Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Mustafa Jaane Rehmat (Salat o Salam) van Imam Ahmad Rida Khan

Mustafa Jaane Rehmat (Salat o Salam) van Imam Ahmad Rida Khan

salat o salam ala hazrat ahmad rida raza khan balervi maslak

Mustafa Jaane Rehmat Pe Laakhon Salaam

Mohammed (ﷺ) betekent de meest-geprezene en niemand heeft de Profeet ﷺ zoveel en zo perfect geprezen als Allah dat in de Qoran heeft gedaan. Vervolgens heeft Allah de gelovigen het gebod geven: “Doe jullie ook salaam en salat op hem”. Surah al-Ahzab.

salat o salam ala hazrat ahmad rida raza khan balervi maslak

1. Interpretatie van het Vers

Op basis van dit vers stellen de vier Imams dat het een verplichting is voor de gelovige om de ‘salaam’ en ‘salaat’ op de Profeet ﷺ te doen. Dit wordt ook wel Salah ala Nabi of Doeroed (Urdu woord) genoemd. Volgens sommige Imams is het verplicht in ieder gebed en volgens anderen moet je het minimaal een keer in je leven gedaan hebben.

2. Traditie van gedichten schrijven

De moslims hebben een eeuwenoude traditie van het losprijzen van de Profeet ﷺ. De metgezel Hassan bin Thabit staat hierom bekend. Ka’b ibn Zubayr schreef een gedicht die hij voordroeg aan de Profeet ﷺ, waarop hij de mantel van de Profeet ﷺ kreeg. Dit gedicht wordt ook wel de Burda genoemd; niet te verwarren met de onovertrefbare Qasidah Burdah van de Marokkaanse Imam Sharaf al-Din al-Busiri (volgens sommigen al-Busayri).

3. Moslims in India en Pakistan

India en Pakistan hebben bij elkaar meer moslims (388 miljoen [190+198]) dan Marokko, Turkije, Afghanistan, Egypte, Saoedie Arabië en Iraq bij elkaar (303 miljoen)! [1] En in India en Pakistan is er een gedicht enorm bekend en populair. Zelfs onder de diaspora in het Westen wordt dit gedicht in vrijwel iedere moskee gereciteerd: het is de salat o salat van Imam Ahmad Rida Khan.

4. Imam Ahmad Rida Khan’s Salat o Salam

Imam Ahmad Rida Khan was een van de grootste geleerden van de Ahl al-Sunna wa-l Jama’ah in de vorige eeuw. Hij heeft boeken geschreven over tientallen wetenschappen.Hij staat echter het meest bekend om zijn liefde voor de Profeet, die hij uit in zijn poëzie.

Zijn salat o salat is gebaseerd op de status en beschrijvingen van de Profeet ﷺ zoals die zijn overgeleverd in de Qoran en Soennah. Deze strofen zijn gebaseerd op een diepe kennis van de Qoran, Soennah en Seerah literatuur. Verder gebruikt de Imam prachtige metaforen om aqeedahpunten en spirituele realiteiten uit te drukken.

5. Een aantal strofen

Mustafa jaane rahmat pe lakhon salaam
Sham-ay bazme hidayat pe lakhon salaam

De uitverkoren belichaming van genade, honderdduizenden salams op hem.
Het licht van alle profeten, honderdduizenden salams op hem.

Kul jahan milk aur jaun ki roti gizaa
Us shikan ki qana’at pe lakhon salaam

De hele wereld is van hem, toch is gerstenbrood zijn voeding.
Op de tevredenheid van die graagte, honderduizenden salaams.

Jis ke age sar e sarwara kham rahe
Us sar e taj e rif’at pé lakhon salaam.

Degene voor wie de hoofden van koningen gebogen blijven,
Op die verheven kroon, honderduizenden salaam.

Door o Navdeep ke sunnane wali wo kan,
Kan e lal e karamat pe lakhon salaam.

Op die (gezegende) oren die van dichtbij en ver horen,
Op die unieke juwelen, honderduizenden salaam.

Chasma e Mehar me’ Mi’raj e Nur e Jalal
Us Ragg e Hashamiyyat Pe lakhon salaam

De verlichte golf van ontevredenheid in zijn gezegende gelaat,
Op die Hashimitische ader, honderduizenden salaam.

Jis Taraf Utah ga’ee dam me dam a gaya
Us niga’e inayat pe laakhon salaam

Waar het ook op viel, leven blies weer leven in zichzelf.
Op die genadige blik, honderduizenden salaam.

Woh dhahan jis ki har bat wahi e khuda
Chasme e ilm o Hikmat pe lakhon salaam

Die mond, waarvan elk woord goddelijke openbaring is,
Op de bron van kennis, honderdduizenden salaam.

Nur ke chashme lehraen darya bahen
Ungliyon ki karamat pe lakhon salaam.

De bron van spiritueel licht sprong en rivieren begonnen te vloeien,
Op de wonderen van die vingers, honderduizenden salaam

6. De opbouw van het gedicht

Het is een prachtig gedicht bestaande uit vijf secties.

— Het eerste is de lofprijzing van de eigenschappen van de Profeet ﷺ. Verzen 1 t/m 32.
— Zijn fysieke verschijning (verzen 33 t/m 80).
— Zijn leven en gebeurtenissen (81 t/m 107)
— Eigenschappen van Zijn gezegende familie (ahl al-bayt) en de metgezellen (verzen 108 t/m 147)
— Eigenschappen van de heiligen (awliya)[2] en vromen (salihin). Verzen 148 t/m 169.

Team Sahih.nl

Inmiddels is deel 2 van dit artikel gepubliceerd: De Qasida Burda uit India: de Salat o Salam van Imam Ahmad Rida Khan – Deel 2.

Bronnen

[1] De aantallen zijn respectievelijk
34, 80, 34, 87, 30 en 38 miljoen.
[2] Heiligen is wellicht geen accurate vertaling van Awliya’ Allah. Wali betekent letterlijk nabije vriend en het duidt op iemand die de hoogste mogelijk haalbare staat van Iman heeft bereikt – op profeetschap na natuurljk. Het is een geloofsartikel (aqeedah punt) om te geloven in hun wonderen. Want deze worden bevestigd in de Qoran en overgeleverd met massatransmissie (tawatur).

Auteursprofiel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *