Meteen naar de inhoud
Home » Actualiteiten » Onterechte Kritiek op Marokkaanse Bruiloften

Onterechte Kritiek op Marokkaanse Bruiloften

﷽ 

Recent heeft een persoon gezegd dat bepaalde vredesgroeten over de Profeet ﷺ op Marokkaanse bruiloften een vorm van extremisme (ghuluw) ten aanzien van de Profeet ﷺ zijn wat kan leiden tot afgoderij (shirk). De broeder schrijft dat het om de volgende woorden gaat:

الصلاة والسلام على رسول الله، لا جاه إلا جاه سيدنا محمد، الله مع الجاه العالي

‘De Ṣalāh en de Salām zij over de Boodschapper van Allāh, er is geen status behalve de status van onze meester Muḥammed ﷺ. Allāh is met deze hoge status’

Op basis hiervan stelt de broeder dat wordt ontkend dat andere Profeten en Engelen hoge status hebben, doet vervolgens allerlei aantijgingen van overdrijven/extremisme (ghuluw) ten aanzien van de Profeet Mohammed ﷺ, mogelijk afgoderij (shirk) en aanvallen op de Tasawwuf geleerden van de Ahl al-Sunnah.

De kern van onze reactie is dat de broeder de woorden ‘er is geen status behalve’ verkeerd heeft vertaald. Als je niet oppast, breken deze broeders met hun foute begrip van de Islam je hele cultuur af. Het is dan ook pijnlijk om te zien hoe enkele Marokkaanse broeders en zusters zich scharen achter zulke uitlatingen.

1. Waarom deze woorden op een bruiloft

Wat de reden is waarom dit gezongen wordt, vraagt om een ander uitgebreider artikel. Toch willen we daar heel kort antwoord op geven.

De Profeet ﷺ  heeft gezegd – en let op dit is in gebiedende wijs:

وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم

Trouw, want ik zal pronken met jullie tegenover de gemeenschappen (van andere Profeten). [1]ibn Majah, met de toevoeging ‘trouw een wadud’ in al-Nasa’i, Abu Dawud en Ibn Hibban,

We weten namelijk van de vromen dat één van hun intenties voor het trouwen is om meer kinderen te hebben zodat de Profeet ﷺ  trots op ons zal zijn. Dat is gebaseerd op de bovenstaande Hadith.

Wat mogelijk wordt bedoeld met ‘er is geen status’ – met het juiste begrip volgens de Arabische taal zoals we zullen uitleggen in sha Allah – is dat het belangrijk is om de status van de Profeet ﷺ  voor ogen te houden op die dag, en niet onze eigen status!

Bij het trouwen is het namelijk niet jouw status, de status van jouw familie vanwege generationele bezit en erfenis, jouw stam’s status, de status van jouw cultuur om te domineren over andere culturen, jouw zogenaamde mannelijkheid die nu gevoed wordt door voortplanting omdat je nu gaat trouwen en kinderen gaat krijgen,… dat allemaal is niet van belang.

Die eer en status (van ons) doet er niet toe! Wat er toe doet is de eer van de Profeet ﷺ . Omdat de Profeet ﷺ  trots op onze aantallen zal zijn op de Dag des Oordeels. De Marokkanen die dit hebben geïntroduceerd wilden in dit geval onze aandacht van onze eigen eer verleggen naar de eer van de Profeet ﷺ  omdat trouwen een manier is om meer kinderen te krijgen zodat de Profeet ﷺ  op de Dag des Oordeels trots op ons zal zijn.

Moge Allah degene die dit met deze intentie hebben geïntroduceerd zegenen en belonen.

Bovendien heeft de Profeet ﷺ ons geleerd om een du’a (smeekbede) te doen wanneer mensen trouwen:

بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير

“Moge Allah je zegenen. Moge Allah zegenen over je doen neerdalen. Moge Allah jullie laten samenkomen in het goede.” [2]Ibn Majah, al-Tirmidhi en anderen

Onze meester Umar ibn al-Khattab heeft gezegd:

إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Voorwaar, smeekbedes blijven zweven tussen Hemel en aarde, niets daarvan stijgt op, totdat je de vredesgroet over jouw Profeet ﷺ uitspreekt.” [3]al-Tirmidhi

Dus voor en na de smeekbede van het trouwen is het goed om de vredesgroet over de Profeet ﷺ uit te spreken. Daarom wordt het gezongen tijdens een bruiloft.

Dat in het kort. Terug naar de kritiek van de broeder.

2. Drie invalshoeken!?

De broeder schrijft in de uitleg van zijn stelling:

Deze vraag dient eigenlijk benadert te worden vanuit drie invalshoeken. De eerste invalshoek de oorsprong ervan, de tweede invalshoek is of de inhoud klopt van deze woorden, de derde invalshoek is of het gepast is om soort aanbiddingen te doen in feestsettingen.

Voordat we de inhoud in duiken: waar worden de drie bovenstaande invalshoeken op gebaseerd? Wie van de geleerden komt met deze voorwaarden?

In de studie van wat toegestaan (halal) en verboden (haram) is, worden deze drie criteria niet genoemd door de geleerden van Usul al-Fiqh.

Over de oorsprong gaan we verder niet in discussie, want er is geen enkel noemenswaardig boek in Usul al-Fiqh geschreven door de Salafi/Wahhabi’s.

3. Wat is de fout van deze broeder?

De foute vertaling van de broeder:

‘De Ṣalāh en de Salām zij over de Boodschapper van Allāh, er is geen status behalve de status van onze meester Muḥammed ﷺ. Allāh is met deze hoge status’

Hij begrijpt dat het Arabische إلا een partikel van uitzondering اداة الاستثناء enkel volgens de geleerden van grammatica علم النحو en niet volgens de geleerden van Balaghah. Cruciale fout!

Vervolgens zegt hij dit is (kan leiden tot) shirk want het betekent in zijn foutieve opvatting dat andere Profeten – alaihim salaam – geen eer hebben. Dit betekent dat hij het concept uitzonderen niet vanuit het Arabisch benadert, maar vanuit het Nederlands.

De constructie waar het hier om gaat is uiterst belangrijk in de Arabische taal en komt in verschillende vormen zeer vaak voor in de Qoran en de Ahadith. Het is daarom verstandig om hier over uit te wijden.

4. De zee van de Arabische taalwetenschappen

Om dat goed uit te leggen, moeten we een aantal woorden wijden aan de Arabische taal. Het Arabisch heeft vele sub wetenschappen, veel meer dan slechts de twee bekende vakken grammatica (nahu) en morfologie (sarf). Het is logisch dat onze geleerden zeer veel aandacht aan het Arabisch besteden. De betekenissen van de Qoran en de Soennah liggen immers ook besloten in de Arabische taal. Zonder deze gedetailleerde kennis kan iedereen roepen wat hij wil – iets wat historisch door iedere dwalende groep is gedaan én we vandaag de dag ook zien gebeuren.

In tegenstelling tot Nederlandse grammatica – wat omstreeks 1800 pas begon te ontwikkelen – is de Arabische grammatica al omstreeks 1000 AD volledig uitgekristalliseerd. Het kost dan ook aanzienlijke jaren om alleen grammatica nahu onder de knie te krijgen, laat staan om nog andere Arabische deelvakken te bestuderen en al helemaal om dit te beheersen. Daarom zei Imam al-Shafi’i ook wel ‘Niemand kan deze taal omvatten, behalve een Profeet’.

Ook belangrijk op te merken is dat de belangrijkste boeken in alle Arabische deelwetenschappen zijn geschreven door de Ash’aris en de Maturidis!

5. De Arabisch taal: tussen grammatica en betekenis

De geleerden van grammatica (nahu) houden zich bezig met de juiste manier waarop inflectie – de laatste letters van woorden – worden uitgesproken. Wanneer zij zinnen presenteren, is dat vooral om te wijzen op de grammaticale gevolgen voor wat betreft de uitspraak van de laatste letters.

Zij houden zich in mindere mate bezig met de daadwerkelijke betekenis. Dat is het werk van de geleerden van een ander vak, en dat is ‘balaghah’, vrij vertaald naar welbespraaktheidskunst, die ook weer deelvakken heeft.

De geleerden van balaghah houden zich bezig met de betekenissen van woorden, zinsconstructies en de wijze waarop dit overeenkomt met de situaties waarin deze woorden worden gesproken.

6. De betekenis van  ‘Er is geen… behalve,…’

Terug naar het bezwaar van deze broeders op ‘Er is geen status behalve de status van onze meester Muhammad’.

Hij heeft het verkeerd vertaald.

Het partikel إلا (behalve) wordt niet alleen in grammatica (nahu) gebruikt maar ook in een ander vak van de Arabische taalwetenschappen, namelijk in Balaghah en wel in het deel Ilm al-Ma’ani.

Daarin heeft deze constructie niet de betekenis van uitzonderen, maar de betekenis van het specificeren van een eigenschap voor een persoon bij wijze van het prijzen van deze persoon. Een voorbeeld volgt in de volgende paragraaf.

Er is een verschil tussen beiden. Uitzonderen in nahu gaat namelijk om het bevestigen van iets en vervolgens iets of iemand daar in uitzonderen: de mensen kwamen behalve ‘Ali. Specificeren in balaghah gaat om het bevestigen van iets met nadruk: er is geen dichter behalve Shawqi.

Er zijn dus twee verschillende betekenissen voor de ‘Er is geen… behalve,… ‘-constructie:

  1. Betekenis van uitzonderingen (istithna) الاستثناء volgens geleerden van Nahu
  2. Specificeren van een eigenschap (qasr) قصر volgens de geleerden van balaghah/ma’ani

Over deze details van de deelwetenschappen van het Arabisch gaan we niet in discussie. Want er is geen noemenswaardig boek geschreven in Nahu en Balaghah/Ilm al-Ma’ani door de Salafi/Wahhabi’s.

6.1 Een eerste voorbeeld: Taal van de Arabieren

‘Er is geen poëet, behalve Shawqi’.
(Ter info: Ahmad Shawqi is een bekende dichter)

In het Nederlands begrijp je hieruit dat Shawqi geprezen worden. Toch zou je kunnen begrijpen dat er geen andere dichter is dan Shawqi. Wat ook begrepen kan worden dat er wel andere dichters zijn maar niet zoals Shawqi. Bovendien kan het de indruk wekken dat het iets afdoet aan de dichtkunsten van andere dichters. Maar dat komt omdat je het vanuit het Nederlands benaderd.

Laten we naar het Arabisch kijken en het ontleden vanuit het Arabisch.

Volgens de eerste betekenis, van uitzondering (istithna): Dit betekent dat er geen andere dichters bestaan, maar dat wordt niet bedoeld. Men moet ook niet de fout maken te denken dat een figuurlijke uitzondering (istithna) wordt bedoeld: het is ALSOF er geen andere dichter bestaat. De betekenis van deze woorden hebben namelijk het niet-bestaan van andere dichters en de uitzondering van Ahmad Shawqi die dus wel bestaat.

Volgens de tweede betekenis, van specificeren (qasr): Wat het betekent is dat de eigenschap van dichter-zijn specifiek is voor Shawqi. Zodanig alsof het alleen voor hem is – en dat is het prijzende element. Dat is wat er bedoeld wordt met dat een eigenschap specifiek (takhsis al-sifa) is voor een persoon. Het betekent niet dat er geen andere dichters zijn!

6.2 Een tweede voorbeeld: de Qoran

Terug naar onze Profeet ﷺ, het bezwaar van de broeder, omdat hij het verkeerd begrijpt, is het eerste deel van de uitspraak ‘er is geen status behalve de status van Mohammed . Volgens hem wordt hiermee ontkend dat andere Profeten een status bij Allah hebben.

Dezelfde constructie waar de broeder bezwaar op heeft, komt ook voor in de Qoran, maar krijgt een andere betekenis dan de broeder voorstelt. Anders moet de broeder zeggen dat er tegenstrijdigheid in de Qoran is – wat hij indirect eigenlijk zegt, maar dat heeft hij niet door.

Allah zegt namelijk:

وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَـٰكَ إِلَّا مُبَشِّرࣰا وَنَذِیرࣰا

“We hebben je niet gestuurd, behalve als een brenger van goed nieuws en een waarschuwer’.[4]Quran, Surah al-Furqan, 56

Wat in ieder geval niet wordt bedoeld is dat de Profeet ﷺ niet is gestuurd, al staat dat staat er letterlijk wel zo. We weten namelijk vanuit de praktijk dat hij ﷺ  wél is gestuurd en bovendien bevestigt Allah dat ook in een ander Vers:

نَّاۤ أَرۡسَلۡنَـٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِیرࣰا وَنَذِیرࣰاۖ

“We hebben je gestuurd met de waarheid, als brenger van goed nieuws en waarschuwer” [5]Quran, Surah al-Baqara. 119.

De juiste vertaling is daarom niet met het woord behalve “We hebben je niet gestuurd, behalve als”, maar “We hebben je enkel gestuurd als…”.

Dat is een groot verschil. Want wat wordt bedoeld is dat een bepaalde eigenschap specifiek is voor de Profeet ﷺ: het brengen van goed nieuws én het waarschuwen. Er wordt niets uitgezonderd in deze in, al zullen de geleerden van nahu zeggen dat de constructie van uitzonderen wordt gebruikt.

Dit wordt bevestigd door de geleerde Mohammed al-Tahir Ibn Ashur (d. 1393 AH/1973 AD) die in zijn Tafsir op dit Vers zegt:

وقَصْرُهُ عَلى صِفَتَيِ التَّبْشِيرِ والنِّذارَةِ

“Het specificeren tot de eigenschappen van goed nieuws brengen én waarschuwen”.[6]Tafsir al-Tahrir wa l-Tanwir, Surah Isra, vers 105

Merk op dat Ibn Ashur het woord specificeren (qasr) gebruikt en niet uitzonderen (istithna)!

Het verbaast niet dat we Tafsir van Ibn Ashur gebruiken. Zijn tafsir is wat uitgebreider in deze termen en details omdat men de Arabische taal niet meer kent. Behalve de mensen die de verschillende Arabische taalwetenschappen hebben bestudeerd. De Arabieren die niet bekend zijn met de subtiliteit van de Arabische taal ten tijde van de openbaring maken hier ook grote fouten in, zoals we straks zullen zien bij Mohammed ibn Abd al-Wahhab – in sha Allah.

6.3 Derde voorbeeld: meer Qoran

Allah zegt ook in een ander vers:

“Wij hebben je niet gestuurd, behalve als een genade voor de werelden”. [7]Quran, Surah al-Anbiya, 107

Daar waar Allah in het vorige voorbeeld zegt dat Hij Profeet ﷺ enkel heeft gestuurd voor goed nieuws en waarschuwing, is dat niet absoluut. Het is niet het enige wat zijn zenden specificeert. Want hij ﷺ is ook gestuurd als een genade voor de werelden, zoals in het Vers hierboven wordt bevestigd.

Is er dan sprake van een tegenstrijdigheid? Nee, zeker niet.

Daarom zeggen de geleerden van ilm al-ma’ani dat het specificeren in twee soorten is:

  1. Absoluut
  2. Relatief

Absoluut is zeggen dat “er geen onderhouder is behalve Allah”. Want in werkelijkheid is er niemand anders die onderhoud schenkt.
Relatief is “er is geen dichter behalve Shawqi”. Want in werkelijkheid zijn er wel andere dichters. 

7. Er is geen status, behalve de status van de Profeet ﷺ

De juiste vertaling van wat de Marokkanen zingen op hun bruiloften is niet ‘Er is geen status, behalve de status van Muhammad ﷺ ´, en daarmee status van andere Profeten te ontkennen. De juiste vertaling is:

“Hoge status is specifiek aan de Profeet ﷺ en Allah is met deze hoge status”,

Het is nu duidelijk op basis van de Arabische taal en de Qoran dat de betekenis is dat status iets is wat specifiek is voor onze Profeet ﷺ en niet dat hij enige is met status. Deze uitspraak ontkent derhalve op geen enkele wijze dat andere Profeten en/of Engelen ook een status hebben bij Allah.

Voetnoten

Voetnoten
1 ibn Majah, met de toevoeging ‘trouw een wadud’ in al-Nasa’i, Abu Dawud en Ibn Hibban,
2 Ibn Majah, al-Tirmidhi en anderen
3 al-Tirmidhi
4 Quran, Surah al-Furqan, 56
5 Quran, Surah al-Baqara. 119
6 Tafsir al-Tahrir wa l-Tanwir, Surah Isra, vers 105
7 Quran, Surah al-Anbiya, 107

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *