Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Sahih Series » Tasawwuf Series » 2. Wat zijn de 10 Manieren om liefde te ontwikkelen voor Allah? Deel 2 – Ustadh Tasneem Sadiq – Tasawwuf Series 

2. Wat zijn de 10 Manieren om liefde te ontwikkelen voor Allah? Deel 2 – Ustadh Tasneem Sadiq – Tasawwuf Series 

Wetschool Islam lessen Islam cursus Den Haag Utrecht Hanafi Maliki Bidden Wassing Moslim

Een korte samenvatting is dat deze 10 dingen maken dat wij op weg zijn naar liefde ontwikkelen voor Allah. Bewustzijn [wat in deel 1 behandeld is] gekoppeld aan emotie is liefde voor Allah. Maar wil je überhaupt Allah relevant maken in je leven? Als je niks doet aan bidden, vasten en ook maar iets waar Zijn Naam tot uiting komt, dan is het tegenstrijdig om tentoon te spreiden dat je van Hem houdt. Bekijk de Sahih Islamagenda om te zien wanneer er weer een itikaf (afzondering) plaats vindt in de moskee.

Dit artikel hoort in fase 1 van je islamontwikkeling;
dat wil zeggen dat het gaat over noodzakelijke kennis van spiritualiteit.

Wetschool Islam lessen Islam cursus Den Haag Utrecht Hanafi Maliki Bidden Wassing Moslim

De 10 manieren door middel waarvan je liefde voor Allah kan ontwikkelen

 • 1) Intentie
 • 2) emotionele afstand van het wereldse
 • 3) oprechtheid
 • 4) liefde omwille van Allah
 • 5) positief denken over Allah
 • 6) tranen laten vallen uit vrees voor Allah
 • 7) reciteren van de Woorden van Allah
 • 8) tevreden zijn met wat je hebt en hebzucht laten
 • 9) vergiffenis vragen
 • 10) Allah gedenken en veelvuldig Zijn Naam noemen

Ga bij jezelf na wat je (1) intenties zijn want “Daden zijn slechts op basis van intenties” – Hadith van de Profeet ﷺ, Bukhari en Muslim. Bidt je vanwege je ouders, verlangen naar het Paradijs, bevrijding van het Vuur of puur alleen voor het Aangezicht van Allah? “Voorwaar Allah kijkt niet jullie uiterlijkheden en bezittingen, maar Hij kijkt naar jullie harten.“- Hadith, Muslim en Ibn Maja. Oftewel, welke intentie zit erachter? Het draait niet om de mooie tulband en islamitische kleding maar om de vraag met welke intentie je hier bent.

(2) [Emotionele] afstand van het wereldse (de dunya) is: leef in de wereld, maar wees niet ván de wereld. Laat je lichaam in de wereld rondlopen, maar laat je hart zijn onder de Troon van Allah de Verhevene.  “Neem afstand van de Dunya en Allah zal van jou houden. Neem afstand van dat wat de mensen bezitten en mensen zullen van jou gaan houden“- Hadith van de Profeet ﷺ, Ibn Majah en al-Hakim (Sahih). Help je alleen mensen als je er iets aan hebt? Neem afstand van wat mensen hebben.

(3) Eerlijkheid en oprechtheid “Laat datgene wat jou in twijfel brengt voor datgene wat jou niet in twijfel brengt. Want eerlijkheid [en oprechtheid] brengt rust met zich mee en leugenachtigheid brengt onrust met zich mee“- Hadith van de Boodschapper , Tirmidhi. Die eerlijkheid (Sidq) brengt rust in jouw hart waardoor jij meer tijd hebt om te werken aan jouw band met Allah. Er zijn weinig dingen waar Allah’s verdoemenis op rusten: “Verdoemd [la’na] zijn diegene die liegen“- Quran. Liegen begint met kleine dingen. Wil je weten hoeveel jij liegt? Speel in de avond je dag af en denk aan de grappen die je hebt verteld. Heb je daarin eerlijke woorden gebruikt of heb je daarin overdreven? “Wees oprecht. En als je oprecht bent dan zal een kleine daad genoeg zijn [vanwege je oprecht]“- Hadith, al-Hakim (Sahih) en Bayhaqi.

(4) Liefde omwille van Allah: “Waar zijn degenen die liefde voor elkaar hadden omwille van Mijn Majesteitelijkheid?” – Hadith Qudsi, Muslim, Ahmad en Ibn Majah. “Mijn liefde is verplicht gesteld op diegene die elkaar liefhebben omwille van Mij, met elkaar zitten omwille van Mij, aan elkaar spenderen [cadeau’s kopen en elkaar trakteren etc.] omwille van Mij“- Hadith Qudsi, Imam Malik (Sahih) en Ibn Majah.

(5) Een goede mening van Allah: “Ik ben met Mijn dienaar, zoals hij denkt dat Ik ben.” – Hadith Qudsi, Bukhari en Muslim. Het is afhankelijk van jouw houding jegens Allah wat Zijn houding is jegens jou in termen van Barmhartigheid en andere gunsten. Dat houdt in dat het niet uitmaakt hoe zwaar de situatie is, want ‘Hij heeft mij hierin gezet en Hij zal mij eruit halen!’.  Dus als iemand denkt dat Allah niet bestaat, dan zal hij aan zichzelf worden overgelaten. “En Ik ben met hem wanneer hij mij aanroept. Als hij Mij in zichzelf gedenkt en herdenkt dan herdenk Ik hem in Mijzelf.Als hij Mij gedenkt in een groep, dan gedenk ik hem in een groep die beter is dan die van hem [e.a. een groep van Engelen]” – Hadith Qudsi, Bukhari en Muslim.

Koran memoriseren

(6) Tranen laten vallen: “Diegene die Allah gedenkt [gedurende dat proces], zijn ogen lopen over uit vrees voor Allah, totdat zelfs de tranen op de grond vallen. Zo’n persoon zal nooit bestraft worden op de Dag des Oordeels” – Hadith, Tabarani en al-Hakim (Sahih). “Ik zweer bij mijn Eigen Majesteitelijkheid. Ik zal in Mijn dienaar nooit twee vormen van vrees en twee vormen van rust combineren“. Welke vormen? “Als Hij mij in de dunya vreest, dan zal Ik hem altijd op de Dag des Oordeels rust en vrede schenken. En diegene die denkt rust te hebben [zichzelf probeert te omringen met luxe] in de Dunya, die zal ik op de Dag des Oordeels vrees aanjagen” – Hadith, Ibn Majah en Bayhaqi.

(7) De woorden reciteren die Hij heeft geopenbaard. Als je van iemand houdt dan herhaal je zijn woorden! Dan lees je die zoals de mensen die berichten van hun geliefden lezen via Whatsapp, Facebook en Twitter. “Allah heeft eigen mensen [e.a. Intieme vrienden] onder de mensen.“- Hadith. De Sahaba (moge Allah tevreden met hen allen zijn) vroegen wie dat zijn en dat zijn “de mensen van de Quran en zij zijn uitverkoren.” – Hadith,  Ibn Majah, Nasaa’i, Ahmad en Darimi, Sahih. Lees de Quran als de liefdevolle woorden van Allah aan Zijn meest geliefde, de Profeet vrede zij met hem. Lees met in je achterhoofd: wat wilt Allah mij persoonlijk vertellen? Met die houding zal je veel antwoorden en lessen krijgen uit de Quran die voor jou persoonlijk van toepassing zijn. Wordt één van de intimici van Allah die veelvuldig de Quran reciteren, met reflectie (!).

Rijkdom is niet het hebben van veel bezittingen“- Hadith, Bukhari en Muslim. Hoe rijk is jouw hart? Onderdeel daarvan is hoe (8) tevreden jij bent met wat je hebt. Ongeacht hoeveel dat ook is.

Elk persoon begaat fouten [maar] de beste onder degene die fouten maken zijn diegene die (9) vergiffenis vragen.“- Hadith, Tirmidhi Ibn Majah en Ahmad, Sahih volgens al-Hakim. Geef je fouten toe en vraag om vergeving.

Zoals de persoon zei “Als ik dood ga verbrand mij, verpulver mijn botten en de as die overblijft, verpreidt die over de hele aarde, want als mijn Heer mij te pakken krijgt, gaat Hij mij bestraffen zoals Hij nooit iemand heeft bestraft.” Toen hij overleed deden zijn zonen waar hij om vroeg. “Allah gaf opdracht aan de aarde: verzamel alles van hem.” En toen Allah hem vroeg waarom hij dat deed zei hij: “Uit vrees voor Jou” en Allah vergaf hem.  Deze Hadith is overgeleverd door Imam Bukhari en Imam Muslim en heeft daarmee de hoogste gradatie van betrouwbaarheid (mutafaq ‘alaihi). Dit is geen sprookje!

Tot slot, het tiende stadium in onze groei naar liefde voor Allah: “De beste vorm van (10) dhikr is de phrase ‘laa ilaaha ila Allah’En de beste vorm van dua is Allah danken” -Hadith, Tirmidhi, Ibn Majah . Dhikr is de dorst van jouw ziel lessen middels zijn Namen. Maar ook de namen van de Profeet (vrede zij met hem) “Diegene die in de ochtend 10 maal salat ala nabi en in de avond 10 maal salat al nabi reciteert, die persoon krijgt de garantie van mijn voorspraak op de Dag des Oordeels.” – Hadith

Tijdens de Itikaf is hierover ook een lezing gegeven: welke Namen van Allah de deuren openen naar spirituele groei. Klik hier voor het verslag (insha Allah, binnenkort beschikbaar).

Wat is itikaf (afzondering in de moskee)?

Itikaf houdt in dat je gedurende een bepaalde periode afzondert in de moskee. Het doel hiervan is om het wereldse leven los te laten en je volledig te concentreren op Allah.

Wat nu?

Deze realiteiten van liefde worden niet geleerd in boeken of op het internet. Maar liefde voor Allah wordt ontwikkeld in gezegend gezelschap. Bekijk de Sahih Islamagenda voor actuele Islam lessen, cursussen en lezingen van Ustadh Tasneem en andere klassieke geleerden.

Auteursprofiel

1 reactie op “2. Wat zijn de 10 Manieren om liefde te ontwikkelen voor Allah? Deel 2 – Ustadh Tasneem Sadiq – Tasawwuf Series ”

 1. Pingback: [Liveblog] Islamitische Boeken in Nederland en België – Sahih.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *