Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Biografieën » Shaykh Mohammed al-Yacoubi

Shaykh Mohammed al-Yacoubi

Mohammed al Yacoubi

Een afstammeling van de Profeet ﷺ

Shaykh Mohammed al-Yacoubi is een grote geleerde uit Syrië die op klassieke wijze uitzonderlijk veel kennis heeft opgedaan bij een aantal van de grootste geleerden in de recente tijd. Op het moment is bezig met het schrijven van een aantal boeken tegen moderne misinterpretaties van de Islam. Daarom is het noodzakelijk dat moslims in Nederland en België kennis met hem maken.

Geboren in Damascus op 13 Zulhijjah 1382 (1963). Shaykh Sayyid Mohammed Abul Huda al-Yaqoubi komt uit een nobele familie van geleerden die afstammen van de Profeet Mohammed ﷺ. In de stamboom van de Shaykh bevinden zich veel Awliya’oellah (vrienden van Allah) die de Heilige kennis eeuwenlang hebben onderwezen.

Shaykh Mohammed al-Yaqoubi’s vader, het licht van Damascus en meester in Islamitische disciplines, Sayyid Ibrahim al Yaqoubi was één van de grootste geleerden in de recente tijd. Maar ook zijn grootvader Sayyid Ismail al-Yaqoubi was een grote geleerde en spiritueel opvoedkundige. Zijn ooms zijn; via zijn moeder’s kant Shaykh Arabi al-Yaqoubi en via zijn vaderskant de welbekende murshid Shaykh Sharif al-Yaqoubi. Vanuit zijn gezegende voorouders hebben drie het Maliki leiderschap gehouden in de Grote Oemayyade Moskee in Damascus (Moge Allah genade hebben met hen).

Shaykh Mohammad’s familielijn gaat terug naar de Profeet Mohammed ﷺ via de grote Mawlay Idris al-Anwar, die de stad Fez stichtte, een afstammeling van Hadhrat al-Hasan de tweede, die weer de zoon is van onze meester al-Hasan (moge Allah tevreden met hem zijn). Onze meester Hasan is de kleinzoon van de Profeet ﷺ en de zoon van onze meester Ali ibn Abi Talib (moge Allah zijn gelaat veredelen).

Mohammed al Yacoubi

Jeugd en studie

Al op jonge leeftijd begeleidde zijn vader Shaykh Ibrahim al Ya’coubi hem bij het opdoen van kennis. Hij vergezelde zijn vader tot zijn overlijden in 1406 (na hijra). Shaykh Ibrahim verzekerde dat elk aspect van zijn zoon’s leven verliep met de meest gedetailleerde zorg onder de leiding van de Shari’a. Ongeveer twintig jaar lang studeerde Shaykh Mohammad rond de 500 boeken met zijn vader, in de wetenschappen van Qur’an, Hadith (Profetische overleveringen), Fiqh (Jurisprudentie), Mantiq (Logica) en nog veel meer. Zijn vader gaf hem volledige autoriteit in het overleveren van Hadith, om deze te onderwijzen en gaf hem toestemming tot het geven van fatawa met betrekking tot personen. Hij ontving ook veel andere ijazat (bewijs om te onderwijzen) van de meest prominente geleerden van Syrië zoals:

 • de Hanafi Mufti van Syrië, Shaykh Mohammed Abul Yusr Abidin;
 • de Maliki Mufti van Syrië, Sayyid Makki al-Kittani;
 • Shaykh Ali al-Boudaylimi van Tlemcen;
 • Shaykh Salih al-Khatib;
 • en Shaykh Abdul Aziz Uyun al-Sud.

Gestudeerde boeken

Sommige boeken die Shaykh Mohammed al Yaqoubi studeerde met zijn vader zijn:

 • de 6 boeken van hadith (kutub as sittah),
 • al-muwatta van Yahya al Laythi,
 • het meeste van al muwatta van Imam Muhammed met Sharh al-Laknawi,
 • al-Muwafaqat van al-Shatibi,
 • de eerste volume en andere secties (van de 5 volumes) van al Hashiya van Ibn Abidin
 • Ihya ulum ad Din van Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali,
 • Al Hidaya van al Marghinani,
 • Mughni al-Labib van Ibn Hisham,
 • stukken van Kitab Sibawayhi,
 • Mi’yar al ilm van Imam Ghazali,
 • verschillende volumes van Sharh Sahih Muslim van Imam Nawawi,
 • verschillende volumes van Irshad al-Sari van al-Qastallani,
 • de helft van Madarik al-Tawil van al-Nasafi,
 • Hashiyat al-Sawi op Tafsir al-Jalalayn,
 • drie volumes van Mu’jam Maqayis al-Lugha van Ibn Faris,
 • al-Bayan w’al-Tabyin van al-Jahizh,
 • verschillende volumes van Wafayat al-Ayan van Ibn Khallikan,
 • en Tabaqat al-Shafi’iyya al-Kubra van Ibn al-Subki,
 • Maqamat al-Hariri.

Shaykh Mohammed schreef een thabat (gedetailleerde lijst) met de namen van de boeken die hij bestudeerde met zijn vader genaamd “De Verborgen Parels”. Dit boek is een testament naar zijn vader’s arbeid, liefde en uitgave energie in het overdragen van zijn kennis en ervaringen naar zijn kinderen, een ware zeldzaamheid in onze tijd.

Een autoriteit in Hadithwetenschap

Shaykh Mohammed al Yaqoubi is een autoriteit in de wetenschap van Hadith; zijn asanid (ketting van overleveraars) behoren tot de grootste onder de geleerden van onze tijd. Studenten en geleerden bezochten hem regelmatig in Syrië of wanneer hij reist, om de masalsalat te horen en om ijazah te krijgen in het overleveren van Hadith. In zijn inspanningen om de traditie van Hadith overleveren te laten doen herleven heeft hij de volgende boeken onderwezen:

 • al-Muwatta van Imam Malik,
 • Sahih al-Bukhari,
 • Sahih al-Muslim,
 • Sunan Abi Dawud,
 • Jami’ al-Tirmidhi.

en zijn intentie is om de 6 authentieke boeken te onderwijzen (voor een overzicht van deze zes boeken zie: De 6 kanonieken werken | De Siḥāh Sitta).

Shaykh Muhammad al Yacoubi

Zijn reizen

Hij heeft extensief rondgereisd en heeft deelgenomen in conferenties, lezingen gegeven en intensieve programma’s onderwezen. Daarnaast heeft hij wereldwijd vrijdagspreken gegeven in landen zoals Libanon, Egypte, Jordanië, Koeweit, Saoedi Arabië, Algerije, Pakistan, Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Canada, de Verenigde Staten, Indonesië, Singapore, Zuid Afrika, Marokko en Engeland. Meer dan duizend mensen hebben Islam geaccepteerd aan zijn hand en veel hebben berouw getoond na zijn lezingen/conferenties bijgewoond te hebben.

Hij is een afstammeling van het profetelijke gezin, een fakkeldrager in deze tijd en een charismatische publieke spreker in zowel Arabisch als Engels. Sayyid Mohammed’s ongelofelijke training aan de hand van verschillende uitblinkers van deze Oemmah, voornamelijk zijn vader, hebben hem voortbewogen om te behoren tot de leidende geleerden van Islam in de wereld van vandaag.

Hij woonde Damascus en was een publiek onderwijzer aan een van de meest prestigieuze instituten daar. Hij onderwees Aqeedah aan de Grote Ummayaden Moskee en hij behield de positie van vrijdagspreker aan de Jami al Hasan Moskee en aan de Moskee van Shaykh Muhyuddin Ibn Arabi. Hij onderwees ook de werken al-Risalah van Imam al Qushayri en al-Shamail al Muhammadiyyah van Imam at-Tirmidhi. Inmiddels woont de Shaykh in Marokko en reist nog steeds de hele wereld over.

Moge Allah hem behouden voor de voordeel van onze Oemmah. Amin.

Volg Shaykh Mohammed al-Yacoubi

Deze biografie verscheen op de website van Shaykh Muhammad al-Yacoubi en is vertaald naar het Nederlands door een ijverige student van kennis op verzoek van Sahih.nl. Moge Allah schrijver en de vertaler hiervan rijkelijk belonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *