Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Gezegende Dagen » Vasten op de dag van Ashura

Vasten op de dag van Ashura

De gezegende dag  van Ashura

Waarom is Ashura een belangrijke dag en waarom vasten moslims op deze dag? Wij hebben vaak de neiging om onze aanbiddingen alleen te verrichten. Maar hoe betrek je bijvoorbeeld je familie hierbij? De dag van Ashura bevat zegeningen die jouw band met Allah kunnen versterken, maar ook die je kan delen met gezin en familie. Lees hier hoe je Ashura voor jezelf kan benutten maar ook hoe je dit samen met je gezin doet. 

De Dag van de ‘Ashura, de tiende van Muharram, is een gunstige dag. Het is overgeleverd dat het de dag is waarop Allah onze vader Adam vergaf, waarop de Ark van Noah tot rust kwam op de berg bekend als al-Joedi na zes maanden op zee, en de dag waarop Allah het volk ​​van Yunus vergaf (vrede zij met hem en al de Profeten).

Waarom vasten we op de dag van Ashura (de 10de van Muharram)?

Toen de Boodschapper van Allah ﷺ in al-Medina kwam, vond hij dat de Joden de Dag van ‘Ashura vastten”. Hij vroeg hen waarom ze vastten en ze vertelden hem dat het de dag was waarop Allah Sayyiduna Musa en zijn volk gered had en Fir`awn en zijn volk verdronk. Musa vastte uit dankbaarheid naar Allah en zijn volk bleef dit doen als gebruik. De Boodschapper van Allah ﷺ vertelde de Joden, dat zijn gemeenschap dichter bij Musa was dan hen. Hij vastte toen die dag en beval zijn metgezellen om te vasten [1]. Hij leerde zijn Ummah ter herdenking van deze grote dag, na te denken over hun verbinding met de vorige profeten en om op zoek te gaan naar een deel van de enorme uitstorting van Allah’s Genade die de Profeten ontvingen op de dag ‘Ashura’.

Het advies van de Profeet ﷺ

Het belangrijkste wat de Profeet ﷺ ons leerde te doen is vasten. Hij ﷺ vertelde ons dat als we dat doen, Allah de zonden van het vorige jaar wegveegt [2]. Habib Umar bin Hafiz (moge Allah hem behouden) zei:

“Denk aan je wandaden in het voorgaande jaar als bestanden opgeslagen op een computer. Door het vasten op de Dag van ‘Ashura “, druk je op de delete-knop en veeg je al die bestanden weg. Reageer op deze uitnodiging. Dit is niet het werk van een software-ontwerper. Maar dit is de Profeet ﷺ, degene van de schepping met de meeste kennis, die zijn kennis ontvangen heeft van de Alwetende, de Alwijze. ”

Maar wat als je Arafah al hebt gevast?

We kunnen vragen: als we de Dag van ‘Arafah al hebben gevast, dan heeft Allah al onze zonden uitgewist van het voorgaande en komende jaar? Wat is dan het voordeel van ‘Ashura’ te vasten? Sommige geleerden zeggen dat het continu vasten van beide dagen (Ashura en een dag ervoor of erna) leidt tot een dieper uitwissen van iemands zondes, bescherming tegen het vallen in de zonde in de toekomst en het heeft ook het effect van het uitroeien van de wandaden van zijn familie en buren.

Het verschil tussen de beloning van Arafah en Ashura?

Waarom veegt het vasten van de Dag van ‘ Arafah de zonden uit van twee jaar, terwijl het vasten op de dag van Ashura’ alleen de zonden uitveegt van één jaar? De geleerden zeggen dat één van de redenen is dat de Dag van ‘Arafah toegeschreven is aan Sayyiduna Mohammed ﷺ die duidelijk superieur is aan ‘Ashura ‘, die wordt toegeschreven aan Sayyiduna Musa (vrede zij met hem). De Boodschapper van Allah ﷺ leerde zijn Ummah ook de dag vóór of de dag ná te vasten zodat onze traditie te onderscheiden is van de traditie van de Joden.

Berouw tonen en aandacht schenken aan je familie

We moeten ook ons ​​berouw (tauba) vernieuwen op ‘Ashura. De Boodschapper van Allah ﷺ heeft gezegd dat het een dag is waarop Allah heeft toegestaan dat bepaalde mensen tot inkeer komen en Hij zal blijven toestaan ​​dat anderen hetzelfde doen [3].

Het is overgeleverd dat als iemand royaal spendeert aan zijn familie op de Dag van ‘Ashura’, zal Allah hen behandelen met vrijgevigheid voor de rest van het jaar. Sufyan bin `Uyaynah zei:” We hebben dit vijftig jaar geprobeerd en alles wat we zagen was goed. ”

Habib Umar zei:

“Het doel hiervan is dat je hen extra mededogen laat zien. Dit is dan een middel ter bescherming van uw gezin tegen de krachten van corruptie die van alle kanten proberen het gezin aan te tasten. Dit betekent niet alleen het kopen van voedsel voor hen. Je moet hen het mededogen van Mohammed ﷺ laten zien door hij ons heeft geleerd. Laten zien dat de Profeet ﷺ je heeft geleerd om te lachen met hen en te zorgen voor hun welzijn. Hij ﷺ heeft u geleerd dat het jou pijn doet om hen te zien lijden op welke manier dan ook in dit leven of in het volgende leven. Laat ze het medelijden van zijn leer beleven en laat zien dat na 1400 jaar zijn leringen levend zijn in uw huis. ”

Tevens is overgeleverd dat degene die liefdadig (sadaqa) geeft op deze dag de beloning van een jaar liefdadigheid zal hebben.

Dit artikel verscheen op Muwasala.org en is met hun toestemming vertaald door Sahih.nl. Het artikel is tevens voorzien van een inleiding en kopteksten door Sahih.nl.


1 – Overgeleverd door al-Bukhari en Muslim
2 – Overgeleverd door Muslim
3 – Overgeleverd door al-Tirmidhi

Auteursprofiel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *