Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Instituut » Cursus Usul al-Fiqh Deel 1 – Gebaseerd op het nieuwe boek van Shaykh Mohammed Aarab

Cursus Usul al-Fiqh Deel 1 – Gebaseerd op het nieuwe boek van Shaykh Mohammed Aarab

Osoel al-Fiqh
Methodologie van Islamitische Wetgeving
Aanmelden gaat via: tiny.cc/osoelfiqh

⋆ Hoe worden Koranverzen en profetische overleveringen (ahadith) geïnterpreteerd om tot wetgeving te komen?
⋆ Hoe werd dit in de formerende periode van de Islam gedaan?
⋆ Hadden de metgezellen en hun opvolgers hier verschillen in?
⋆ Welke methodes zijn hiervoor ontwikkeld in de beginperiode van de Islam? Wat voor typen bewijzen zijn er?
⋆ Zijn de Ahadith een historisch verzinsel, zijn deze betrouwbaar en welke rol hebben de ahadith in relatie tot de Qoran om tot wetgeving te komen?

Deze slideshow vereist JavaScript.

EEN DIEPERE BESCHRIJVING VAN HET VAK

Usul al Fiqh is een van de belangrijkste wetenschappen van de Islam en is het vak waar op dit moment een hoge noodzaak aan is. Het vak combineert verschillende vakken om een dieper begrip van de Shari’a te krijgen.

  • De Arabische taal, zoals grammatica (sarf & nahu) en welbespraaktheid kunst (balagha), is onmisbaar om de bronteksten uit de Qoran en Soennah te analyseren en om te achterhalen welke bedoeling de Spreker hiervan heeft.
  • Logica (mantiq) wordt gebruikt om de taal van de klassieke boeken van dit vak te kunnen begrijpen en voor de analyse van onderbouwingen van religieuze verdicten.
  • Een ander aspect van usul al-fiqh beantwoordt dieperliggende (rechtsfilosofische) vragen zoals de natuur wat goed is en wat slecht is en wat de rol van het verstand is om tot dit te bepalen.

DE GROTE NOOD AAN USUL AL-FIQH

De oproep om terug te keren naar de Qoran en Soennah in de islamitische wereld ging gepaard met een letterlijke benadering (dhahiri) van religieuze teksten. Deze letterlijke benadering kan leiden tot grote misinterpretaties. In reactie hierop zijn er verschillende pogingen geweest om de Islamitische wetgeving vanuit de interne methodiek te moderniseren.

Beide benaderingen doen geen recht aan de toepasbaarheid van het stevige maar flexibiliteit systeem wat het Islamitisch recht heet. De letterlijke benadering gaat voorbij aan het feit dat er meerdere bronnen zijn die bijdragen aan het vinden van het juiste oordeel. De Maliki wetschool heeft bijvoorbeeld meer dan zeventien bronnen (!) – de Qoran en Sunnah zijn de eerste twee. De benadering van moderniseren gaat voorbij aan het feit dat de brede principes van de Islamitische wetgeving genoeg flexibiliteit bevatten om behoeften van iedere generatie te kunnen beantwoorden. Anders gezegd: er is geen reden om te vernieuwen.

Wat deze islamitische bronnen van wetgeving zijn en hoe de bronnen en flexibel maar stabiel rechtssysteem vormen, is het centrale thema van deze cursus.

BLOK 1- DE BRONNEN VAN DE ISLAMITISCHE WETGEVING

De Islam geeft goddelijke leiding voor iedere situatie in iedere tijd. Over iedere situatie – van het vieren van de geboortedag van de Profeet vzmh tot het gebruik van bitcoins – heeft de Goddelijke Openbaring een wettelijk oordeel gegeven (hukm taklifi). Bepaalde zaken worden duidelijk in de Qoran verboden verklaard, zoals het eisen van rente op leningen. Andere zaken zoals online winkelen en bitcoins hebben ook een islamitisch oordeel maar deze is moeilijk te vinden in de bronteksten.

Daarom hebben de vier Imams methodes ontwikkeld om te achterhalen wat hiervan het wettelijk oordeel is. Dit doen zij door gebruik te maken van een aantal bronnen. Als basis zijn dit de bronnen waar de vier wetscholen overeenstemming over hebben bereikt: de Qoran, de Sunnah, Consensus (ijma’) en Analogie (qiyas). Naast deze bronnen gebruiken de verschillende wetscholen andere bronnen zoals istihsan, urf, istishab, amal ahl al-madina, sadd al-dhara’i, al-maslahah al-mursalah, qawl sahabi en andere bronnen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

As-Sirāt organiseert de cursus Osoel al-fiqh wat verzorgd zal worden door broeder Nazier. Broeder Nazier heeft het vak Osoel al-fiqh op niveau bestudeerd onder begeleiding van shaykh Mhamed Aarab en zal dit vak doceren aan de hand van het nieuwe boek van Shaykh Mhamed Aarab: Methodologie van Islamitische jurisprudentie (2019).

De cursus Osoel al-fiqh zal met de wil van Allah hoogstwaarschijnlijk bestaan uit verschillende modules bestaande uit circa acht weken per module, afhankelijk van het onderwerp.

De cursus is toegankelijk voor zowel broeders als zusters

Aanmelden gaat via: tiny.cc/osoelfiqh

Team Sahih.nl

 

Auteursprofiel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *