Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Zielszuivering volgens de Sunnah – Ustadh Imran Angullia

Zielszuivering volgens de Sunnah – Ustadh Imran Angullia

Shaykh Sulayman van Ael

Samenvatting van de lezing
“Purification of the Soul’

Afgelopen vrijdag (15 mei) heeft Ustadh Imran Angullia een lezing gegeven genaamd “Purification of the Soul” (georganiseerd door studentenvereniging Iqra). Ustadh Imran Angullia is student van Habib Umar bin Hafiz en heeft gestudeerd in Dar al-Mustafa in Tarim. Ustadh Imran verblijft momenteel in Nederland.

Purificatie van de Profeet Mohammed ﷺ

Ons perfecte voorbeeld qua karakter en zielszuivering is de Profeet Mohammed ﷺ. Ustadh Imran begon te vertellen hoe de Profeet Mohammed’s ﷺ hart was gezuiverd: zijn borstkast is tot vier keer opengesneden, zijn hart is eruit gehaald en gewassen met Zamzam water en zijn borstkast is naadloos weer dichtgemaakt. Al voordat hij ﷺ was geboren, was hij al uitgekozen en als een perfect voorbeeld gemaakt voor ons. Zijn hart is vrijgesteld van barmhartigheid jegens Shaytan.

Wij moeten werken om ons hart puur te maken/te houden door meer kennis op te doen. Dit omvat kennis die ons leert Allah ﷻ te gehoorzamen en kennis die ons weerhoudt Allah ﷻ niet te gedenken.

Imran Angullia
Foto: tapijt in de Moskee van de Profeet vzmh in Madina. Het groene gedeelte duidt het deel aan dat de Profeet vzmh tot een tuin van het Paradijs heeft verklaard (ook wel bekend als ‘Riyadh ul Djannah’,  ‘Jannat ka Tukra’, ‘Cennet Bahçesi’).

Dankbaarheid

Wanneer je dankbaar bent voor wat je hebt gekregen en voor wat je juist niet hebt gekregen van Allah ﷻ, dan heb je een rijk hart. ‘Rijk zijn’ omvat dan geen materiële aspecten. Het minimum van dankbaarheid waar we aan moeten voldoen als moslims, is het uitspreken van ‘alhamdullilah’ (geprezen zij God). De Profeet ﷺ was dankbaar, zelfs in de kleinste situaties van zijn leven. Het maximum aan dankbaar dat we kunnen zijn, is het gehoorzamen en gebruiken van onze lichaamsdelen op een manier waarop we Allah ﷻ tevreden stellen.

Oorzaken van de ziektes van het hart

Het beste boek dat we kunnen lezen om onze harten te zuiveren, is de Ihya ulum ad’deen van Imam Al Ghazali. Ustadh Imran noemde onder andere trots en hoogmoedigheid als ziektes van het hart. Ook zouden we goede daden moeten doen om Allah ﷻ tevreden te stellen, niet de creatie. Als laatste ziekte van het hart, noemde de Ustadh ‘jaloersheid’.

De belangrijkste oorzaken van al onze (spirituele) ziekten zijn benoemd door de Boodschapper van Allah ﷺ:

  1. Shak/ Twijfelen aan de aanwezigheid van Allah ﷻ.* Zie toevoeging
  2. Kibr/Hoogmoed, dit is wat Iblis (Satan) heeft gemaakt tot een kafir. ‘Ik ben beter dan hem’, zei Iblis.
  3. Riyaa’/ Goede daden doen en verwachten dat je geprezen wordt door de mensen.
  4. Hassad/ Jaloezie, dit is belangrijke oorzaak tegen moslims. Het is wensen dat Allah ﷻ iemand zijn religie laat verliezen. Een goede soort jaloezie is wensen dat je krijgt wat de ander krijgt, zonder te wensen dat de persoon enige religiositeit verliest.

[Toevoeging Sahih.nl] Als iemand een – filosofische of ethische – verwarring heeft over het Bestaan van Allah ﷻ, kan dit heel eenvoudig verhelderd worden door betrouwbare geleerden (die op Sahih.nl te vinden zijn). Maar als de persoon in kwestie geen actie onderneemt, kan een kleine twijfel greep krijgen op het hart. Hij/zij moet dit dus direct (!) voorleggen aan een betrouwbare geleerde zodat hij de noodzakelijke kennis krijgt die de zekerheid terug laat keren in zijn hart. Succes is alleen door Allah ﷻ.

Ongelovigen

Er zijn drie groepen van mensen: (1) moslims, (2) ongelovigen die expres daden verrichten die tegen islam zijn, (3) niet-moslims die de boodschap van islam niet hebben gekregen of onjuist hebben ontvangen. We kunnen van de laatste groep niet zomaar zeggen dat ze rechtstreeks naar de hel gaan.

We moeten voorzichtig zijn met mensen ‘ongelovig’ noemen. Wanneer iemand ‘la ilaha il’Allah’ uitspreekt, is deze persoon moslim en moeten wij diegene als moslim behandelen en respecteren.

Remedie

Onze ledematen zijn een afspiegeling van wat er in ons hart gaande is. Anderzijds is het ook zo dat wanneer ons hart niet puur is, dit weerspiegeld wordt door middel van onze acties. Het werkt dus twee kanten op. Een van die ledematen is onze tong. We moeten onze tong bewaken voor bijvoorbeeld liegen.

Wanneer we een zonde hebben gepleegd, moeten wij allereerst tawba verrichten (vergiffenis vragen aan Allah ﷻ). Er na moeten we weggaan van de situatie waarin we de zonde hebben verricht. Vervolgens moeten we de intentie hebben deze zonde niet nogmaals te verrichten. Wanneer andere mensen geleden hebben onder jouw zonde, moet je de situatie met hen ook ‘rechtzetten’.

Einde samenvatting

Sahih.nl heeft toestemming gehad van Ustadh Imran Angullia om zijn stukken te publiceren. Alhamdulilah. Met dank aan zuster Romana van Stralen voor de tijd en moeite die zij heeft gestoken in het maken van de aantekeningen en het schrijven van deze samenvatting. – Team Sahih.nl.

2 reacties op “Zielszuivering volgens de Sunnah – Ustadh Imran Angullia”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *