Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Algemeen » Aanslagen in naam van Islam – Sulayman van Ael

Aanslagen in naam van Islam – Sulayman van Ael

De Islamitische gemeenschap van Nederland en België is volop in beweging. We zien een groei van kennisinstituten voor betrouwbare & traditionele Islam. Tevens zien we in toenemende mate conferenties, lezingen en bijeenkomsten die de ware Islam proberen te presenteren. Deze positieve ontwikkeling is in zekere zin nodig omdat de beeldvorming over de Islam wordt negatieve beïnvloed door de PR van islamcritici.

Sulayman van Ael reageert op deze ontwikkelingen middels praktische tips en scherpe analyses van de Islamitische gemeenschap in Nederland en België.

IMG_5018-0.JPG

Twee extremen in de Oemmah

In deze moeilijke tijden waarin er weer een daad van terreur (aanslag) is gepleegd zijn er in de Islamitische gemeenschap (Oemmah) twee uitersten te zien.

Er zijn moslims die verantwoordelijkheid nemen voor de daden van anderen die niet-Islamitische daden doen. Maar dit is in zichzelf een niet-Islamitische gedachte, want de Qoran leert ons dat niemand verantwoordelijk is voor de daden van een ander.

“En niemand draagt de schuld van anderen.” – Qoran Surah al-An’aam: 164.

Een tweede uiterste is de egoïstische moslim. Dat is de ‘ik-moslim’ die zich (terecht) verantwoordelijk voelt voor zijn eigen daden maar zich (helaas) niets aantrekt van het verkeerde beeld dat men nu heeft over de Islam. Want het is wel de Islam die nu een heel slecht daglicht staat.

Wij dienen de mensen het ware beeld te laten zien van de Islam. Maar in plaats dat wij dat doen zien we dat de moslims op drie manieren reageren:

 1. Wanhoop
 2. Slachtofferrol
 3. Laten weerhouden door wat politici zeggen (politici kunnen een heleboel zeggen, maar de wettelijke kaders zijn leidend)

Wij dienen de mensen het ware beeld van Islam te leren, maar wij lijden zelf aan massale onwetendheid. Wie kent bijvoorbeeld de namen van de vrouwen van de Profeet ﷺ? Dit zijn onze moeders. Als wij niet weten wat de namen zijn van onze moeders, hoe gaan wij de mensen dan leren wat de Islam is?

De taak van de Islamitische gemeenschap in het Westen

Er zijn zelfs geleerden die zeggen dat wij hier alleen wonen om mensen kennis te laten maken met de Islam. Wij zijn hier om mensen (op een goede manier) uit te nodigen [da’ wah]. Maar deze da’wah moet aan een aantal dingen voldoen. De Qoran leert ons:

“En wie spreekt betere woorden dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede dagen verricht en zegt:’ ik behoor waarlijk tot hen die zich overgegeven hebben aan Allah?’.” – Qoran Surah Foessilat: 33.

Daden én verkondiging, dit is de juiste combinatie. We kunnen mensen niet uitnodigen zonder goede daden. Naar wat worden de mensen dan uitgenodigd? Naar chaos, discussies en veroordelingen binnen de gemeenschap? Je moet eerst goede daden hebben voordat je iemand kan uitnodigen. Daarom is zielszuivering de oplossing. Het is eigenlijk de oplossing voor alles – met name de verdeeldheid en discussies die wij zien in de Islamitische gemeenschap.

Drie typen moslims die we niet nodig hebben

Er zijn drie typen moslims waar we (helaas) niks aan hebben (dus wees niet van hen):

 1. De klagers
 2. De mensen (die niet klagen) maar kritiek geven op mensen die het werk doen.
  Het antwoord op deze mensen is dat zij het beter zelf kunnen doen als zij zoveel kritiek hebben op andere mensen.
 3. De getraumatiseerde moslims
  Dit zijn moslims die rondlopen met een complex in hoofd waarbij zij (onbewust) denken dat zij crimineel zijn. Hier lijden wij (helaas) allemaal aan en het is moeilijk om hier onderuit te komen. Want wat was het eerste wat je dacht toen je hoorde dat er een aanslag was in Parijs (Charlie Hebdo)? Inderdaad, het was ‘Oh Allah laat het aub geen moslim zijn’. Als gevolg van dit minderwaardigheidscomplex wordt een moslim bang om te spreken, om voluit te spreken. Wij veroordelen daden van terreur, maar wij moeten ook niet bang zijn om uit te spreken tegen de spotprenten tegen de Profeet ﷺ.

Welke vier typen moslims hebben wij nu wél nodig?

Wat wij nu nodig hebben zijn moslims die 1) constructief, 2) productief en 3) positief zijn. Wij moeten veel meer een open houding aannemen. De gemiddelde Nederlander of Belg hoeft het nieuws maar aan te doen en hij/zij hoort ‘moslims gijzelen, moslims bedreigen, moslims hebben een aanslag gepleegd, etc’. Vervolgens hoort hij/zij de volgende middag dezelfde nieuwsberichten op de radio die op het werk wordt geluisterd. Vind je het echt gek dat zij dan raar kijken naar een moslim?

 Vind je het echt gek dat zij dan raar kijken naar een moslim?

We moeten als moslims ook 4) meer openheid hebben en niet laten beïnvloeden door vreemde fatwa´s uit het buitenland. Fatwa´s die ons (foutief) leren dat niet-moslims ons per se eerst moeten groeten wat vreemde situaties veroorzaakt op het werk. Dit houdt ook in meer openheid op facebook, naar onze buren, naar onszelf waarbij wij erkennen dat moslims fouten maken, in onze moskeeën door open dagen te organiseren en meer seminars te organiseren. Laat de mensen zien wat wij doen. Mensen die iets te verbergen hebben, die verbergen zich. Wij hebben niks te verbergen. Ibn Abd al-‘Aziz zei: “Dingen in verborgenheid moeten doen is het eerste teken van (slechte) innovatie”.

Wij hebben dus bouwers nodig die zich bezig houden met conferenties geven en boeken schrijven.

Hoe ga je om met Islamkritiek?

Als iemand zegt: ‘Ja.. die Islam weer’. Dat zeg je: ‘Oh, wat is daar mee dan?’. Als er wordt gezegd ‘die zijn extreem’, zeg dan dat er 1,7 miljard moslims zijn op de wereld! Een handjevol zijn extreme moslims en zij krijgen dan de uitzondering op de regel. De rest van de 1,7 miljard wordt beschreven met de vaste regel (en dat is niet extremisme en terrorisme).

Hypocrisie van de niet-moslim?

Wij zijn snel geneigd om niet-moslims te bekritiseren: ‘Oh, ze kunnen nu wel verzamelen voor Charlie, maar voor Palestina konden zij dat niet’. Dat is niet correct want zij verzamelden zich ook voor Irak en Palestina. Maar kijkend naar de moslims kunnen we zeggen dat wij er zijn als er iemand wordt vermoord in Palestina, maar als iemand elders wordt gedood, zijn wij er niet.

Wat doen we tegen een foutieve Jihad ideologie?

Wat wij kunnen doen is stukken schrijven om te verduidelijken wat de werkelijke Jihad is in de Islam, wat de correcte opvatting is van dar al-Islam & dar al-kufr (land van Islam en huis van ongeloof) en wat de regels zijn omtrent takfir (iemand tot niet-moslim verklaren). Direct in discussie gaan met moslims die deze (foutieve) opvattingen hebben, heeft geen zin. Wij dienen te verduidelijken.

Het veranderen van slechte zaken in de maatschappij

Er is een Hadith die wordt overgeleverd door de metgezel Sa’id al-Khudri die de Profeet ﷺ hoorde zeggen:

 “Wie van jullie iets ziet wat niet toegestaan is, moet het met (1) zijn hand veranderen. En als hij daartoe niet in staat is, dan met (2) zijn tong. En als hij daartoe niet in staat is, dan met (3) zijn hart. Dit laatste is echter de zwakste vorm van geloof‘. – Hadith, overgeleverd door Imam Moslim.

 1. De geleerden leggen uit dat het veranderen met de hand alleen voor de Sultan is óf iemand die aangesteld is door een leider. Dit laatste bestaat in twee categorieën: groot en klein. Groot aangesteld leiderschap is iemand die (namens de Sultan) over een land heerst. Klein aangesteld leiderschap is als een ouder ten opzichte van een kind of een werkgever ten opzichte van werknemer. Dit houdt niet in dat een werknemer een slaaf is, maar slechts dat een werkgever een bepaald leiderschap heeft.
 2. Het veranderen van een slechte zaak met de tong is alléén voor de mensen met een bepaalde functie of bevoegdheid zoals geleerden of advocaten.
 3. Het veranderen met het hart is voor de gewone moslim.

Dit betekent dat een verandering van iets slechts zoals spotprenten aangepakt kan worden middels een schrijven. De doorsnee moslim kan een brief schrijven naar een redactie:

Beste redactie,

In uw tijdschrift, uitgave nummer 1 van jaargang 2015 op afbeelding 6 op pagina 4, is een afbeelding opgenomen die bedoeld is om de Profeet Mohammed ﷺ af te beelden. Deze afbeelding komt niet overeen met de bronnen ‘die en die’ waarin wordt aangegeven dat de Profeet Mohammed ﷺ .. (bijv. juist een genadig karakter had).”

 Wijsheid achter de volgorde: de hand, de tong en dan het hart

De wijsheid achter de volgorde is dat je doel moet zijn om een bepaalde functie te bekleden om slechte dingen tegen te gaan zoals gedwongen prostitutie (ruim 75% is ongewild), drugs en mensenhandel.

Traditionele Islam is niet alleen voor in de moskee! Maatschappelijk actief zijn betekent niet alleen inzetten voor moslims. Wij hebben moslims nodig met een groot hart, die zich open zetten voor de maatschappij.

Bronnen

 • Lessen: CIO2, Al-Madkhal lessen door Sulayman van Ael, zondags in Waalwijk (Nederland).
 • Qoranverzen: ‘De Glorieuze Qoran’ vertaald door Rafiq Ahmed Fris, Mehmet Fatih Özberk en Mohammed Aarab.

Dit is een verslag (op basis van persoonlijke aantekeningen) van een les die  Sulayman van Ael elke zondagavond (vanaf 17:30) verzorgt in Waalwijk. Daarom kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in referenties of formuleringen. Team Sahih.nl. heeft de kopteksten toegevoegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *