasten? Dus als we weten dat de Profeet ﷺ voor het aanbreken van ochtendgebed (fajr) vrijwillige nachtgebeden ging verrichten, mogen we op dat moment dan geen andere goede daad verrichten!? Hoe absurd zou een dergelijke conclusie zijn.

De tweede uitweg van de salafisten

Als tweede uitweg wordt er gezegd:

“De Profeet ﷺ koos niet een dag per jaar uit om zijn geboortedag te herdenken. Je mag dus niet een specifieke dag kiezen.”

Als antwoord op het tweede zeggen wij: De Profeet ﷺ koos niet één dag per jaar, maar door het één keer per week te gedenken middels vasten, herdacht de Profeet zijn verjaardag in totaal 52 keer per jaar. Als 52 keer per jaar mag, dan is het overduidelijk dat één keer per jaar ook mag.

En Allah weet het beste.
Redactie Sahih.nl

Auteursprofiel

Voetnoten

Voetnoten
1 Sahih Muslim en anderen
2 Sahih Bukhari en anderen
3 al-Bayhaqi en anderen
4 al-Suyuti, Husn al-Maqsid fi ‘Amali l-Mawlid